Torrentów: 147487      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Murray N. Rothbard - Co rz±d zrobi³ z naszym pieni±dzem [PL]
Kondycja:
Dodane: 25/04/2010
Rozmiar: 514.88 KB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 1
leecher(ów): 0
Pobrane: 1445

Ocena: N/A

Tytu³ orygina³u: What Has Government Done to Our Money?
Przek³ad: Witold Falkowski
Redakcja: Jan M. Fijor

"Polityka pieniê¿na jest - obok wojny - g³ównym narzêdziem s³u¿±cym
do powiêkszania potêgi pañstwa. Umo¿liwia rozrost administracji
rz±dowej, zapewnia finansowanie deficytu bud¿etowego
i wspieranie grup specjalnego interesu, a tak¿e uzyskanie po¿±danego
wyniku w wyborach. Bez niej federalny lewiatan upad³by,
a my mogliby¶my przywróciæ republikê Ojców Za³o¿ycieli.
Nasz system monetarny nie tylko sprzyja nadu¿yciom natury
politycznej, ale powoduje równie¿ inflacjê i cykl koniunkturalny.
Co nale¿y w tej sytuacji zrobiæ?"

SPIS TRE¦CI
I. Wstêp
II. Pieni±dz w wolnym spo³eczeñstwie
1 Znaczenie wymiany
2 Barter
3 Wymiana po¶rednia
4 Dobrodziejstwa pieni±dza
5. Jednostka pieniê¿na
6. Postaæ pieni±dza
7. Prywatne mennice
8.  W³a¶ciwa  poda¿ pieni±dza
9. Problem  tezauryzacji
10. Czy nale¿y stabilizowaæ poziom cen?
11. Wspó³wystêpowanie ró¿nych pieniêdzy
12. Magazyny pieniêdzy
13. Podsumowanie

Murray N. Rothbard (1926-1995) by³ cz³owiekiem wyposa¿onym jedynie w maszynê do pisania, a sta³ siê inspiracj± do globalnej odnowy nauk wolno¶ciowych. Podczas 45 lat badañ i pisania, w 25 ksi±¿kach i tysi±cach artyku³ów, walczy³ z ka¿dym niszczycielskim trendem poprzedniego wieku - socjalizmem, upañstwowieniem, relatywizmem i scjentyzmem - obudzi³ jednocze¶nie pasjê wolno¶ci w¶ród tysiêcy naukowców, dziennikarzy i aktywistów.Ucz±c w Nowym Yorku, Las Vegas, Auburn i na konferencjach na ca³ym ¶wiecie, Rothbard przewodzi³ renesansowi Austriackiej Szko³y ekonomii. Zenergetyzowa³ zarówno akademick± jak i ludow± walkê z wszechw³adnym pañstwem i dworem jego intelektualistów.
Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] Murray N. Rothbard - O now± wolno¶æ. Manifest libertariañski [PL]
[E-Booki + Audio] Jodi Picoult - W Naszym Domu [Audiobook PL] eds [MP3@64]
[DivX - XviD] Morderca w naszym domu - Secrets of My Stepdaughter (2017) [720p] [HDTV] [XViD] [AC3-KRT] [Lektor PL] [H1]
[Teledyski/Koncerty] Murray Head - One Night In Bangkok [.mpg]
[XXX] Megan Murray - Dont Let Daddy Know 5
[E-Booki + Audio] Robert Murray - Ilustrowana biochemia Harpera [PL]
[Muzyka] VA - Housexy Ibiza (Mixed By Richard Murray)-2CD-2008
[XXX] Megan Murray - Super Cute 18 Year Old Teen in Pigtails gets fucked
[Muzyka] Anne Murray - Anne Murrays Christmas Album [2008][mp3@vbr]
[Muzyka] Keith Murray - Puff Puff Pass (2008) [mp3@VBR]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane25/04/2010 07:04:29
Ostatnie Uaktualnienie21/02/2013 05:50:32
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe