Torrentów: 148554      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Saints Row 2 [PL]
Kondycja:
Dodane: 05/01/2009
Rozmiar: 6.30 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 2
Pobrane: 1463

Ocena: N/A

Saints Row 2 [PAL] [PL] [XBOX360]

Wersja PL (napisy)

producent: Volition Inc.
wydawca: THQ Inc.
kategoria: gry akcji / TPP

Data Premiery:
Europa (PAL): 17 pa¼dziernika 2008
Polska: 30 pa¼dziernika 2008
USA (NTSC): 14 pa¼dziernika 2008

tryb gry: single / multiplayer
tryb multiplayer: Internet
wymagania wiekowe: 18+

Wykorzystuje:
Xbox Live.

Galeria:
http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=5817

Saints Row 2 jest oficjaln± kontynuacj± wydanej w 2006 gry akcji, pod wieloma wzglêdami nawi±zuj±cej do produktów z cyklu Grand Theft Auto. Opisywany sequel nie wprowadza zbyt du¿ej ilo¶ci rewolucyjnych zmian, bazuj±c raczej na sprawdzonych pomys³ach i poszerzaj±c jedynie wybrane elementy rozgrywki. Ponownie wcielamy siê wiêc w postaæ cz³onka jednego z rywalizuj±cych miêdzy sob± gangów. Uczestniczymy w zadaniach maj±cych miêdzy innymi na celu wygrywanie nielegalnych wy¶cigów czy likwidowanie przedstawicieli konkurencyjnych frakcji.

W miarê kolejnych postêpów zdobywamy niezbêdne do odblokowania nowych zadañ punkty szacunku oraz pieni±dze, za które nabywamy nowe bronie, pojazdy, czy elementy ubioru. Do wiêkszo¶ci misji nie przystêpujemy w pojedynkê, lecz dzia³amy w grupie. Wa¿n± rolê odgrywa tak¿e przejmowanie kontroli nad kolejnymi dzielnicami miasta, dziêki czemu mo¿liwe staje siê poszerzanie swych wp³ywów. Za produkcjê gry ponownie odpowiedzialne jest studio developerskie Volition, znane równie¿ miêdzy innymi dziêki zrêczno¶ciówce The Punisher, czy serii Red Faction.

Akcja omawianej kontynuacji rozgrywa siê kilka lat po wydarzeniach, które przedstawione zosta³y w pierwszej czê¶ci tego cyklu. Aren± naszych zmagañ ponownie staje siê miasto Stilwater, po którym mo¿emy siê oczywi¶cie dowolnie przemieszczaæ. Znany z poprzedniej ods³ony serii g³ówny bohater pragnie zem¶ciæ siê na zdrajcach, przez których straci³ swoje dotychczasowe wp³ywy i znalaz³ siê w powa¿nych tarapatach.

W drugiej czê¶ci Saints Row jeszcze wiêkszy nacisk po³o¿ono na dowoln± eksploracjê ¶wiata gry. Miasteczko Stilwater prezentuje siê teraz nieco inaczej, a tak¿e w wyra¼ny sposób rozros³o siê. W rezultacie mo¿emy zbadaæ wiele zupe³nie nowych lokacji, ale tak¿e ponownie zapoznaæ siê z doskonale znanymi miejscami. Do przemieszczania siê po mie¶cie wykorzystujemy wiele ró¿nych ¶rodków transportu. S± to nie tylko pojazdy, ale równie¿ motocykle, ³odzie, ¶mig³owce, czy samoloty. Posiadane maszyny mo¿emy do woli tuningowaæ.

W Saints Row 2 zawarto te¿ szersze opcje customizacji. Dotyczy to w szczególno¶ci postaci g³ównego bohatera. Zmieniamy miêdzy innymi p³eæ, wiek, czy wybieramy pomiêdzy wieloma ró¿nymi próbkami g³osu. Ze znanych ju¿ wcze¶niej opcji pozostawiono miêdzy innymi ustalanie szczegó³ów wygl±du twarzy. Modyfikacje mog± te¿ dotyczyæ wygl±du posiadanych kryjówek oraz samochodów. Przygotowane przez producentów g³ówne misje gry s± rozgrywane w pojedynkê lub w kooperacji z drug± osob±. Ponadto zadbano o oddzielny tryb multiplayer, w którym gracze wzajemnie zwalczaj± siê. Oprawa wizualna Saints Row 2 prezentuje wy¿szy poziom wykonania od pierwszej ods³ony tego cyklu. Dotyczy to zarówno wygl±du otoczenia, jak i pojawiaj±cych siê na ekranie postaci. Akcja w dalszym ci±gu obserwowana jest z perspektywy trzeciej osoby.
Podobne torrenty
[DVD-R] ¦wiêci z Bostonu II - Dzieñ Wszystkich ¦wiêtych - Boondock Saints II: The All Saints Day 2009 [DVDR] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Grzechy naszych ojców - Ten Thousand Saints - 10,000 Saints (2015) [720p] [BDRIP] [XviD] [AC-3] [Lektor PL] [H1]
[DivX - XviD] ¦wiêci z Bostonu 2 Dzieñ Wszystkich ¦wiêtych - The Boondock Saints 2 All Saints Day *2009* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[RMVB] ¦wiêci z Bostonu II - Dzieñ Wszystkich ¦wiêtych - The Boondock Saints II: All Saints Day (2009) [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[DivX - XviD] ¦wiêci Z Bostonu 2: Dzieñ Wszystkich ¦wiêtych - Boondock Saints 2: All Saints Day *2009* [DVDRip.XViD] [Lektor PL]
[DivX - XviD] ¦wiêci z Bostonu II - Dzieñ Wszystkich ¦wiêtych - Boondock Saints 2: All Saints Day *2009* [DVDRip.XViD] [Lektor PL]
[DVD-R] ¦wiêci z Bostonu II - Dzieñ Wszystkich ¦wiêtych - The Boondock Saints II: All Saints Day *2009* [PAL] [DVD9] [Lektor i Napisy PL]
[HDTV-HD] ¦wiêci z Bostonu II - Dzieñ Wszystkich ¦wiêtych - Boondock Saints II: All Saints Day 2008 [Bluray.x264] [Lektor i Napisy PL]
[DivX - XviD] Święci z Bostonu II: Dzień Wszystkich Świętych / The Boondock Saints II: All Saints Day (2009) [720p] [BRRip] [XviD] [AC3-D14] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Boondock Saints 2: All Saints Day (2009) [DVDRip.XviD]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Gry » Gry Konsole
Dodane05/01/2009 00:01:22
Ostatnie Uaktualnienie31/05/2016 18:36:34
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe