Torrentów: 149062      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Spider-Man [PL]
Kondycja:
Dodane: 20/07/2009
Rozmiar: 104.95 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 252

Ocena: N/A

Sensational Spider-Man 23 - Dzikosc 01 - ZimnokrwistyMary Jane budzi siê w ³ó¿ku, jednak nie zastaje w nim swojego mê¿a. Odnajduje go na balkonie i po krótkiej rozmowie Peter, wyrusza do nocnej \"pracy\". Nastêpnego dnia zastaje Petera z cioci± May przy stole. Parker wspomina walkê z Vulturem, którego ¶ciga³ za zabójstwo ludzi. Toomes t³umaczy³, ¿e by³ g³odny, gdy¿ sêpy ¿ywi± siê martwymi osobnikami. Tymczasem Dr. Connors, który znalaz³ pracê w Muzeum Historii Naturalnej bada meteoryt... (ze spider-man.pl)

-----------------------------------------------------

Sensational Spider-Man 24 - Dzikosc 02 - Choroba kociego pazuraPolicja bada miejsce zbrodni, gdzie ofiary zosta³y niemal rozszarpane, a wszêdzie widaæ ¶lady pazurów. Podejrzenia zostaj± skierowane na osobê Connorsa, który powróci³ jako Jaszczur. Tymczasem Spider-Man udaje siê do mieszkania przyjaciela, gdzie zostaje zaatakowany przez jego zielone alter-ego. Nagle zostaje zaatakowany w plecy, odwraca siê i odkrywa... drugiego Jaszczura?! (ze spider-man.pl)

-----------------------------------------------------

Sensational Spider-Man 25 - Dzikosc 03 - Ksiezyc LowcySpider-Man udaje siê do siedziby FF, aby uratowaæ umieraj±cego m³odego Connorsa, tymczasem na scenê powraca Man-Wolf, a Jaszczur i Vermin przemierzaj± kana³y, co jest zapewne zapowiedzi± ciekawego wydarzenia. Przy okazji dowiadujemy siê jak powsta³ drugi Jaszczur (Billy Connors). Na koniec ma³y smaczek, mianowicie Peter przywdziewa kostium Iron Spidera, podarunek od Starka (ze spider-man.pl).

-----------------------------------------------------

Sensational Spider-Man 26 - Dzikosc 04 - Bestie WewnatrzDo grona \"zwierzêcych\" bohaterów do³±cza Puma, który tak jak Vermin znikn±³ na jaki¶ czas z komiksów Marvela. Powrót Madame Web. Pojawienie siê Dr. Vincenta Stegrona. (ze spider-man.pl).Do grona \"zwierzêcych\" bohaterów do³±cza Puma, który tak jak Vermin znikn±³ na jaki¶ czas z komiksów Marvela. Powrót Madame Web. Pojawienie siê Dr. Vincenta Stegrona. (ze spider-man.pl).

-----------------------------------------------------

Sensational Spider-Man 27 - Dzikosc 05 - Skala ZyciaNiedaleka przesz³o¶æ, ko³o arktyczne. Doktor Vincent Stegron przemierza mro¼n± okolicê, by uciec od ludzi oraz ssaków. Nagle trafia na znajduj±c± siê po¶ród ¶niegu i lodu oazê, pe³n± drzew i innych ro¶lin, gdzie po¶ród nich znajduje siê meteoryt tzw. Ska³a ¯ycia. Zabiera go ze sob± do Nowego Yorku i anonimowo przesy³a do geologa Richarda Treymana z Muzeum Historii Naturalnej. Ten jednak nie radzi sobie zbytnio i prosi o pomoc Curta Connorsa. Stegron, przemieniony za pomoc± kamienia sta³ siê ¿yj±cym dinozaurem i pozosta³o mu jedynie czekanie... (spider-man.pl)

-----------------------------------------------------

Sensational Spider-Man 28 - Moj nauczyciel to Spider-ManM³ody ch³opak, Jordan Harrison wstaje rano, aby odrzuciæ sny o dziewczynie, Madeline Daniels i wzi±æ siê za codzienn±, porann± naukê. Jednak przedtem oddaje siê wspomnieniom: o ojcu którego nie zna³, o tym, ¿e zawsze by³ ¶wietny, je¶li chodzi o przedmioty ¶cis³e oraz kiepski, je¶li chodzi o wychowanie fizyczne, a tak¿e o nauczycielu chemii Peterze Parkerze. Dzieñ ch³opaka zapowiada siê ca³kiem spokojnie: mycie zêbów, ubranie siê i gotowo¶æ do wyj¶cia z domu. Jednak wchodz±c do kuchni, Jordan zauwa¿a dziwny wyraz na twarzy matki, która mówi o tym, co powtarzaj± w wiadomo¶ciach. Ch³opak patrzy w telewizor i s³yszy pytanie matki... (spider-man.pl)

-----------------------------------------------------

Sensational Spider-Man 29 - Smiertelni wrogowie Petera Parkera 01Podczas m³odzie¿owego meczu baseballa, Chameleon rozmawia z Markiem Raxtonem (Molten Man). Chce namówiæ go do wspó³pracy, wykorzystuj±c Electro do zabicia dzieci w razie, gdyby Raxton nie zgodzi³ siê wspó³pracowaæ. Okazuje siê, ¿e Chameleon zbiera grupê z³oczyñców, która ma uderzyæ nie w Spider-Mana, lecz w Petera Parkera. Ostatecznie Molten Man zgadza siê przy³±czyæ do grupy Eksterminatorów. Raxton pyta siê, kiedy grupa planuje uderzyæ, na co Chameleon odpowiada z u¶miechem, ¿e ju¿ uderzy³a. (spider-man.pl)

-----------------------------------------------------

Sensational Spider-Man 30 - Smiertelni wrogowie Petera Parkera 02Kolejny odcinek trzymaj±cej w napiêciu historii. Plan Chameleona zosta³ w wiêkszym stopniu puszczony w ruch. I wydaje siê, ¿e stanie siê co¶, czego Parker obawia³ siê od pocz±tku - ¿e jaki¶ wróg dobierze siê do kogo¶ z jego rodziny. ¦wiadczy o tym ostatni kadr komiksu, kiedy ciotka May stoi z Peterem, który odwraca twarz z szyderczym u¶miechem, gdzie mo¿emy dostrzec czê¶æ twarzy Chameleona! (spider-man.pl)

-----------------------------------------------------

Sensational Spider-Man 31 - Smiertelni wrogowie Petera Parkera 03Po telefonie od Liz, Parker udaje siê do niej do domu, gdzie kobieta wypomina mu, ¿e ukry³ przed ni± swoj± drug± to¿samo¶æ. Nastêpnie mówi, ¿e to z jego winy, jej syn jest zak³adnikiem zbirów Chameleona. W tym samym czasie, Chameleon pod postaci± Petera wchodzi do wie¿y Avengers wraz z ciotk± May. Natychmiast zabiera siê do dzie³a i wyrywa kabel od telefonu. Tymczasem syn Liz uwalnia siê z wiêzów, a kobieta mówi przyjacielowi, ¿e to pu³apka, jednak natychmiast w pokoju zjawia siê Molten Man. Do³±czaj± do niego Strach na Wróble i Will-O\'-The-Wisp (ze spider-man.pl)

----------------------------------------------------------------

Du¿e wstawki komiksowe seedujê g³ównie w godzinach 1-9

----------------------------------------------------------------Pliki .cbr, .cbz otwieramy przy pomocy programu CDisplay

http://www.geocities.com/davidayton/CDisplay

lub

zmieniamy rozszerzenie takich plików na .rar i rozpakowujemy przy

pomocy programu WinRar.
Podobne torrenty
[ 3D] Spider-Man Uniwersum/Spider-Man: Into the Spider Verse 3D (2018)[BDRip 1080p x264 by alE13 AC3/DTS][Dubbing i Napisy PL/Eng][Eng]
[x 264] Spider-Man Uniwersum - Spider-Man: Into the Spider-Verse *2018* [MD] [1080p] [WEB-DL] [Ac3] [x264-KiT] [Dubbing PL] [zibi6248]
[x 264] Spider-Man Uniwersum / Spider-Man Into The Spider-Verse (2018) [PROAC][BDRIP][1080P][NAPISY PL]
[DivX - XviD] Niesamowity Spider-Man 2 - The Amazing Spider-Man 2 *2014* [480p.BRRip.XviD.AC3-sav] [ Dubbing PL]
[DivX - XviD] Niesamowity Spider-Man 2 - The Amazing Spider-Man 2 *2014* [MD] [WEB-DL.XviD-BiDA][AC3] [Dubbing PL-KINO][Z-T]
[DivX - XviD] Niesamowity Spider-Man 2 / The Amazing Spider-Man 2 (2014) [MD.TC.XviD-BiDA] [Dubbing PL - Kino]
[DivX - XviD] Niesamowity Spider-Man 2 - The Amazing Spider-Man 2 *2014* [CAMRip.XviD-MORIS] [Dubbing PL]
[DivX - XviD] Niesamowity Spider-Man 2- The Amazing Spider-Man 2 *2014* [LQ] [BRRip] [XViD-MX] [LEKTOR PL] [marcinc33]
[DivX - XviD] Niesamowity Spider-Man 2 - The Amazing Spider-Man 2 (2014) [LQ] [BRRip] [XviD-BiDA] [Dubbing PL]
[RMVB] Niesamowity Spider-Man 2 - The Amazing Spider-Man 2 *2014*[BRRip] [RMVB] [Dubbing PL][marcinc33]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » Komiksy
Dodane20/07/2009 12:07:27
Ostatnie Uaktualnienie12/09/2013 19:20:45
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe