Torrentów: 146955      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Byæ Skinhedem - Ca³a Prawda O Skinhedach - Skinhead attitude *2003* [RS.TVRip.RMVB] [Lektor PL]
Kondycja:
Dodane: 22/11/2008
Rozmiar: 639.21 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 6306

Ocena: N/A

produkcja: Francja, Niemcy, Szwajcaria
gatunek: Dokumentalny
data premiery: 2003-08-08 (¦wiat)
czas trwania: 90

re¿yseria: Daniel Schweizer
scenariusz: Daniel Schweizer

Opis:
Fascynuj±cy szwajcarski dokument Daniela Schweizera.
Odrzuca on panuj±ce stereotypy, od lat opisuj±ce skinheadów jako agresywnych rasistów neofaszystów i stara siê ukazaæ kolejne etapy rozwoju i przekszta³ceñ tej, ci±gle popularnej, a przecie¿ na pocz±tku pokojowo nastawionej do wszystkich, subkultury.
Siêga wiêc do jamajskich korzeni, pokazuje pocz±tki antyrasistowskiej grupy mi³o¶ników muzyki ska, wykonywanej czêsto przez czarnych, którzy sami, jeszcze wtedy, byli skinami.
Poznajemy przyczyny i sprawców roz³amu na grupy rasistowskie i antyrasistowskie, neofaszystowskie, skinheadów politycznych i apolitycznych, a tak¿e cz³onków i ideologiê ruchu SHARP i grup Krew i Honor, White Power, a wreszcie - bêd±cego zbrojnym ramieniem White Power - Combat 18 (cyfry 1 i 8 oznaczaj± dwie litery alfabetu - A i H - inicja³y Adolfa Hitlera).
Obserwujemy stopniowe pogarszanie siê stosunków miêdzy poszczególnymi grupami subkultury, odwiedzamy te¿ miejsce, w którym zamordowano dwóch skinów wrogich rasizmowi (jeden z nich by³ czarny).
Daniel Schweizer stara siê od pocz±tku do koñca zachowaæ obiektywizm, co przy takim temacie nie jest do koñca mo¿liwe. Bo choæ ukazuje ró¿ne, skrajne od³amy subkultury - tradycyjne, dla których najwa¿niejsza jest muzyka, taniec, i grupowa wspólnota, jak i tych "z misj±" ocalenia bia³ej rasy - to jednak jak na d³oni widaæ, ¿e bli¿si s± mu ci pierwsi. Autor dokumentu obecny jest w nim jedynie jako narrator, co pewien czas ze spokojem i bez emocji racz±cy nas dawk± faktów i informacji historycznych.
W filmie brak komentarza, mamy za to zarejestrowane rozmowy ze skinheadami, muzykami oraz nagrania - czêsto amatorskich, czasem z ukrycia - koncertów, czy te¿ ulicznych bijatyk.
W pewnym sensie po¶rednikiem miêdzy re¿yserem a skinheadami jest cz³onkini tej subkultury z Francji o tradycyjnych pogl±dach.
To ona umo¿liwia re¿yserowi na wkroczenie w pewne krêgi w Niemczech, Kanadzie.
Dokument Schweizera powstawa³ kilka lat -re¿yser odwiedzi³ wiele krajów, tak¿e Polskê (a dok³adniej: Kraków).
Uda³o mu siê tak¿e zarejestrowaæ spotkania radykalnych prawicowych skinów w Szwecji, których zgrupowanie nied³ugo pó¼niej zosta³o zdelegalizowane.


¬ród³o: http://www.filmweb.pl/f156395/By%C4%87+skinhedem,2003
Podobne torrenty
[DivX - XviD] Byæ skinhedem - Skinhead Attitude *2003* [DVDRip] [XviD]
[DivX - XviD] Ca³a prawda o mê¿czyznach - Sandheden om mand *2010* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[TV + Seriale] Ca³a prawda o szczepionkach *2011* [DVDRip.XviD] [PL]
[E-Booki + Audio] Sterydy anaboliczne - Czarna Ksiêga Ca³a prawda [PL]
[RMVB] Ca³a Ona - She's All That 1999 [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] £zy s³oñca - Tears of the Sun *2003* [TVRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] Bez granic - Beyond Borders *2003* [TVRip.RMVB] [Lektor PL]
[TV + Seriale] Marihuana - Ziele ¶miechu i ³ez *2003* [TVRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] Orwell Rolls in his Grave (2003) [TVRip.RMVB] [Lektor PL]
[TV + Seriale] UFO - Prawda czy fikcja? - UFO - Is It real? *2005* [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Filmy » RMVB
Dodane22/11/2008 09:11:42
Ostatnie Uaktualnienie13/09/2013 11:30:18
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe