Torrentów: 146933      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Matrix - Trylogia [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
Kondycja:
Dodane: 27/03/2010
Rozmiar: 2.22 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 7
leecher(ów): 8
Pobrane: 10415

Ocena:

Matrix Trylogia (The Matrix, Reload, Revolutions) (1999-2003) [Lektor PL] [DVD Rip]


MATRIX (The Matrix) *1999* [Lektor PL]  [DVD Rip]

Produkcja: Australia, USA
Gatunek: Akcja, Sci-Fi
Data premiery: 1999-08-13 (Polska), 1999-03-31 (¦wiat)
Re¿yseria: Lana Wachowski, Andy Wachowski
Scenariusz: Lana Wachowski, Andy Wachowski
Zdjêcia: Bill Pope
Muzyka: Don Davis
Od lat: 12
Czas trwania: 130 minut, 46 sekund


Keanu Reeves: Neo (Thomas Anderson)
Laurence Fishburne: Morfeusz
Carrie-Anne Moss: Trinity
Hugo Weaving: Agent Smith
Gloria Foster: Wyrocznia
Joe Pantoliano: Cypher
Marcus Chong: Tank
Julian Arahanga: Apoc
Matt Doran: Mouse
Belinda Mcclory: Switch
Paul Goddard: Agent Brown
Anthony Ray Parker: Dozer
Robert Taylor: Agent Jones
Fiona Johnson: Kobieta w czerwieni
David Aston: RhineheartThomas Anderson wiedzie podwójne ¿ycie - na co dzieñ pracuje w koncernie Meta Cortechs jako programista, prywatnie jest genialnym hackerem, dzia³aj±cym pod nickiem Neo. Pewnego dnia nawi±zuje z nim kontakt tajemniczy Morpheus - cz³owiek, który obiecuje mu odkryæ prawdê o rzeczywisto¶ci, w jakiej ¿yja. Prawdê o Macierzy. Prawde o dwóch ¶wiatach: prawdziwym i wygenerowanym, który ma tylko "udawaæ" rzeczywisto¶æ. Neo pocz±tkowo wbrew sobie przystaje do grupy kierowanej przez Morpheusa, stopniowo jednak sam zaczyna dostrzegaæ, ¿e ze swiatem, w którym ¿y³ dotychczas, jest co¶ nie tak. ¯e jego ¿yciem ca³y czas kto¶ kierowa³. Kolejne stopnie wtajemniczenia stawiaj± przed Neo nowe pytania. Który ze swiatów jest prawdziwy? Czym jest Macierz i komu slu¿y? I jak± rolê w planie Morpheusa ma do spe³nienia sam Neo.


File: 595 MB, Duration: 2:10:46, Type: AVI, 1 audio stream(s), Quality: 46 %
Video: 475 MB, 508 Kbps, 25.0 fps, 7105636*272 (viDxvidvfw.dll), XVID = XVID Mpeg-4, Not checked
Audio: 119 MB, 128 Kbps, 44100 Hz, 2 channels, 0x55 = MPEG Layer-3, Supported


MATRIX "REAKTYWACJA" (Matrix "Reload" *2003* [Lektor PL] [DVD Rip]

Produkcja: USA
Gatunek: Akcja, Sci-Fi
Data premiery: 2003-05-23 (Polska), 2003-05-07 (¦wiat)
Re¿yseria: Andy Wachowski, Lana Wachowski
Scenariusz: Andy Wachowski, Lana Wachowski
Zdjêcia: Bill Pope
Muzyka: Don Davis, Ben Watkins
Od lat: 12
Czas trwania: 13O minut, 7 sekund


Keanu Reeves: Neo
Carrie-Anne Moss: Trinity
Laurence Fishburne: Morfeusz
Hugo Weaving: Agent Smith
Matt McColm: Agent Thompson
Jada Pinkett Smith: Niobe
Monica Bellucci: Persefona
Daniel Bernhardt: Agent Johnson
Adrian Rayment: Bli¼niak #2
Harold Perrineau: Link
Collin Chou: Seraph
Neil Rayment: Bli¼niak #1
Lambert Wilson: Merovingian
Gina Torres: Cas
Anthony Zerbe: Radny Hamann


Akcja filmu rozpoczyna siê w kilka tygodni po tym, jak Neo pokona³ Agentów. Tank napisa³ cracka do Matrixa, wprowadzaj±cego do umys³u ka¿dego cz³owieka informacje o rzeczywistym ¶wiecie. Jednak aby umie¶ciæ ten program w Matrycy, trzeba najpierw poznaæ kody dostêpu do jej g³ównego komputera. W³a¶nie w tym celu Neo i Trinity wyruszaj± do Matrixa. Tymczasem do Ziemi zbli¿a siê niezidentyfikowany obiekt - przedstawiciele innej cywilizacji. Dowódcy Zionu nawi±zuj± z nimi kontakt w nadziei, ¿e uzyskaj± pomoc w wojnie z maszynami. Jednak okazuje siê, ¿e obca rasa wcale nie ma intencji pokojowych. Prawda jest taka, ¿e to oni, dziêki eksperymentom genetycznym, stworzyli rasê ludzk± i przenie¶li j± na Ziemiê. Ludzie mieli przygotowaæ tê planetê dla Obcych, gdy¿ nie mog± oni wytrzymaæ wysokiej temperatury, jaka panowa³a na Ziemi jeszcze przed Wielk± Wojn±. Dok³adnie wiedzieli, kiedy Sztuczna Inteligencja spowoduje znaczne och³odzenie klimatu, poniewa¿ dawniej sami przez to przechodzili. Nie wszystko posz³o jednak zgodnie z planem - ludzie prze¿yli. Obcy musz± teraz, oprócz zniszczenia maszyn (co jest dla nich banalne - wystarczy wej¶æ do Matrixa i od³±czyæ g³ówny komputer), tak¿e zabiæ resztki ludzi. W tej sytuacji ludzie zawieraj± sojusz z maszynami. Neo i Trinity musz± powstrzymaæ Obcych w Matrixie, a maszyny pomog± w obronie Zionu. W ten sposób rozpoczyna siê kolejna wojna...


File: 638 MB, Duration: 2:10:07, Type: AVI, 1 audio stream(s), Quality: 45 %
Video: 519 MB, 558 Kbps, 24.0 fps, 7105636*320 (viDxvidvfw.dll), XVID = XVID Mpeg-4, Not checked
Audio: 119 MB, 128 Kbps, 44100 Hz, 2 channels, 0x55 = MPEG Layer-3, Supported


MATRIX "REWOLUCJE" (Matrix "Revolutions" *2003* [Lektor PL] [DVD Rip]

Produkcja: USA
Gatunek: Akcja, Sci-Fi
Data premiery: 2003-11-05 (Polska), 2003-10-27 (¦wiat)
Re¿yseria: Lana Wachowski, Andy Wachowski
Scenariusz: Lana Wachowski, Andy Wachowski
Zdjêcia: Bill Pope
Muzyka: Ben Watkins, Don Davis
Od lat: 15
Czas trwania: 123 minuty, 38 sekund


Keanu Reeves: Neo
Laurence Fishburne: Morfeusz
Carrie-Anne Moss: Trinity
Hugo Weaving: Agent Smith
Harry J. Lennix: Lock
Jada Pinkett Smith: Niobe
Monica Bellucci: Persefona
Nona Gaye: Zee
Harold Perrineau: Link
Collin Chou: Seraph
Nathaniel Lees: Mifune
Ian Bliss: Bane
Francine Bell: Radna Grace
Mary Alice: Wyrocznia
Henry Blasingame: Deus Ex Machina


Wojna pomiêdzy lud¼mi i maszynami zbli¿a siê do koñca. Kiedy si³y wojskowe Syjonu walcz± z inwazj± stra¿ników, armia maszyn dr±¿y tunel wprost do ostatniej twierdzy ludzi. W obliczu zag³ady mieszkañcy bastionu walcz± nie tylko o ¿ycie, ale i o przysz³o¶æ ca³ej ludzko¶ci. Nie wiedz±, ¿e ich szeregi s± infiltrowane od ¶rodka: wyzwolony Smith "przej±³" cz³onka za³ogi jednego z poduszkowców floty Syjonu. Ro¶nie w si³ê, nie kontroluj± go nawet maszyny. grozi zniszczeniem ich ca³ego imperium, realnego ¶wiata Matrixa. Wyrocznia przekazuje Neo rady, które on przyjmuje, chocia¿ wie, ze jest ona jedynie programem, a jej s³owa mog± byæ kolejn± porcj± oszystw, czê¶ci± schematu Matrixa. Z pomoca Niobe, która choæ nie wierzy w przepowiednie Wyroczni, ofiarowuje swój statek, Neo i Trinity decyduj± siê na podró¿, jakiej nie odby³ wcze¶niej ¿aden cz³owiek - wychodza na zdradzieck± powierzchniê, wêdruj± poprzez spalon± ziemiê do serca miasta maszyn. Neo staje twarz± w twarz z najwiêksza potêg± ¶wiata maszyn - z Deus Ex Machina. Przeznaczenie Neo i los dwóch cywilizacji zalezy od wyniku jego konfrontacji ze Smithem.


File: 1.01 GB, Duration: 2:03:38, Type: AVI, 1 audio stream(s), Quality: 56 %
Video: 906 MB, 1025 Kbps, 25.0 fps, 7105636*416 (viDxvidvfw.dll), XVID = XVID Mpeg-4, Not checked
Audio: 113 MB, 128 Kbps, 44100 Hz, 2 channels, 0x55 = MPEG Layer-3, Supported
Podobne torrenty
[HDTV-HD] Matrix - Trylogia [The.Matrix.Trilogy.720p.HDDVD.DTS.x264] [Napisy PL] [ALIEN]
[HDTV-HD] Matrix - Trylogia - The Matrix Trilogy [1080p.HDDVD.x264]
[DivX - XviD] Matrix - Trylogia *1999-2003* [DVDRip.XviD]
[DivX - XviD] Matrix - Trylogia *1999-2003* [ENG] [DVDRip] [XviD] [Alien]
[RMVB] Matrix - Trylogia *1999-2003* [DVDRip] [RMVB] [Napisy PL] [InFeRnO]
[DivX - XviD] Matrix Reaktywacja - Matrix Reloaded *2003* [2CD] [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Matrix Rewolucje - Matrix Revolutions *2003* [2CD] [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[HDTV-HD] Matrix - Trylogia *1999-2003* [1080p.BDRip.x264]
[RMVB] Matrix: Rewolucje - The Matrix Revolutions *2003* [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Matrix Reaktywacja - The Matrix Reloaded *2003* [BDRip.XviD] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Filmy » DivX - XviD
Dodane27/03/2010 07:03:42
Ostatnie Uaktualnienie17/01/2013 02:34:46
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe