Torrentów: 147505      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Black & White 2
Kondycja:
Dodane: 12/05/2010
Rozmiar: 3.49 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 10
leecher(ów): 3
Pobrane: 25799

Ocena: N/A

wymagania sprzêtowe: Pentium 4 1.6 GHz, 512MB RAM, karta grafiki 64MB (GeForce 4 lub lepsza), 3.5 GB HDD, Windows 2000/XP

Kontynuacja przebojowego tytu³u zespo³u Lionhead Studios, która sposobem rozgrywki zbli¿a siê do RTS. Dziêki mo¿liwo¶ci wydobycia i obróbki metalu mo¿emy produkowaæ broñ, któr± nasze plemiê walczy z wrogiem.
Black & White 2 to kontynuacja przebojowego tytu³u zespo³u Lionhead Studios, którego pomys³odawc± by³ legendarny Peter Molyneux. Akcja sequela rozgrywa siê w tym samym ¶wiecie co cze¶æ pierwsza – wracamy na wyspê, aby jako jeden z bogów sprawowaæ w³adzê nad swoj± nacj±. Druga czê¶æ jest gr± znacznie bardziej zorientowan± na walkê, jednocze¶nie skonstruowan± tak, aby osoby, które nie mia³y styczno¶ci z czê¶ci± pierwsz± mog³y sobie daæ radê. To czy zdecydujemy siê na wypowiedzenie wojny czy te¿ na rozwi±zania pokojowe wzglêdem pozosta³ych plemion zale¿y wy³±cznie od nas. Je¶li zdecydujemy siê na rozwi±zanie militarne, bêdziemy zmuszeni do budowy armii, likwidacji wrogich plemion, obrony w³asnych miast, itp.

W Black & White 2 nadal g³ówn± rolê odgrywaj± chowañce, które musimy sobie odpowiednio „wychowaæ”. S± one znacznie inteligentniejsze ani¿eli te z czê¶ci pierwszej i mo¿na je wykorzystywaæ do bardziej skomplikowanych zadañ. Znacznym ulepszeniom poddano oprawê graficzn± i d¼wiêkow±, a tak¿e poprawiono nieco interfejs u¿ytkownika.

  * Ca³a gama cudów, w tym destrukcyjne trzêsienia ziemi oraz wulkany, z których sp³ywaj± rzeki pal±cej lawy.
  * Ogromne bitwy z udzia³em setek ludzi i ró¿nych machin wojennych.
  * Szereg odmiennych chowañców, w tym ca³kowicie nowych oraz znanych ju¿ z czê¶ci pierwszej jak: Ma³pa, Krowa czy Lew.
  * Wynajdywanie i tworzenie nowych typów broni, pocz±wszy od mieczy przez ³uki, a na potê¿nych machinach oblê¿niczych koñcz±c.
  * Pe³na kontrola nad rozwojem podleg³ej nacji, budowa ró¿nych budynków, w tym domów, farm, fontann, ogrodów, magazynów czy gilotyn, a nawet umocnieñ jak wa³y, czy mury obronne.
  * Jedena¶cie ró¿nych wysp, na których toczy siê akcja.
  * Mo¿liwo¶æ wykorzystania ró¿nych przedmiotów przy wychowywaniu chowañca, w tym pejczów, piór, patyków i pa³ek. Mo¿na te¿ zaprojektowaæ swoje w³asne narzêdzia.

http://bw.gry-online.pl/
Podobne torrenty
[Gry PC] Black And White 2 [ PL]
[XXX] Black and White
[Gry PC] Black & White
[XXX] Black and White 3
[Pozostałe - Różne] Black and White HD Wallpapers
[Gry PC] Black and White II + Fullworking [ENG]
[XXX] Alexis Silver - White Guy Black Pie
[Teledyski/Koncerty] Michael Jackson - Black Or White [mpg]
[Pozostałe - Różne] Amazing 20 Century Black and White
[Teledyski/Koncerty] Michael Jackson - Black Or White
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.tntvillage.scambioetico.org:2710/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane12/05/2010 11:05:03
Ostatnie Uaktualnienie01/09/2012 09:56:37
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe