Torrentów: 144791      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Daniel Bloom - Wszystko Co Kocham
Kondycja:
Dodane: 08/04/2010
Rozmiar: 1.02 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 1
Pobrane: 549

Ocena: N/A

Wykonawca: Daniel Bloom
Tytu³: Wszystko Co Kocham (OST)
Rok Wydania: Styczeñ 2010
Wydawca: Warner Music Poland
Format: CD/DVD
Ok³adki: Tak
Audio: [Flac]
DVD: Pliki Video TS


„Wszystko, co kocham” to historia grupy przyjació³, licealistów z polskiego wybrze¿a. G³ównym bohaterem filmu jest Janek (Ko¶ciukiewicz), wra¿liwy osiemnastolatek. W tle przetacza siê Wielka Historia, a na pierwszym planie - pierwsza mi³o¶æ, g³ód ¿ycia, rado¶æ m³odo¶ci, muzyka, seks… wszystko, co najpiêkniejsze. M³odzieñczy, idealistyczny ¶wiat zostanie zderzony z bezwzglêdn± rzeczywisto¶ci±.

Bohaterowie bêd± musieli podj±æ walkê o mi³o¶æ i przyja¼ñ. Ogromn± si³± filmu s± aktorzy – m³odzi, piêkni, zdolni: Mateusz Ko¶ciukiewicz, Jakub Giersza³, Mateusz Banasiuk, Igor Ob³oza oraz Olga Frycz. Towarzysz± im uznane gwiazdy: Andrzej Chyra, Anna Radwan, Katarzyna Herman, Marek Kalita. Autorem poruszaj±cych zdjêæ jest Micha³ Englert.

Film zosta³ nagrodzony Z³otym Klakierem na 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (wyró¿nienie dla najd³u¿ej oklaskiwanego filmu w konkursie g³ównym). Muzykê, która w filmie staje siê manifestem wolno¶ci i m³odo¶ci skomponowa³ Daniel Bloom. Na kr±¿ku znajduj± sie równie¿ dwa utwory zespo³u Dezerter oraz piosenki napisane specjalnie na potrzeby filmu i zagrane przez filmowych bohaterów.

Film Jacka Borcucha "Wszystko co kocham" docenili ju¿ widzowie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (wrzesieñ 2009). Zdjêcia do filmu powsta³y pod koniec 2008 roku. Jacek Borcuch zaprosi³ do wspó³pracy mniej znanych aktorów, dziêki czemu ³atwiej zaczarowaæ czas i obudziæ wspomnienia widzów. Rolê g³ówn± zagra³ Mateusz Ko¶ciukiewicz (Janek). Na ekranie zobaczymy te¿ Mateusza Banasiuka (Staszka, brata Janka, perkusistê WCK) Jakuba Giersza³a (Kazika, przyjaciela Janka, gitarzystê zespo³u WCK), Igora Ob³ozê (Diab³a, drugiego gitarzystê), Olgê Frycz (szkoln± sympatiê Janka). Rodziców Janka i Staszka zagrali: Andrzej Hyra (oficer Marynarki Wojennej, jest w Partii) i Anna Radwan-Gancarczyk (pracuje w szpitalu, jest w Solidarno¶ci). W obiekt westchnieñ m³odzieñców wcieli³a siê Katarzyna Herman (w filmie Soko³owska).

"Wszystko co kocham" to film o mi³o¶ci, m³odo¶ci, pasji i przyja¼ni.

- Mi³o¶æ - nie³atwa, miêdzy córk± stoczniowca i synem oficera Marynarki Wojennej; smak poca³unku, chodzenie (wieczorne spacery, kino), seks, ból rozstania.
- M³odo¶æ - polska szko³a z lat osiemdziesi±tych, podwórko na helskim osiedlu (du¿y fiat, wartburg, motorynka), port, pla¿a, jednostka wojskowa.
- Pasja - muzyka punk rockowa, próby zespo³u, pierwsze koncerty, wystêp na szkolnym balu, debiut na festiwalu w Koszalinie.
- Przyja¼ñ - spotkania na trzepaku, wino na pla¿y, k±piel nago w Ba³tyku, rozmowy na falochronie, hokej.

Polityka choæ obecna w filmie (pocz±tek Stanu Wojennego 13.12.1981-22.07.1983, godzina policyjna, zamkniêta szko³a), to zagra³a rolê drugoplanow±. Dotyka bohaterów po¶rednio. Ojcowie wojskowi zostaj± skoszarowani, ojcowie stoczniowcy internowani.

Tracklista:

CD:

Daniel Bloom:

1. Ten Czas
2. Janek i Ba¶ka
3. Wszystko Co Kocham
4. Idê spaæ
5. Wirop³at
6. Zima 1981
7. Niez³omni
8. Hel LO
9. Wiosna
10. Ku wolno¶ci
11. 1982
12. WCK - Dobranoc dla wybranych
13. WCK - Nie chcê jeszcze umieraæ
14. WCK - Bez sensu
15. WCK – £azienka
16. Dezerter - Plakat (Live Jarocin ’84)
17. Dezerter - Ku przysz³o¶ci (Live Jarocin ‘84)


DVD:

Making Of By Bloom;

Miejsce; Hel plan zdjêciowy filmu "Wszystko Co Kocham" Lato - Zima 2008
No¶nik; Czarno - Bia³a ta¶ma filmowa super 8 mm.
Czas; 13 min.
Zdjêcia i muzyka; Daniel Bloom
Podobne torrenty
[Muzyka] Daniel Bloom - Tulipany - Soundtrack (2005) [FLAC]
[DivX - XviD] Wszystko Co Kocham [BRRip.XviD] [PL]
[DVD-R] Niesamowici Bracia Bloom - The Brothers Bloom (2008) [DVD5] [Lektor i Napisy PL]
[DivX - XviD] Niesamowici Bracia Bloom - The Brothers Bloom *2008* [AC3.DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[RMVB] Niesamowici Bracia Bloom - The Brothers Bloom 2008 [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Bracia Bloom - The Brothers Bloom *2009* [LiMiTED.DVDSCR.XviD]
[DivX - XviD] Bracia Bloom - The Brothers Bloom 2008 [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[Gry PC] Bloom [2010] [ENG]
[XXX] Teen Pink Video - Lisa AKA Satin Bloom
[XXX] Satin Bloom Sexy Teen Girl Like Hard Action [avi]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria: » Muzyka
Dodane08/04/2010 08:04:59
Ostatnie Uaktualnienie08/09/2013 13:59:58
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2018 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe