Torrentów: 138622      Ranga: Go¶ć               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Ksi±żki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

JAROCIN, PO CO WOLNO¦Ć (2016) [DVD5+DVD5] [FALLEN ANGEL]
Kondycja:
Dodane: 08/08/2017
Rozmiar: 7.55 GB
Uploader: Fallen_Angel

seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 0

Ocena: N/A

...SIŁA I PIĘKNO MUZYKI TKWIˇ W JEJ RÓŻNORODNO¦CI...


POWTÓRKA!!!


Wstawiam celowo w dziale MUZYKA-KONCERTY.
Jarocin, Po co wolno¶ć
film dokumentalny, 109 min
Polska 2016


Scenariusz i reżyseria: Leszek Gnoiński i Marek Gajczak
Zdjęcia i montaż: Marek Gajczak
DĽwięk: Michał Fojcik
Producenci: Aneta Zagórska i Witold Bere¶
Produkcja: Stowarzyszenie Film KrakówZamknięta w obrazach i dĽwiękach, energetyczna historia Festiwalu w Jarocinie. Pełna anegdot, opowie¶ć o wolno¶ci, młodo¶ci, niezależno¶ci i marzeniach, przeplatana tekstami piosenek zmieniaj±cymi się tak, jak ¶wiat wokół.  Film ł±czy biało-czarne archiwalne obrazy, niepublikowane dot±d amatorskie nagrania, z lekko zamazanymi, ale wci±ż żywymi, wspomnieniami Bohaterów – legendarnych rockowych buntowników, dla których Jarocin był inspiracj± i Ľródłem twórczej wolno¶ci.  Cało¶ć ł±czy muzyka, która jako najważniejszy element festiwalu, staje się narratorem historii. Film o Jarocinie jest filmem o wolno¶ci. Nie tylko tej rozumianej jako wolno¶ć jednostki w totalitarnym ¶wiecie, ale również o wolno¶ci artystycznej, wolno¶ci tworzenia i wyrażania siebie, wolno¶ci w każdym wymiarze. Na kanwie opowie¶ci o Festiwalu, zostanie pokazany trudny okres życia w systemie komunistycznym i muzyczna droga Polaków do wolno¶ci.


Jarocin był wtedy takim małym projektem społeczeństwa. Takiego normalnego, jakim powinna być Polska. Wszędzie. W każdym miasteczku, w każdym mie¶cie. Ludzie, którzy zauważyli się nawzajem i próbowali razem przeżyć.
Marek Piekarczyk


Festiwal w Jarocinie jest i był miejscem niezwykłym. Szczególne znaczenie miał w latach 80., jako oaza wolno¶ci i jedno z niewielu normalnych miejsc tamtych czasów. Chcieliby¶my pokazać go widzowi od strony do tej pory nieznanej lub rzadko eksploatowanej – kulturotwórczej, międzypokoleniowej, ¶wiatopogl±dowej, obywatelskiej. Chcieliby¶my pokazać cało¶ciow± historię Jarocina używaj±c w tym celu gło¶nej muzyki, ¶wietnych archiwaliów, ciekawych anegdot i niezwykłych opowie¶ci.
Film o Jarocinie będzie filmem o wolno¶ci. Nie tylko tej rozumianej jako wolno¶ć jednostki w totalitarnym ¶wiecie, ale również o wolno¶ci artystycznej, wolno¶ci tworzenia i wyrażania siebie, wolno¶ci w każdym wymiarze. Tym, co oznaczała w latach 70-80., i o tym, co oznacza teraz, dla współczesnego człowieka.
Oczywi¶cie, powstały już filmy o Jarocinie, jednak pokazywały one festiwal albo wyrywkowo (poszczególne edycje), albo stereotypowo poprzez filmowanie pijanych i brudnych punków (pamiętajmy o tym, że w latach 80., Jarocin i cała gmina objęte były zakazem sprzedaży alkoholu), albo poszukuj±c sensacji i zadym.
Zapomina się o niezwykle ważnym elemencie – o muzyce. Większo¶ć dotychczasowych filmów i reportaży traktuje muzykę w Jarocinie jako dodatek, pokazuje przypadkowe występy, nie zastanawia się nad tre¶ciami, które płynęły ze sceny. Chcemy odwrócić te proporcje – pokazać muzykę, jako najważniejsz± czę¶ć festiwalu. Dlatego to ona jest jednym z bohaterów tego filmu, a ¶piewane ze sceny teksty s± Narratorem, niezwykle ważn± czę¶ci± opowie¶ci o historii festiwalu i zmieniaj±cej się Polsce. To one stawały się zwierciadłem, w którym odbijały się pogl±dy młodych ludzi, ¶wietnie pokazywały ich frustracje, poszukiwania, oczekiwania wobec ¶wiata.
Rock opisywał ciężkie czasy językiem prostym, często dosadnym, choć w tekstach nie brakowało również celnych i ciekawych metafor. Piosenki niszczyły stereotypy, tworzyły więzi między młodymi ludĽmi, pozwalały im chociaż przez chwilę, poczuć się wolnymi. Pokazywały, że oprócz oficjalnie promowanej rozrywki, jest też ta podziemna żyj±ca własnym życiem, daleka od politycznego cynizmu rz±dz±cych i uniesień opozycji. Posiadaj±ca własny język i swoj± publiczno¶ć, a nawet własne wydawnictwa (kasety, fanziny), które stanowiły trzeci obieg kultury. Te wszystkie zjawiska kumulowały się w Jarocinie. Czę¶ć fanów wracała do swoich miast i miasteczek odmieniona, zakładała zespoły i wypowiadała swoje zdanie. Festiwal dawał im oparcie i siłę do działania. Szczę¶cie też mieli organizatorzy, bo przecież 'nie można upiec dobrego chleba bez ¶wietnej m±ki, tak nie można zorganizować wyj±tkowego festiwalu bez wspaniałych twórców'.
Miał rację Walter Chełstowski, twórca najbardziej legendarnych edycji, że trafiły na siebie wyj±tkowe pokolenia ludzi, którzy przedwcze¶nie dojrzeli obserwuj±c najpierw wydarzenia sierpniowe i powstanie Solidarno¶ci, a następnie stan wojenny i kryzys gospodarczy. Dziedzictwo festiwalu to wci±ż niedocenione zjawisko w polskiej kulturze XX wieku. Chcemy, aby ten film to zmienił.


Festiwal w Jarocinie to jeden z najistotniejszych przejawów kultury polskiej XX wieku. Wszystkie zespoły, które tam występowały, wszyscy organizatorzy i publiczno¶ć, która tam przyjeżdżała, stworzyli co¶, co jest wielkim dziełem kultury XX wieku. Variete, Made in Poland, One Million Bulgarians, Kat i wszelkie inne maj± kulturowo takie same znaczenie i s± tak samo ważne jak Czesław Miłosz, Krzysztof Penderecki, filmy Andrzeja Wajdy czy Jerzego Skolimowskiego.
Robert Jarosz (badacz kultury)


Chcemy też, aby film po raz pierwszy pokazał pełn± historię festiwalu, który rozpocz±ł się pod koniec lat 60., a nie jak powszechnie się uważa – w latach 80. Wielkopolskie Rytmy Młodych trwały całe lata 70., staj±c się pod koniec dekady jednym z najważniejszych przegl±dów muzycznych w Polsce. Nie byłoby bez nich legendy festiwalu w Jarocinie.
Festiwal odcisn±ł mocne piętno na mie¶cie i jego mieszkańcach. Miasto Jarocin 'gra', ¶ciany budynków s± pokryte muralami o tematyce rockowej, a ulice pomnikami np. glana. Otwiera się pierwsze w Polsce muzeum historii rocka (Spichlerz Polskiego Rocka), miasto przeprowadza konkursy dla muzyków debiutantów (Rytmy Młodych). Jarocin nieustaj±co jest ciekawym miejscem kulturotwórczym. Interesuj±ca dla filmu jest zmiana nastawienia do festiwalu mieszkańców i władz miasta.HISTORIA FESTIWALU
Festiwal w Jarocinie ma swoj± niezwykł± historię sięgaj±c± końca lat 60. Wtedy to w niewielkim, bo niespełna dwudziestotysięcznym mie¶cie, młodzi ludzie stworzyli klub Olimp. To w nim odbywały się pierwsze edycje przegl±du Wielkopolskich Rytmów Młodych, na który przyjeżdżały zespoły z całej Polski. Klub Olimp był również miejscem działania kabaretu i klubu filmowego tworz±cego wyj±tkow± kronikę miasta. Rytmy przetrwały całe lata 70. rozwijaj±c się i, pod koniec dekady, staj±c się jednym z najważniejszych przegl±dów w Polsce. Rytmy nie były imprez± nastawion± tylko na muzykę rockow±, były nowoczesnym ponad gatunkowym przegl±dem, na którym mógł wyst±pić niemal każdy. Dlatego nie przypadkowo w 1980 roku do Jarocina zawitali animatorzy Muzyki Młodej Generacji, nurtu maj±cego przywrócić popularno¶ć muzyce rockowej. Pierwszy organizowany przez nich festiwal odbył się miesi±c przed strajkami i prawie trzy miesi±ce przed porozumieniami sierpniowymi, ale również przewidział ogromny boom rockowy, który wybuchł kilka miesięcy póĽniej. Już wtedy tworzy się legenda i wyj±tkowo¶ć Jarocina, staje się on festiwalem, na który powinno się przyjechać, a zagranie na nim staje się marzeniem muzyków z całej Polski.


Jarocin to już wtedy była magiczna nazwa, co¶ jakby… nadzieja dla muzyka, który chciał co¶ zaprezentować nie tylko na jednym koncercie, ale na całe życie. Marzeniem nie było wygrać tam, ale w ogóle wyst±pić.
Andrzej Nowak (założyciel i gitarzysta TSA)


To wówczas rock stał się najważniejszym głosem pokolenia urodzonego w latach 60. i festiwal w Jarocinie stał się jego najważniejsz± trybun±. Widać to po kolejnych edycjach, na które przyjeżdża po około 20 tysięcy ludzi. Wła¶nie w latach 1983-86 do głosu dochodzi muzyka niezależna, zaczyna kiełkować trzeci obieg kultury, czyli niezależnie wydawane kasety magnetofonowe, fanziny, plakaty.


Jarocin był takim katalizatorem tej samonapędzaj±cej się sztuki. Przyjeżdżali ludzie z całej Polski, poznawali się, słuchali siebie nawzajem, siedzieli od rana do nocy, pożyczali sobie sprzęt, wpływali na siebie artystycznie i to wybrzmiało największ± sił± wła¶nie w tych latach ’84 - ’86.
Walter Chełstowski (twórca legendy jarocińskiej)


Ten okres to również coraz bardziej widoczne subkultury, bowiem oprócz punków pojawili się także m.in. fani zimnej fali i Roberta Smitha z The Cure, rastamani, metalowcy.
A co najważniejsze, festiwal w tych czasach staje się enklaw± wolno¶ci i kształtuje ¶wiatopogl±d czę¶ci pokolenia urodzonego w latach 60. i na pocz±tku 70. Od 1985r. na czas festiwalu pojawia się Radio Nieprzemakalnych, które na żywo (co jest ewenementem w całym Bloku Wschodnim) przeprowadza audycje z Jarocina, staj±c się przez kilka dni nowoczesnym radiem lokalnym. Radio Nieprzemakalnych jest czę¶ci± Rozgło¶ni Harcerskiej, która staje się w tym czasie głównym medium młodego polskiego rocka i ma niepo¶ledni± rolę w jego propagowaniu.

Wiele z osób z tamtego ¶rodowiska spotykam dzisiaj w życiu publicznym. S± dyrektorami muzeów, dziennikarzami, szefami instytucji kulturalnych. Do dzisiaj został im niezależny sposób my¶lenia, samodzielno¶ć podejmowania decyzji. My¶lę, że to dzięki festiwalowi.
Tomasz Toborek (z IPN, współautor gło¶nej ksi±żki 'Jarocin w obiektywie bezpieki')

Niezwykła jest rola miasta i mieszkańców w tworzeniu festiwalu. Z każd± edycj± zmienia się ich podej¶cie. Na pocz±tku nieufni w stosunku do kolorowo i ekstrawagancko ubranej i zachowuj±cej się młodzieży, z czasem zaprzyjaĽniaj± się z ni±. Już w 1982 roku mieszkańcy zaczęli wystawiać na ulice wiadra z wod± i kubki. Dwa lata póĽniej na polu namiotowym melduje się mniej ludzi niż w roku poprzednim, bo okazuje się, że mieszkańcy zaczynaj± przyjmować uczestników festiwalu do ogródków. Oczywi¶cie czę¶ciowo za pieni±dze, jednak niektórzy nie pobieraj± opłat i zaprzyjaĽniaj± się z przyjezdnymi. W kolejnych latach większo¶ć ogródków jest zajęta. Zreszt± samo pole namiotowe, zorganizowane kilka kilometrów od miejsca koncertów, staje się miejscem niezwykle ciekawym, choćby przez zaopatrzenie – codziennie s± dowożone ¶wieże pieczywo i mleko, można tu kupić kiełbaski, które w całej Polsce s± sprzedawane na kartki żywno¶ciowe. Sami jarocinianie często zaopatruj± się w tych sklepikach. Pole ma też swój radiowęzeł i puszcza w nim zarówno ogłoszenia przyjezdnych, jak i muzykę rockow±.
Znamienne jest to, że za festiwalem opowiadaj± się zarówno mieszkańcy, jak i władze miasta, ówczesne organizacje młodzieżowe i szefowie zakładów pracy. Wydaje się, jakby festiwal stał się dla nich dobrem jarocińskim, ważnym elementem poznawania własnej tożsamo¶ci i wyróżnikiem w Polsce i w Europie.
Na pocz±tku lat 90. festiwal w Jarocinie stał się największ± i najbardziej opiniotwórcz± imprez± muzyczn± w Polsce. To tu debiutował Hey i wiele innych wykonawców, którzy dzi¶ stanowi± o sile polskiej muzyki. Miały miejsce też ważne poza muzyczne wydarzenia – to przecież w Jarocinie Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy przeprowadziła pierwsz± zbiórkę pieniędzy, a Jurek Owsiak debiutował jako konferansjer.
Dzi¶ festiwal stał się miejscem pielgrzymek całych rodzin, rockowym piknikiem, na którym spotyka się kilka pokoleń fanów rocka. Impreza weszła na stałe o kalendarza imprez letnich, ale nie udało jej się odzyskać pozycji z pierwszej połowy lat 90., ani tym bardziej z lat 80. Na razie organizatorzy skupiaj± się na prezentowaniu rodzimych gwiazd i różnych koncertów specjalnych (jak XXX-lecie Kryzysu, XXX-lecie Tiltu, Armię graj±c± 'Legendę' itp.). Organizatorzy na plan dalszy odsuwaj± konkurs młodych zespołów, przestaje być dla nich ważny, a kulturotwórczy aspekt imprezy przestaje mieć znaczenie. Z drugiej strony publiczno¶ć wydaje się przyci±gać magia miejsca i chęć uczestniczenia w festiwalu muzycznym. Szczególnie, że oprócz muzyki władze miasta proponuj± imprezy towarzysz±ce, jak choćby wystawy (m.in. obrazów Tomasza Budzyńskiego), pokazy filmów muzycznych czy turniej piłkarski zorganizowany w 2011 roku ku pamięci Piotra 'Stopy' Żyżelewicza.
BOHATEROWIE:
Darek 'Maleo' Malejonek- Izrael, Kultura, Moskwa, Armia, Houk
Paweł 'Guma' Gumola- Moskwa, laureat festiwalu
Grzegorz 'Patyczak' Kmita- Brudne Dzieci Sida
Tomasz Budzyński- Armia, Siekiera, laureat festiwalu
Krzysztof 'Grabaż' Grabowski- Pidżama Porno, Strachy Na Lachy
Marek Piekarczyk- TSA
Walter Chełstowski- organizator festiwalu
Jurek Owsiak- Organizator festiwalu
Paweł 'Konjo' Konnak- Performer  Konferansjer
Robert Brylewski- Izrael, Armia, Brygada Kryzys, Kryzys
Olaf Deriglasoff- Dzieci Kapitana Klossa, Apteka, Homo Twist, Pudelsi laureat festiwalu
Paul Landers- Feeling B, Rammstein
Paweł 'Kelner' Rozwadowski- Deuter, Izrael
Krzysztof Skiba- Big Cyc, opozycjonista, performer
Krzysztof Grabowski- Dezerter
Mirek 'Smalec' Malec- Zielone Żabki, Ga-Ga, laureat festiwalu
Piotr 'Mizerny' Liszcz- 1984, Wańka Wstańka & the Ludojades, laureat festiwalu
Muniek Staszczyk- T. Love
Krzysztof 'Bufet' Bara- Wańka Wstańka & the Ludojades, laureat festiwalu
Wojciech Wojda- Farben Lehre, laureat festiwalu
Katarzyna [Kulda] Kolańczuk- Kosmetyki Mrs.Pinki, Kontrola W
Robert Matera- Dezerter
Kazik Staszewski- Kult, KNŻ
Adam Martuzalski- Acapulco, laureat festiwalu
Anja Orthodox- Closterkeller, laureatka festiwalu
Zbigniew Krzywański- Republika
Jarek Janiszewski- Bielizna
Hieronim ¦cigacz- organizator przegl±du WRM
Tadeusz Szmidel- z-ca komendanta MO
Lech Krychowski- organizator przegl±du WRM
Jacek Chudzik- organizator przegl±du WRM
Krzysztof Wodniczak- organizator przegl±du WRM
Henryk Tomczak- Grupa Stress, laureat WRM
Czesław Robakowski- naczelnik miasta i gminy
Dariusz Dusza- ¦mierć Kliniczna, Shakin’ Dudi
Andrzej Nowak- TSA, laureat festiwalu
Paweł Sito- Dziennikarz
Robert KaĽmierczak- w-ce burmistrz Jarocina
Piotr Piotrowicz- Organizator festiwalu

Barton FilmPOBRAŁE¦ I SIĘ CIESZYSZ ? POZWÓL WIĘC POBRAĆ INNYM, NIECH TEŻ SIĘ CIESZˇ !!!


INITIAL SEEDING. SEED 14:30-23:00.
POLECAM!!!

START WIECZOREM...
Podobne torrenty
[Teledyski/Koncerty] JAROCIN, PO CO WOLNO¦Ć (2016) [DVD5+DVD5] [FALLEN ANGEL]
[Teledyski/Koncerty] KASA CHORYCH - W FILHARMONII (2016) [DVD5] [FALLEN ANGEL]
[Teledyski/Koncerty] MAYHEM - DE MYSTERIIS DOM SATHANAS ALIVE (2016) [DVD5] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] ARMIA - TAM GDZIE KOŃCZY SIĘ KRAJ (2016) [DVD5] [FALLEN ANGEL]
[Teledyski/Koncerty] ATHEIST - PIECE OF TIME-BONUS DVD (2016) [DVD5] [NTSC] [FALLEN ANGEL]
[Teledyski/Koncerty] STEVE HOGARTH - FRIENDS, ROMANS-H NATURAL WITH RANESTRANE (2016) [DVD9+DVD5] [NTSC] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] OSZIBARACK - TELE-LA-LA (2010) [DVD5] [FALLEN ANGEL]
[Teledyski/Koncerty] D.O.A. - LIVE AT THE ASSASSINATION CLUB (2006) [DVD5] [FALLEN ANGEL]
[Teledyski/Koncerty] THE BREW - 3 SAT FESTIVAL (2011) [PRO SHOT] [DVD5] [PAL] [FALLEN ANGEL]
[Teledyski/Koncerty] VADER - MORE VISION AND THE VOICE (2002) [DVD5] [FALLEN ANGEL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.auratorrent.pl:8089/announce
Multitracker http://tracker.auratorrent.pl:8089/announce
http://tracker.electro-torrent.pl/announce
http://tracker.torrentyorg.pl/announce
http://tracker.devil-torrents.pl/announce

Kategoria:Muzyka » Teledyski/Koncerty
Dodane08/08/2017 17:08:47
Ostatnie Uaktualnienie18/12/2017 18:29:24
Pokaż/Ukryj pliki:
203 plików
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2017 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe