Torrentów: 147514      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Zacier - Masakra na Wa³brzyskiej (2009) [MPC]
Kondycja:
Dodane: 08/04/2010
Rozmiar: 117.07 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 3
leecher(ów): 0
Pobrane: 2664

Ocena: N/A

Lista utworów:

01. Podpaski [3:23]
02. To moja ³azienka [2:32]
03. Na¿ar³em siê cebuli [4:31]
04. Z³apaæ Murzyna [3:21]
05. Peda³y [3:53]
06. Kebab w cienkim cie¶cie [7:43]
07. Aniela [4:44]
08. Pie¶ñ o lokalnym patrioty¼mie [4:16]
09. Wiruj±ca te¶ciowa [3:29]
10. Masakra na Wa³brzyskiej [3:58]
11. To ju¿ nie ta prostata [4:03]
12. Schwimmweste [6:28]
13. Mary Sue [1:55]
14. ¯ona przewrotna (M±dro¶æ Syracha) [8:56]
„Masakra na Wa³brzyskiej, czyli zbiór weso³ych piosenek o mi³o¶ci, tolerancji i wzajemnym poszanowaniu”. Na albumie pojawi³o siê wielu znakomitych go¶ci (miêdzy innymi Andrzej Izdebski i Kazik Staszewski). Ok³adkê zaprojektowa³ Bartek Walaszek, twórca kultowych Kartonów.

Zacier:

„Ten przyd³ugi i przewrotny tytu³, to has³o przewodnie mojej najnowszej p³yty. Nie jest to album koncepcyjny, ale wiêkszo¶æ piosenek w z³o¶liwym tonie porusza temat krzywdzenia bli¼niego swego i siebie samego. Czê¶æ tekstów inspirowana jest otaczaj±c± nas rzeczywisto¶ci±, która w aspekcie relacji miêdzyludzkich czêsto nie ró¿ni siê znacz±co od realiów ¶redniowiecza. Proliferuj± bowiem jak zawsze nowotwory spo³eczne, które buñczucz± siê nadêt± i fa³szyw± Polsko¶ci±, depcz± godno¶æ mniejszo¶ci, dyskryminuj± wszystkich, którzy s± na swój sposób inni, nietuzinkowi, niekonwencjonalni. Ale zamiast ¶piewaæ „liberté, égalité, fraternité!”, odwracam kota ogonem (ang. turn the cat around by the tail, ros. abracatsja kota ¿opoj na abarot) i nucê fa³szywie, ironicznie i desperacko (nic tylko w mordê mi daæ - sam bym sobie da³, ale siê brzydzê), ¿e to niby Murzyna wywaliæ do Afryki a peda³ów zamkn±æ w obozach pracy. Antycypuj±c falê nienawi¶ci i oskar¿eñ o brak tolerancji wyja¶niam, ¿e ja wcale tak nie uwa¿am jak ¶piewam (przynajmniej nie zawsze), choæ zawsze ¶piewam to, na co mam ochotê, a tre¶ci wyra¿one w piosenkach nale¿y niekiedy odczytaæ w przeno¶ni lub wspak, w tym przypadku jako perfidn± deklaracjê poparcia dla inno¶ci w³a¶nie. Powsta³y zgrzyt obyczajowo – moralny sprzyja uzyskaniu dramatycznego efektu artystycznego. Jako autor wykazujê szczególnie du¿± dozê humanitaryzmu w odniesieniu do te¶ciowych, których zabraniam kamienowaæ czy te¿ biczowaæ, pod warunkiem jednak, ¿e w³a¶nie tañcz± lub ¶piewaj±. S± te¿ tacy, którzy w³a¶nie za taniec lub ¶piew gotowi s± zamkn±æ te¶ciow± w piwnicy. Ja nie podzielam ich skrajnych przekonañ”.

Kazik Staszewski:

„Oto kolejna ods³ona grupy wyprzedzaj±cej swój czas. We wspó³pracy z wielkim Izziem materia³ tyle prze³omowy co wiekopomny. Postaæ lidera niedoceniana przez t³uszczê czeka na swój czas i ten czas nadejdzie. Oczywi¶cie nie w gronie ludzi wra¿liwych i ¶wiat³ych, bo ci na talencie i zdolno¶ciach Zaciera poznali siê kiedy mieli ku temu pierwsz± okazjê. Im nie trzeba polecaæ. Polecam reszcie!”Podobne torrenty
[DivX - XviD] Masakra w Rzymie - Rappresaglia *1973* [DVDRip] [ENG]
[TV + Seriale] Tajemnice Biblii ( 6 z 9) - Herod i masakra betlejemska [DIVX]
[E-Booki + Audio] Paul Allen - Katyñ - Stalinowska masakra i triumf prawdy [PL] [mp3@32]
[DivX - XviD] Krwawa masakra w Hollywood - The Toolbox Murders *1978* [DVDRip.XviD] [ENG]
[DivX - XviD] Teksañska masakra pi³± mechaniczn± - The Texas ChainSaw Massacre (1974) [DVDRip]
[DivX - XviD] Teksañska masakra pi³± mechaniczn± (The Texas Chainsaw Massacre) (2003) [DVDrip]
[RMVB] Teksañska masakra pi³± mechaniczn± I-IV (1974-1994) [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] Masakra w Chicago: Narodziny Potwora [2007] [DVDRip][ RMVB][Lektor PL]
[DivX - XviD] Krwawa masakra w Hollywood - Toolbox Murders *2004* [DVDRip.XviD]
[DivX - XviD] Teksañska masakra pi³± mechaniczn± - Texas Chainsaw Massacre *2003* [DVDRip.XviD]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://inferno.demonoid.com:3394/announce
Kategoria: » Muzyka
Dodane08/04/2010 08:04:26
Ostatnie Uaktualnienie07/10/2012 06:03:49
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe