Torrentów: 148431      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Star Wars 1-6 [DVDRip.RMVB] [Lektor PL] [Dubbing PL]
Kondycja:
Dodane: 10/07/2010
Rozmiar: 2.43 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 3
leecher(ów): 0
Pobrane: 10902

Ocena: N/A

wszystkie 6 czê¶ci znanego filmu Sci-Fi Star Wars

Czê¶æ pierwsza - Mroczne Widmo Dubbing
Czê¶æ druga - Atak Klonów Dubbing
Czê¶æ trzecia - Zemsta Sithów Dubbing
Czê¶æ czwarta - Nowa Nadzieja :Lector
Czê¶æ pi±ta - Imperium Kontratakuje :Lector
Czê¶æ szósta - Powrót Jedi :Lector-------Epizod 1--------
Pierwsza czê¶æ sagi. Obi-Wan (Ewan McGregor) przyjmuje nauki od swego mistrza Qui-Gon Jinna (Liam Neeson). Jedi zostaj± wys³ani z misj± na Naboo aby wynegocjowaæ pokój miêdzy Naboo a Federacj± Handlow±. Niestety Darth Sidious pokierowa³ dzia³aniami Federacji i dokona³ inwazji na t± ma³± planetê. Rycerze z królow± Naboo (Natalie Portman) l±duj± na Tatooine na której to mieszka ch³opiec imieniem Anakin (Jake Lloyd).
-------
re¿yseria: George Lucas
scenariusz: George Lucas
premiera: 17 wrze¶nia 1999 (Polska) 19 maja 1999 (¦wiat)
produkcja: USA
gatunek: Przygodowy, Sci-Fi

rozmiar: 425mb


--------Epizod 2--------
Od bitwy o Naboo minê³o dziesiêæ lat. Jedno¶æ galaktycznej Republiki jest znowu zagro¿ona. Podstêpny ksi±¿ê Dooku (Christopher Lee) staje bowiem na czele zbuntowanych planet, które sprzeciwiaj± siê demokratycznym rz±dom. Padme Amidala (Natalie Portman) nie jest ju¿ królow± Naboo. Jako wp³ywowa pani senator walczy z separatystycznymi d±¿eniami. Sprzeciwia siê jednak rozbudowie armii. Jej pogl±dy przysparzaj± Amidali licznych wrogów. Dwaj Rycerze Jedi, Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) i Anakin Skywalker (Hayden Christensen) zostaj± przydzieleni do jej ochrony. Wkrótce miêdzy Amidal± i Anakinem rodzi siê uczucie. M³odzi musz± siê jednak z tym kryæ, bo zasady Jedi zabraniaj± Rycerzom anga¿owaæ siê uczuciowo. Tymczasem Obi-Wan wpada na trop tajnej bazy, gdzie powstaje armia, która mo¿e zagroziæ bezpieczeñstwu Republiki.
-------
re¿yseria: George Lucas
scenariusz: George Lucas, Jonathan Hales
premiera: 16 maja 2002 (Polska) 16 maja 2002 (¦wiat)
produkcja: USA
gatunek: Przygodowy, Sci-Fi

rozmiar: 488mb


--------Epizod 3--------
Gwiezdne wojny: Czê¶æ III - Zemsta Sithów" jest ostatnim rozdzia³em s³ynnej sagi George'a Lucasa. Po trzech latach nieustannych walk nadchodzi koniec Wojny Klonów. Rada Jedi wysy³a Obi-Wana Kenobiego, aby doprowadzi³ przed wymiar sprawiedliwo¶ci Genera³a Grievousa, przywódcê armii Separatystów. Tymczasem w Republice Coruscant kanclerz Palpatine ro¶nie w si³ê. Jego daleko id±ce polityczne zmiany przekszta³caj± pogr±¿on± w wojnie Republikê w galaktyczne imperium. Kanclerz Palpatine czuje siê na tyle silnym, ¿e og³asza siê Imperatorem. Okazuje siê, ¿e ma on wielk± moc. Wyznaje swojemu najbli¿szemu sprzymierzeñcowi, Anakinowi Skywalkerowi, prawdziwe ¼ród³o jej pochodzenia. Zwabiony potê¿n± moc± Skywalker przechodzi na Ciemn± Stronê i staje siê z³owrogim Darthem Vaderem.
-------
re¿yseria: George Lucas, Jacek Rozenek
scenariusz: George Lucas
premiera: 19 maja 2005 (Polska) 15 maja 2005 (¦wiat)
produkcja: USA
gatunek: Przygodowy, Sci-Fi

rozmiar: 448mb


--------Epizod 4--------
Dawno, dawno temu w odleg³ej galaktyce... Rycerze Jedi zostali wytêpieni, a Imperium ¿elazn± rêka sprawuje rz±dy nad ca³± galaktyk±. Ma³a grupa Rebeliantów podejmuje walkê kradn±c tajne plany najpotê¿niejszej broni Imperium - tzw. Gwiazdy ¦mierci. Najbardziej zaufany s³uga Imperatora - Darth Vader musi odzyskaæ plany i odnale¼æ ukryt± bazê buntowników. Ksiê¿niczka Leia - wziêta do niewoli przywódczyni Rebeliantów, wysy³a sygna³ z wezwaniem pomocy, który zostaje przechwycony przez zwyk³ego ch³opaka z farmy - Luke'a Skywalkera. Wychodz±c naprzeciw swemu przeznaczeniu, Luke podejmuje wyzwanie i rusza na ratunek Ksiê¿niczce chc±c pomóc Rebeliantom w obaleniu Imperium. W misji pomagaj± mu niezwykli sojusznicy - m±dry Obi-Wan Kenobi, nieco arogancki gwiezdny awanturnik Han Solo i jego lojalny towarzysz Chewbacca a tak¿e dwa droidy R2-D2 i C-3PO
-------
re¿yseria: George Lucas
scenariusz: George Lucas
premiera: 21 marca 1997 (Polska) 25 maja 1977 (¦wiat)
produkcja: USA
gatunek: Przygodowy, Sci-Fi

rozmiar: 387mb

--------Epizod 5--------
Kolejna czê¶æ Gwiezdnej Sagi opowiada o wydarzeniach tocz±cych siê kilka lat po zniszczeniu pierwszej Gwiazdy ¦mierci. Luke Skywalker (Mark Hamill) i pozostali Rebelianci uciekaj± po ca³ej Galaktyce przed zakusami okrutnego Imperium. Bezpieczn± ostojê znajduj± na lodowej planecie Hoth. Jednak Imperium lokalizuje tê bazê. Rebelianci musz± uciekaæ. Luke udaje siê do uk³adu Dagobah, ¿eby spotkaæ siê z Mistrzem Jedi, Yod± (Frank Oz) i pobraæ od niego nauki. Natomiast Han (Harrison Ford), Leia (Carrie Fisher), Chewie (Peter Mayhew) i roboty uciekaj± na planetê Bespin, do dawnego przyjaciela Hana - Lando Calrissiana (Billy Dee Williams). Nie wiedz±, ¿e wpadli w podstêpnie uknut± przez Imperium pu³apkê.
-------
re¿yseria: Irvin Kershner
scenariusz: Lawrence Kasdan, Leigh Brackett
premiera: 4 kwietnia 1997 (Polska) 21 maja 1980 (¦wiat)
produkcja: USA
gatunek: Przygodowy, Sci-Fi

rozmiar: 387mb


--------Epizod 6--------
Kolejna czê¶æ wielkiej Gwiezdnej Sagi. Imperium ponownie ro¶nie w si³y. Budowa Drugiej Gwiadzy ¦mierci zbli¿a siê ku koñcowi. Rebelianci równie¿ nie pró¿nuj±. Luke Skywalker (Mark Hamill), Leia (Carrie Fisher), Lando Calrissian (Billy Dee Williams) i Chewie (Peter Mayhew) udaj± siê na pustynn± Tatooine, aby uwolniæ Hana Solo (Harrison Ford) z r±k Jabby Hutta. Rebelianci chc±c jak najszybciej zakoñczyæ rz±dy Imperatora (Ian McDiarmid), zamierzaj± nie dopu¶ciæ do ukoñczenia budowy Gwiazdy ¦mierci. Dziel± siê na dwa oddzia³y - jeden bêdzie przeprowadza³ akcjê dywersyjn± na ksiê¿ycu Endor, a drugi zaatakuje bezpo¶rednio bazê Imperium. Luke udaje siê z Rebeliantami lec±cymi na Endor. Przeczuwa, ¿e jego przeznaczeniem jest ponowne zmierzenie siê Vaderem. W miêdzyczasie dowiaduje siê, ¿e ma siostrê.
-------
re¿yseria: Richard Marquand
scenariusz: George Lucas, Lawrence Kasdan
premiera: 18 kwietnia 1997 (Polska) 25 maja 1983 (¦wiat)
produkcja: USA
gatunek: Przygodowy, Sci-Fi

rozmiar: 408mb
Podobne torrenty
[RMVB] Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów - Star Wars: The Clone Wars *2008*[DVDrip.RMVB] [Dubbing PL]
[RMVB] Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów - Star Wars: The Clone Wars *2008* [DVDRiP.RMVB] [Dubbing PL]
[RMVB] Gwiezdne Wojny - Epizod 3: Zemsta Sithów - Star Wars - Episode 3: Revenge of the Sith *2005* [DVDRip.RMVB] [Dubbing PL]
[RMVB] Gwiezdne Wojny - Epizod 2: Atak Klonów - Star Wars - Episode 2: Attack of the Clones *2002* [DVDRip.RMVB] [Dubbing PL]
[DivX - XviD] Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów - Star Wars: The Clone Wars (2008) [DVDRip.XviD] [Dubbing PL]
[Dla Dzieci] Gwiezdne Wojny Wojny Klonów - Star Wars The Clone Wars *2008* [DVDRiP.XviD] [Dubbing PL]
[TV + Seriale] Star Wars The Clone Wars S01E12 [PDTV.XviD] [Dubbing PL]
[TV + Seriale] Star Wars The Clone Wars S01E01[PDTV.XviD] [Dubbing PL]
[Dla Dzieci] Star wars - Clone wars S02E15 [TVRip.XviD] [Dubbing PL]
[Dla Dzieci] Star wars - Clone wars S02E14 [TVRip.XviD] [Dubbing PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Filmy » RMVB
Dodane10/07/2010 11:07:12
Ostatnie Uaktualnienie22/03/2013 12:13:30
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe