Torrentów: 156424      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Sony Vegas Pro v10.0c
Kondycja:
Dodane: 23/02/2011
Rozmiar: 185.84 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: ---

Ocena: N/A
Vegas Pro jest kompletnym rozwi±zaniem do edycji wideo oraz przygotowywania p³yt DVD. G³ównym sk³adnikiem pakietu jest Vegas 10 - uznany, profesjonalny program do cyfrowej edycji video i produkcji audio. Umo¿liwia zaawansowan± edycjê formatów DV, AVCHD, HDV, SD/HD-SDI w tym wykrywanie i naprawê synchronizacji A/V mo¿liwo¶æ wyciszania ¶cie¿ki audio na kasecie, przenoszenie i aran¿acjê, edycjê projektu ¼ród³owego oraz automatyczn± kwantyzacjê klatek.

Mo¿liwo¶ci edycji audio w programie Vegas s± tak dobre, ¿e wielu profesjonalistów z bran¿y u¿ywa go tylko do produkcji muzyki. Ponadto w zestawie znajduj± siê DVD Architect Pro - zestaw profesjonalnych narzêdzi do tworzenia p³yt DVD oraz Sony Dolby Digital AC-3 Encoder - koder d¼wiêku Dolby Digital AC-3 Encoder.

Nowo¶ci w programie Sony Vegas Pro 10
Najwa¿niejsz± nowo¶ci± wersji 10 jest edycja stereoskopowa 3D. Vegas Pro 10 u³atwia tworzenie projektów trójwymiarowych poprzez umo¿liwienie u¿ytkownikom importowania, dostosowania, edycji, podgl±du i eksportowania stereoskopowych projektów 3D bez konieczno¶ci stosowania dodatkowych narzêdzi lub dodatków. Aplikacja zapewnia pe³n± zgodno¶æ z najnowsz± technologi± 3D TV oraz umo¿liwia równie¿ podgl±d anaglifów, dziêki czemu efekty 3D mo¿na weryfikowaæ za pomoc± dowolnego monitora.

Poza tym, ulepszono edycjê napisów (dostêpny jest podgl±d napisów w oknach Podgl±d i Przycinanie, dziêki czemu mo¿na uzyskaæ wiêksz± precyzjê edycji, pojawi³a siê obs³uga napisów HD-SDI oraz mo¿liwo¶æ eksportowania napisów), rozszerzono mo¿liwo¶ci wielokamerowe (funkcja wielokamerowa zyska³a mo¿liwo¶æ równoczesnego podgl±du wielokamerowch klipów ¼ród³owych oraz pe³noekranowego materia³u edycji), poprawiono obs³ugê wideo DSLR, dodano grupowanie ¶cie¿ek, zaawansowane sterowanie przekazem, ciekawe mechanizmy stabilizacji obrazu oraz kilka nowo¶ci w zakresie obs³ugi i edycji audio (przypisywanie efektów d¼wiêkowych na poziomie zdarzenia, wska¼niki wysterowania i nowe magistrale wej¶ciowe pozwalaj±ce nagrywaæ, miksowaæ i monitorowaæ d¼wiêk z urz±dzeñ zewnêtrznych).

Zmieni³o siê tak¿e kilka rzeczy w architekturze programu - nowa architektura wtyczek bazuj±ca na standardzie Open Effects Association, kodowanie AVC wspomagane GPU (wymagana jest karta wideo wspieraj±ca CUDA) oraz obs³uga nowych formatów (karty HD-SDI oraz kamery Sony NXCAM).
Podobne torrenty
[Windows] Sony Vegas Pro v8.0 [ENG]
[Windows] Sony Vegas Pro 9.0 [ENG]
[Windows] Sony Vegas Pro 8.0c.260 [ENG]
[Windows] Sony Vegas 9.0 [plugins]
[Windows] Sony Vegas Pro 13.0 Build 453 (x64) + Patch DIs
[Windows] Sony Vegas Pro v10.0c Build 469 32bit [ENG]
[Windows] Sony Vegas Pro 12.0 Build 714 (x64) - Cyclonoids
[Windows] Sony Vegas Pro 9.0c b896 32bit [ENG]
[Windows] Sony Vegas Pro 11.0.682 x86 [PL][Patch-Keygen]
[Windows] Sony Vegas Pro SVM Studio 9.0a Build 85 [ENG]
Szczegóły torrenta
Trackerudp://tracker.openbittorrent.com:80/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane23/02/2011 13:02:32
Ostatnie Uaktualnienie04/10/2013 13:05:28
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe