Torrentów: 147514      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Ratownik Medyczny - Juliusz Jakubaszko [PL]
Kondycja:
Dodane: 07/12/2008
Rozmiar: 52.67 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 2
leecher(ów): 0
Pobrane: 3793

Ocena: N/A

Ratownik Medyczny, W.Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2007
Autor: Juliusz Jakubaszko
ISBN: 978-83-89009-74-6
Format: .pdf

Jest to kolejna ksi±¿ka wstawiana przeze mnie :). Nie mam skanera i robi³am zdjêcia ksi±¿ki. Wszystko jest dobrze widziane (robi³am zdjêcia w du¿ej rozdzielczo¶ci). Na niektórych stronach jak zwykle widaæ moje paluchy, lub pozaznaczane fragmenty tekstu. Mam nadziejê, ¿e komu¶ siê przyda. Nied³ugo kolejne pozycje dla ratowników medycznych!

Seedujê ca³y czas, proszê równie¿ innych o udostêpnianie. Trzeba sobie pomagaæ :). Pozdrawiam!

Opis:

Publikacja Ratownik medyczny jest pierwszym na naszym rynku podrêcznikiem z tej dziedziny przygotowanym przez polskich autorów - specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej. Zosta³a opracowana pod k±tem organizacji i zakresu dzia³ania s³u¿b ratowniczych w Polsce.

Omawiane zagadnienia to::

- Organizacja medycyny ratunkowej w Polsce.
- Psychologia w pracy ratownika medycznego.
- Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej.
- Prawid³owe unoszenie i przenoszenie poszkodowanych.
- Kinetyka urazów.
- Drogi oddechowe:: udra¿nianie, sztuczne oddychanie, tracheotomia, cia³a obce.
- Uk³ad kr±¿enia:: podstawy anatomii i fizjologii, resuscytacja doros³ych i dzieci.
- Krwotok, wstrz±s, uszkodzenia tkanek miêkkich i narz±dów wewnêtrznych.
- Budowa uk³adu ruchu. Mechanizm uszkodzeñ. Uszkodzenia uk³adu kostno-stawowego i miê¶niowego, urazy krêgos³upa, urazy o.u.n. Unieruchamianie w zwichniêciach i z³amaniach.
- Stany nag³e neurologiczne (zaburzenia ¶wiadomo¶ci, napady drgawkowe).
- Urazy spowodowane czynnikami fizycznymi:: toniêcie i utoniêcie, hipertermia, hipotermia, oparzenia, pora¿enia pr±dem.
- Ostre zatrucia.
- Stany nag³e w ginekologii i po³o¿nictwie:: anatomia i fizjologia, poród, zaopatrzenie noworodka.
- Stany nag³e w pediatrii:: anatomia i fizjologia, resuscytacja dzieci, urazy g³owy, klatki piersiowej, narz±dów jamy brzusznej, uk³adu ruchu.
- Stany nag³e w psychiatrii.
- Organizacja o¶rodków medycyny ratunkowej:: powiadamianie o¶rodka ratowniczego, transport karetk±, transport lotniczy. Technika, zasady bezpieczeñstwa w wypadkach komunikacyjnych (wydobywanie rannych z pojazdów komunikacyjnych), zagro¿enie transportowanymi materia³ami niebezpiecznymi.
- Bioterroryzm

Spis tre¶ci:

* 1. Za³o¿enia organizacyjne systemu zintegrowanego ratownictwa medycznego
* 2. Psychologia w pracy ratownika medycznego
* 3. Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej
* 4. Ewakuacja pacjenta
* 5. Drogi oddechowe - przywracanie i utrzymywanie dro¿no¶ci, sztuczne oddychanie
* 6. Uk³ad kr±¿enia
* 7. Resuscytacja doros³ych i dzieci - algorytmy postêpowania
* 8. Krwawienie i krwotok. Rany tkanek miêkkich
* 9. Urazy uk³adu ruchu
* 10. Nag³e zagro¿enia ze strony uk³adu nerwowego
* 11. Wybrane nag³e zagro¿enia ¶rodowiskowe
* 12. Ostre zatrucia
* 13. Poród i poronienie
* 14. Stany zagro¿enia ¿ycia u dzieci
* 15. Postêpowanie w nag³ych zaburzeniach psychicznych
* 16. Etapy i bezpieczeñstwo akcji ratunkowej
* 17. Zagro¿enia biologiczne
* Appendix
* I. Zakresy dzia³añ ratunkowych w nag³ym zagro¿eniu zdrowia lub ¿ycia
* II. Wybrane leki stosowane w stanach nag³ego zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia
* III. Wykaz produktów leczniczych, w które powinny byæ wyposa¿one ambulanse ratunkowe
* IV. Program ramowy studiów licencjackich na akademiach medycznych. Specjalno¶æ zawodowa:: ratownictwo medyczne
* V. Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (DzU z dn. 9.10.2001 r. - wybrane artyku³y)
* VI Ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r. o ¶wiadczeniu us³ug ratownictwa medycznego (DzU z dn. 31.12.2002 r.)
* Indeks
Podobne torrenty
[Pozostałe - Różne] Wielki poradnik medyczny [PL] [.pdf]
[Dla Dzieci] TRAKTOR TOM - Ratownik Maluszek [DVBS] [DivX] [Dub PL]
[E-Booki + Audio] Juliusz Koreleski - Zespolone konstrukcje mostowe
[E-Booki + Audio] Verne Juliusz - Rozbitkowie z Chancellora [Audiobook PL] [mp3@48]
[E-Booki + Audio] 20.000 mil podmorskiej ¿eglugi - Verne Juliusz [Audiobook PL] [mp3@48]
[E-Booki + Audio] Verne Juliusz - Dzieci kapitana Granta [Audiobook PL] [mp3@48]
[E-Booki + Audio] Juliusz Verne - Tajemnicza Wyspa AUDIO BOOKS
[HDTV-HD] Juliusz *2018* [1080p] [WEB-DL] [x264] [AC3-KiT] [Film polski] [zibi6248]
[DivX - XviD] Juliusz *2018* [DVDRip] [XviD-KiT] [Film polski] [zibi6248]
[E-Booki + Audio] Sarwa Andrzej Juliusz - Cieñ w³adcy sabatu [pdf] [JoannaC] [PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane07/12/2008 09:12:23
Ostatnie Uaktualnienie22/01/2013 13:37:14
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe