Torrentów: 148061      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Divine Divinity [ENG]
Kondycja:
Dodane: 03/04/2010
Rozmiar: 2.11 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 17
leecher(ów): 5
Pobrane: 15392

Ocena: N/A

Larian Studios ( producent )
cdv Software Entertainment AG ( wydawca )
Cenega Poland ( dystrybutor PL )
cRPG / gry akcji
02 sierpnia 2002 ( ¶wiatowa data premiery )
09 grudnia 2002 ( data wydania w Polsce )

tryb gry: single player    
wymagania wiekowe: 12+  

Divine Divinity to gra z gatunku cRPG osadzona w pe³nym intryg i czarnej magii ¶wiecie fantasy. W zale¿no¶ci od upodobañ gracza Divine Divinity bêdzie typow± gr± z gatunku cRPG w stylu Baldur-s Gate b±d¼ te¿ upodobni siê do bardziej zrêczno¶ciowej odmiany tego gatunku jak np. Diablo. W ¶wiecie tym panuje chaos, dlatego te¿ zadaniem gracza bêdzie pod±¿anie ¶cie¿k± która doprowadzi go do przywrócenia ³adu i porz±dku.

Na pocz±tku gry mamy sze¶æ typów postaci do wyboru, z mo¿liwo¶ci± dowolnego kszta³towania ich cech. Gracz kieruje poczynaniami tylko jednego bohatera, mo¿e jednak dodatkowo wynajmowaæ inne postacie (ale nie bêdzie mia³ nad nimi pe³nej kontroli). Walka toczy siê w czasie rzeczywistym, istnieje jednak mo¿liwo¶æ pauzowania gry. Mo¿emy pod±¿aæ trzema odmiennymi drogami (jako Warrior, Wizard lub Survivor), a ka¿da z nich dzieli siê w dalszej czê¶ci gry na cztery kolejne ¶cie¿ki. Podró¿ujemy po obszernej, gêsto zaludnionej i urozmaiconej krainie bez podzia³u na poziomy (ci±g³y ¶wiat). Do¶æ rozbudowany jest system zdolno¶ci i umiejêtno¶ci bohatera, dziel±cy siê na cztery g³ówne klasy: Armor skills, Weapon skills, Magic skills i General skills.

  * Engine graficzny generuj±cy dynamiczne i pe³ne szczegó³ów otoczenie, kolorowe o¶wietlenie, generowane w czasie rzeczywistym cienie, zmienne warunki pogodowe, itp.
  * Cztery ogromne mapy obejmuj±ce ponad 20 tysiêcy screenów.
  * Bohater mo¿e siê nauczyæ do 96 ró¿nych umiejêtno¶ci.
  * Ponad 150 niezale¿nych postaci kontrolowanych przez komputer.
  * Ponad 100 typów monstrów i ¶mierciono¶nych bestii.
  * Niemal nieograniczona ilo¶æ broni i przedmiotów, w które mo¿na wyposa¿yæ bohatera. Ka¿dy przedmiot mo¿na umagiczniæ i podnie¶æ jego warto¶ci bojowe.
  * Dos³ownie 'tony* interaktywnych obiektów i przedmiotów, które mo¿na poruszyæ, wzi±æ, sprzedaæ, itp.
  * Wielka i wci±gaj±ca fabu³a sk³adaj±ca siê z licznych questów i pod-questów.


Install notes:

1. Mount or Burn image
2. Install
3. Patch first then crack
4. Play!!!
Podobne torrenty
[Muzyka] Project Divinity - Divinity [mp3]
[Gry PC] Beyond Divinity [PL]
[Gry PC] BEYOND DIVINITY
[Gry PC] Divinity 2
[Gry PC] Divinity 2
[Gry PC] Divinity II: Ego Draconis [ENG]
[Muzyka] Divinity - The Singularity
[Gry PC] DIVINITY II [GERMAN]
[Gry PC] Divinity 2: Ego Draconis [GER]
[Muzyka] Ahab - The Divinity of Oceans
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://inferno.demonoid.com:3389/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane03/04/2010 12:04:06
Ostatnie Uaktualnienie13/12/2012 16:08:38
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe