Torrentów: 153511      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

WWE Legends Of Wreslemania [ENG]
Kondycja:
Dodane: 21/03/2009
Rozmiar: 6.27 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 21
leecher(ów): 27
Pobrane: 873

Ocena: N/A

GRA POSIADA WAVE 2,CZYLI BÊDZIE DZIA£AÆ NA KA¯DYM iXTREME


Yuke's ( producent )
THQ Inc. ( wydawca )
CD Projekt ( dystrybutor PL )
sportowe ( walki )
20 marca 2009 ( ¶wiatowa data premiery )
02 kwietnia 2009 ( data wydania w Polsce )
20 marca 2009 ( Europejska data premiery ) (PAL)
24 marca 2009 ( data premiery w USA ) (NTSC)


WWE Legends of WrestleMania to gra o tematyce sportowej, podejmuj±ca tematykê wrestlingu. Produkt ten pod wieloma wzglêdami nawi±zuje do gier z serii WWE SmackDown vs. RAW. Za przygotowanie Legends of Wrestlemania odpowiedzialne jest studio developerskie Yuke’s.

W omawianym produkcie zawarto oko³o czterdziestu legendarnych postaci tego sportu. Mowa tu o wrestlerach, którzy najwiêksz± popularno¶ci± cieszyli siê w latach osiemdziesi±tych oraz dziewiêædziesi±tych ubieg³ego wieku. S± to takie nazwiska jak Hulk Hogan czy Andre the Giant. Producent zadba³ naturalnie o to ¿eby ka¿dy z wrestlerów dysponowa³ specyficznymi dla siebie ruchami. Gracz mo¿e ponadto liczyæ na dodatkowe atrakcje, miêdzy innymi w postaci efektownych wej¶æ tych zawodników na ring. W Legends of WrestleMania na znaczeniu przybra³y tak¿e postaci menad¿erów niektórych sportowców. Osoby te s± w stanie zwiêkszaæ szanse odniesienia zwyciêstwa swojego podopiecznego, miêdzy innymi poprzez odwracanie uwagi sêdziego.

Sterowanie zosta³o nieznacznie przemodelowane w stosunku do gier z serii SmackDown vs. RAW. Jedn± z g³ównych nowo¶ci jest dodanie rozbudowanego systemu ³±czenia kolejnych ataków w bardziej z³o¿one combosy. Pewnych zmian doczeka³ siê równie¿ system chwytów.

Do dyspozycji gracza oddano wiele ró¿nych trybów zabawy. Mowa tu miêdzy innymi o trybie WrestleMania Tour Mode, w którym uczestniczy siê w najwa¿niejszych pojedynkach tytu³owego widowiska. Legends of Wrestlemania zawiera tak¿e tryb Create-A-Legend, umo¿liwiaj±cy stworzenie w³asnego zawodnika od podstaw. Nie brakuje multiplayera. Zabawa mo¿e odbywaæ siê przy jednej konsoli lub w Internecie.

Oprawa wizualna Legends of WrestleMania prezentuje stosunkowo wysoki poziom wykonania. Szczególnie du¿y nacisk po³o¿ono na odwzorowanie ogólnego klimatu walk z tamtego okresu. Sta³o siê to mo¿liwe miêdzy innymi dziêki zastosowaniu charakterystycznych ujêæ kamery. Na uwagê zas³uguj± te¿ dok³adnie wykonane animacje ruchów widocznych na ringu zawodników.
Podobne torrenty
[Gry Konsole] X-Men Legends
[Gry PC] GT Legends [ENG]
[Gry PC] GT Legends [ENG]
[GSM - PDA] KO Legends [176x220] [ENG] [.jar]
[Gry Konsole] The Eye Of Judgment Legends
[Gry Konsole] Rayman Legends [EUR/PL]
[Gry Konsole] Burnout Legends [ENG] [PAL] [.cso]
[Gry Konsole] WWE Legends of WrestleMania [Eng]
[Gry PC] Legends of Might and Magic
[Gry Konsole] Taito Legends EUR PSP - pSyPSP
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry Konsole
Dodane21/03/2009 08:03:41
Ostatnie Uaktualnienie25/09/2012 23:04:09
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe