Torrentów: 147937      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Call Of Duty 3
Kondycja:
Dodane: 03/04/2010
Rozmiar: 7.05 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 1
leecher(ów): 1
Pobrane: 10

Ocena: N/A

Treyarch ( producent )
Activision Blizzard ( wydawca )
Licomp Empik Multimedia ( dystrybutor PL )

gry akcji ( FPS )

07 listopada 2006 ( ¶wiatowa data premiery )
17 listopada 2006 ( data wydania w Polsce )
10 listopada 2006 ( Europejska data premiery ) (PAL)
07 listopada 2006 ( data premiery w USA ) (NTSC)

Call of Duty 3 to kolejna ods³ona popularnego cyklu pierwszoosobowych strzelanin, której akcja zosta³a osadzona w okresie II wojny ¶wiatowej.

Call of Duty 3 to kolejna ods³ona popularnego cyklu pierwszoosobowych strzelanin, której akcja zosta³a osadzona w okresie II wojny ¶wiatowej. Program zosta³ przygotowany przez studio Treyarch – odpowiedzialne za powstanie poprzedniego odcinka serii, przeznaczonego wy³±cznie na konsole: Call of Duty 2: Big Red One.

Akcja Call of Duty 3 rozgrywa siê tu¿ po l±dowaniu wojsk alianckich w Normandii, gdy armie sojusznicze ruszaj± w kierunku stolicy Francji, wypieraj±c tym samym hitlerowców z kolejnych terenów. Program oferuje a¿ cztery grywalne frakcje. Oprócz znanych z poprzednich ods³on cyklu Amerykanów i Brytyjczyków, u¿ytkownicy mog± pokierowaæ równie¿ Kanadyjczykami oraz Polakami. Wszystkie misje rozgrywaj± siê w jednym ci±gu bez d³ugich przerw na doczytywanie nowych lokacji pomiêdzy kolejnymi scenariuszami. Oznacza to, ¿e nowe lokacje ³aduj± siê do pamiêci w czasie rzeczywistym (tak jak np. w The Elder Scrolls IV: Oblivion).

W trzeciej ods³onie cyklu Call of Duty nie mo¿na narzekaæ na nudê. Twórcy zaimplementowali zrzuty spadochronowe, rajdy na pozycje wroga w towarzystwie komandosów z SAS, a tak¿e pe³n± obs³ugê pojazdów i ³odzi, równie¿ w trybie multiplayer. Podczas batalii w sieci mo¿na podzieliæ siê rolami: jeden z graczy kieruje motocyklem lub czo³giem, drugi natomiast zajmuje siê obs³ug± broni. W grze pojawi³y siê te¿ specjalne komendy (uaktywniane przy pomocy kombinacji klawiszy), które rozkazuj± naszemu bohaterowi szybkie znalezienie kryjówki, rozbrajanie pu³apek i manewrowanie na polu bitwy w trakcie ostrza³u artyleryjskiego.

Zwiêkszona zosta³a interakcja ze ¶rodowiskiem – ¶ladami po wybuchu granatów s± okaza³e wyrwy w ziemi, gracz mo¿e ponadto niszczyæ prowizoryczne zas³ony, za którymi kryj± siê przeciwnicy. Autorzy du¿± wagê przy³o¿yli równie¿ do realizmu. Wypluwane z karabinów pociski oddzia³uj± ró¿nie na konkretne materia³y. Kule inaczej zachowuj± siê po kontakcie z drewnem, a inaczej ze stal±. Du¿± rolê odgrywaj± te¿ warunki atmosferyczne, zw³aszcza wiatr, który wp³ywa na wyrzucane przez ¿o³nierzy granaty dymne oraz elementy otoczenia, takie jak drzewa czy trawê. Wa¿nym dodatkiem jest te¿ mo¿liwo¶æ walki wrêcz, która dzia³a na podobnych zasadach jak w Condemned: Criminal Origins.

Wariant rozgrywki w sieci pozwala na zmagania nawet 24 graczom naraz – oprócz tradycyjnego po³±czenia przez Internet, zaimplementowano tak¿e opcjê zabawy na podzielonym ekranie. ¯o³nierze bior±cy udzia³ w bitwach zostali podzieleni na klasy (od medyka do snajpera). Ponadto w trakcie kolejnych potyczek zdobywaj± oni punkty do¶wiadczenia. Te ostatnie przydadz± siê do rozwoju bohatera i uzyskiwania nowych zdolno¶ci. W potyczkach sieciowych pojawi³ siê ponadto nowy tryb walki, nazwany War (bitwy pomiêdzy Aliantami i si³ami pañstw Osi o strategiczne lokacje).

Podobne torrenty
[Gry PC] Call of duty 2 [ENG]
[Gry PC] Call of duty 1 [ENG]
[GSM - PDA] Call of Duty 2
[Gry PC] Call of Duty 2 [ENG]
[Gry PC] Call of Duty 2 [PL]
[Gry PC] Call of Duty 3 EUR PS3
[Gry Konsole] Call Of Duty 3 [ENG]
[Gry PC] CALL OF DUTY
[Gry Konsole] Call of Duty 3
[Gry PC] Call of Duty [PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://10.rarbg.com:80/announce
Kategoria:Gry » Gry Konsole
Dodane03/04/2010 08:04:01
Ostatnie Uaktualnienie23/08/2012 16:51:59
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe