Torrentów: 149684      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + Macintosh



Detale torrenta

Czêstotliwo¶æ - Frequency *2000* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
Kondycja:
Dodane: 12/02/2009
Rozmiar: 1.37 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 42
leecher(ów): 77
Pobrane: 172





Ocena: N/A

Czêstotliwo¶æ [Dramat / Thriller /Sci-Fi] Frequency (2000)

produkcja:  USA  
data premiery: 2000-09-01 (Polska), 2000-04-28 (¦wiat)
zapraszamy na *censored*.pl
re¿yseria: Gregory Hoblit
scenariusz: Toby Emmerich
zdjêcia: Alar Kivilo
muzyka: Michael Kamen
czas trwania: 118
dyst.: Best Film
¦rednia ocena: Bardzo dobry 7,9/10

Obsada:
Dennis Quaid: Frank Sullivan
James Caviezel: John Sullivan
Shawn Doyle: Jack Shepard
Elizabeth Mitchell: Julia Sullivan
Andre Braugher: Satch DeLeon
Noah Emmerich: Gordo Hersch

OPIS (za.www.filmweb.pl):

Dla Johna Sullivana (Jim Caviezel) odpowied¼ jest prosta. Zrobi³by
wszystko, aby wydarzenia z 12 pa¼dziernika 1969 roku, nigdy nie mia³y
miejsca. Wtedy w³a¶nie w po¿arze w Bruxton zgin±³ jego ojciec, stra¿ak.
Uczucie gniewu i osamotnienia prze¶ladowa³o go ca³y czas, nawet jako
doros³ego cz³owieka, pracuj±cego jako policjant lat 90-tych. Teraz John ma
okazjê, o jakiej marzy³ i o wiele wiêcej ni¿ móg³ siê spodziewaæ.
W prowokuj±cym thrillerze Czêstotliwo¶æ, re¿yser Gregory Hoblit prezentuje
nowatorskie i oryginalne spojrzenie na temat podró¿y w czasie, któremu
towarzyszy wzruszaj±ca opowie¶æ o ojcu i synu, zdolnych do komunikowania
siê z dwóch ró¿nych, lecz wspó³istniej±cych ¶wiatów. Wspólna interwencja
mo¿e zapobiec pope³nieniu straszliwej zbrodni. Dawka suspensu i elementy
science-fiction oraz wzruszaj±ca opowie¶æ niezwyk³ej rodziny - wszystko to
ma miejsce w historii, w której w±tki przesz³e, tera¼niejsze i przysz³e
splataj± siê nawzajem.

Na dzieñ przed rocznic± ¶mierci ojca, kiedy na niebie rozgrywa siê
gwiezdna burza, aurora borealis, John Sullivan wyjmuje stare radio swojego
ojca. Przy pomocy radioodbiornika nawi±zuje kontakt z mê¿czyzn± podaj±cym
siê za stra¿aka i oczekuj±cym na fina³owe rozgrywki World Series z 1969
roku. Czy John rzeczywi¶cie rozmawia z w³asnym ojcem? Tego samego dnia i
dok³adnie tym samym domu, a dziel± ich trzy dekady?

Pocz±tkowo obydwaj nie mog± uwierzyæ w to, co siê dzieje. Wkrótce John
spêdza ca³e noce na rozmowach z nadal m³odym ojcem (Dennis Quaid), po raz
pierwszy dziel±c siê g³êbi± swojej mi³o¶ci i smutkiem, jaki czuje w
stosunku do czekaj±cej go ¶mierci. John u¶wiadamia sobie, ¿e nadarza siê
mo¿liwo¶æ odwrócenia wydarzeñ sprzed lat. Chce ustrzec Franka przed
b³êdem, który kosztowa³ go ¿ycie. John ratuje ojca przed ¶mierci± w
po¿arze w Bruxton.

12 pa¼dziernika 1999 roku John Sullivan zauwa¿y³, ¿e na fotografiach
wisz±cych w domu ojciec ma siwe w³osy. Zmieniaj±c przesz³o¶æ, Sullivanowie
wymusili now± tera¼niejszo¶æ. John cieszy siê nowymi wspomnieniami -
dopóki nie odkryje, ¿e w wyniku wspólnych konwersacji zachodz± zmiany, o
których nie mieli pojêcia. Udana ucieczka przed ¶mierci± prowadzi do serii
niewyja¶nionych morderstw, w tym wyj±tkowo brutalnego zabójstwa matki
Johna. Teraz Frank i John ¶cigaj± siê z czasem - rozdzieleni trzema
dekadami i po³±czeni zaledwie radioodbiornikiem - aby zapobiec kolejnemu
morderstwu, które zadecyduje o ich przeznaczeniu. Za ka¿dym razem, kiedy
Frank dokonuje zmian w swoim ¶wiecie, John budzi siê w zupe³nie innej
rzeczywisto¶ci.

DANE TECHNICZNE:

General
Format: AVI
Info: Audio Video Interleave
Family: RIFF
File size: 700 MiB
PlayTime: 58mn 15s
Bit rate: 1679 Kbps
Writing application: FairUse Wizard - http://fairusewizard.com
Writing library: The best and REALLY easy backup tool

Video
Codec: XviD
Family: MPEG-4
Info: XviD project
Codec settings: BVOP / Packed Bitstream
PlayTime: 58mn 15s
Bit rate: 1285 Kbps
Width: 640
Height: 272
Aspect ratio: 2.35
Frame rate: 25 fps
Resolution: 8
Chroma: 4:2:0
Interlacement: Progressive
Bits/(Pixel*Frame): 0.295
Writing library: XviD0047

Audio
Codec: AC3
Info: Dolby AC3
PlayTime: 58mn 15s
Bit rate: 384 Kbps
Bit rate mode: CBR
Channel(s): 2 / 2 channels
Sampling rate: 48 KHz
Delay: 0
Video0 delay: 0
ChannelPositions: L R





Podobne torrenty
[RMVB] Czêstotliwo¶æ - Frequency *2000* [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[DVD-R] Czêstotliwo¶æ - Frequency *2000* [PAL] [DVD5] [Lektor i Napisy PL]
[Muzyka] IQ - Frequency (2009) [mp3@vbr]
[RMVB] Dracula 2000 *2000* [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] Dracula 2000 *2000* [DVDRip] [RMVB] [Lektor PL]
[Muzyka] Earth - 2 Special Low Frequency Version [flac]
[XXX] Alexis Rain - Audio Frequency [720p]
[Muzyka] Ignis Uranium - Azimuth Nuctemeron Frequency (2009)
[Muzyka] Geoff Tates Queensryche - Frequency Unknown *2013* [FLAC]
[DivX - XviD] Heavy Metal 2000 *2000* [DVDRip.XviD-WunSeeDee][Napisy PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Filmy » DivX - XviD
Dodane12/02/2009 12:02:16
Ostatnie Uaktualnienie18/01/2013 20:11:25
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej Emoticon



Wstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe