Torrentów: 145267      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

The Bat! Professional 4.2.36.4 [PL]
Kondycja:
Dodane: 25/04/2010
Rozmiar: 16.31 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 3
leecher(ów): 0
Pobrane: 485

Ocena: N/A

The Bat! Professional 4.2.36.4 [PL] [SERIAL] [KEYGEN]

The Bat! to zaawansowany program pocztowy nawi±zuj±cy do tradycji najlepszych narzêdzi tego typu. £atwo¶æ u¿ycia i polska wersja jêzykowa czyni± z niego idealn± alternatywê dla pocz±tkuj±cych u¿ytkowników. Mnogo¶æ zaawansowanych opcji konfiguracyjnych powoduje z kolei, ¿e nie przypadkiem to w³a¶nie The Bat!'a u¿ywaj± czêsto ci najbardziej wymagaj±cy. Fakt, ¿e program tego typu, nie bêd±c darmowy, ca³y czas zwiêksza ilo¶æ swoich fanów jest chyba najlepsz± rekomendacj±. Aplikacja bogata w wiele ciekawych mo¿liwo¶ci m. in. wtyczki antywirusowe, edytor HTML, pe³na obs³uga protoko³u IMAP4, udoskonalenia anty-spamowe, wbudowany harmonogram i przypominacz i wiele innych.

G³ówne funkcje:
- obs³uga protoko³ów (z uwierzytelnianiem) - POP3, IMAP4rev1, SMTP,
- ochrona przed wirusami i robakami rozprzestrzeniaj±cymi siê przez pocztê elektroniczn±,
- posiada wtyczki do programów antywirusowych aby unikn±æ uruchamiania i wysy³ania zainfekowanych plików (je¶li takie pojawi± siê w systemie),
- posiada wtyczki anty spamowe, które chroni± przed niechcian± poczt±,
- nie u¿ywa ksi±¿ki adresowej Windows ani Windowsowej przegl±darki HTML, które s± g³ównym celem ataków wirusowych,
- ostrzega przed otwieraniem podejrzanych plików a nawet niektóre blokuje,
- umo¿liwia podgl±d i zarz±dzanie wiadomo¶ciami przed ¶ci±gniêciem ich z serwera POP,
- w pe³ni funkcjonalna obs³uga IMAP4rev1 do wykorzystania w trybie on-line, off-line oraz mieszanym umo¿liwia tworzenie nieskoñczonej liczby kont i u¿ytkowników,
- umo¿liwia tworzenie zindywidualizowanych szablonów wiadomo¶ci dziêki czemu pozwala zaoszczêdziæ czas tracony na pisanie tego samego tekstu. Posiada wtyczki dziêki którym mo¿na definiowaæ makra,
- solidny system filtrów do automatyzacji zarz±dzania poczt± (wysy³anie automatycznej odpowiedzi wed³ug zdefiniowanego szablonu, przekazywanie wiadomo¶æ dalej, przekierowywanie, wydrukowanie, wyeksportowanie, wys³anie * potwierdzenia przeczytania, uruchomianie zewnêtrznej aplikacji i wiele innych),
- wbudowany harmonogram i przypominacz,
- Wbudowana obs³uga S/MIME i PGP od wersji 2.6x do 8,
- obs³uga poczty w formacie html.

Producent: RitLabs
Strona producenta: http://www.ritlabs.com/
System: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7
Podobne torrenty
[Windows] Adobe Acrobat v7.0.1 Professional [PL] + Enfocus PitStop Professional 7.2 [ENG]
[Windows] The Bat! Professional 4.2.42
[Windows] Windows XP Professional SP3 [ENG] [.iso]
[Windows] Windows XP Professional SP3 32 bit [PL]
[Windows] BlazeDVD Professional 6.1.1.4 [ENG]
[Windows] Windows XP Professional SP3 32-bit [PL]
[Windows] Windows XP Professional SP3 [PL]
[Windows] Windows XP Professional SP3 VLK [PL]
[Windows] The Bat! 4 2 6 Professional Edition [PL]
[Windows] Xplorer2 Professional v1.7.2.2 [ENG]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://9.rarbg.com:2710/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane25/04/2010 07:04:28
Ostatnie Uaktualnienie10/03/2013 21:36:01
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2018 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe