Torrentów: 149535      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Sacred 2: Fallen Angel [ENG]
Kondycja:
Dodane: 11/02/2009
Rozmiar: 7.28 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 3
leecher(ów): 10
Pobrane: 3

Ocena: N/A

Sacred 2: Fallen Angel Angel Elite Graphics [ENG] [DVD9

Sacred 2: Fallen Angel

producent: Ascaron Software
wydawca: cdv Software Entertainment AG

kategoria: gry akcji - cRPG

Data Premiery:
¦wiat: 02 pa¼dziernika 2008
Polska: 10 pa¼dziernika 2008

tryb gry: single / multiplayer
tryb multiplayer: LAN / Internet | liczba graczy: 1 - 32
wymagania wiekowe: 12+

Wymagania sprzêtowe:
Core 2 Duo 2.4 GHz, 2 GB RAM, karta grafiki 512 MB (GeForce 8800 lub lepsza), 20 GB HDD, Windows XP SP3/Vista.

Galeria: http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=4664

Opis:
Sacred 2: Fallen Angel to kontynuacja udanego cRPG z 2004 roku. Za produkcj± tego tytu³u stoi niemieckie studio Ascaron Interactive, maj±ce na swym koncie m.in. strategiczn± seriê Port Royale.

Akcja gry dzieje siê 2000 lat przed wydarzeniami opisanymi w Sacred. Miejscami zmagañ z ró¿norakimi monstrami tradycyjnie s± krainy fantasy. Tym razem do wyboru oddano nam sze¶ciu odmiennych wojowników (Stra¿nika ¦wi±tyni, Inkwizytora itd.). Ka¿dy z nich dysponuje odpowiednim wachlarzem ruchów i specjalnych zaklêæ, dziêki którym udowadnia NPC-om, ¿e jest nieoceniony jako pogromca potworów.

G³ówn± zmian± w stosunku do poprzedniej czê¶ci cRPG, jest wprowadzenie pe³nego 3D. Trójwymiarowe ¶rodowisko wypar³o obraz przedstawiany nam w rzucie izometrycznym. Pozosta³e elementy omawianego dzie³a uleg³y za¶ niewielkim modyfikacjom. Kampania dla pojedynczego gracza pozwala nam na w³±czenie siê w konflikt dobra ze z³em. Co ciekawe, mo¿emy stan±æ po dowolnej stronie barykady i swoimi dzia³aniami przyczyniæ siê do zwyciêstwa wybranej frakcji.

Je¶li chodzi o gameplay, to nadal podró¿ujemy po rozleg³ych lokacjach, odwiedzaj±c têtni±ce ¿yciem miasta i wioski. Mieszkaj±ce w nich osoby zlecaj± nam misje g³ówne, a tak¿e multum zadañ pobocznych. Je¶li chcemy, mo¿emy wynaj±æ którego¶ z napotkanych ¶mia³ków, by towarzyszy³ nam w szczególnie niebezpiecznych wyprawach. Pomiêdzy ba¶niowymi krainami przemieszczamy siê na grzbiecie gryfa lub smoka. Walka z oponentami w dalszym ci±gu polega na machaniu mieczami, toporami i innym bia³ym orê¿em, przy jednoczesnym wspomaganiu siê magi±. Tak, jak w pierwszym Sacred, tak i tutaj istnieje opcja ³±czenia zaklêæ w sekwencje. Poziom trudno¶ci gry zosta³ odczuwalnie zwiêkszony.

O od¶wie¿eniu technologii zaimplementowanych w Fallen Angel ¶wiadczy u¿ycie systemu rag-doll, odpowiadaj±cego za kompleksow± animacjê postaci, a tak¿e dodanie nowoczesnego edytora, pozwalaj±cego na tworzenie zaawansowanych questów. W³asnorêcznie przygotowane zadania przydatne s± w trybie multiplayer, obs³uguj±cym tryby: PvE (max.16 osób), PvP (arena - max 5-osobowe dru¿yny) i story (do 6 osób). Osobom, którym i to nie wystarczy, pozostaje poszukiwanie tzw. easter eggów – ¿artów umieszczonych w produkcie przez jego autorów.

Instalacja:

1. Mount with Daemon-Tools.
2. Install.
3. After the installation the option \"Elite\" will be added
to the texture quality options.
4. Have fun
Podobne torrenty
[Gry PC] Sacred 2: Fallen Angel
[Gry PC] Sacred 2: Fallen Angel [GER] [2CD]
[Gry PC] Sacred 2: Fallen Angel [PL]
[Gry PC] Sacred 2: Fallen Angel [ENG]
[Gry PC] Sacred 2: Fallen Angel [RELOADED] [ENG]
[Gry PC] Sacred 2 Fallen Angel [CloneDVD]
[Gry Konsole] Sacred 2 Fallen Angel [Multi 5]
[Muzyka] DIABOLICAL MESSIAH - DEMONIC WEAPONS AGAINTS THE SACRED (2017) [MP3@320] [FALLEN ANGEL]
[Teledyski/Koncerty] DIO - FINDING THE SACRED HEART-LIVE IN PHILLY 1986 (2013) [DVD9] [NTSC] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] IRON ANGEL - HELLISH CROSSFIRE (1985/2013) [WMA] [FALLEN ANGEL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane11/02/2009 22:02:03
Ostatnie Uaktualnienie02/10/2012 17:04:47
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe