Torrentów: 146987      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Thief: Deadly Shadows [PL]
Kondycja:
Dodane: 26/11/2008
Rozmiar: 1.86 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 33
leecher(ów): 2
Pobrane: 6550

Ocena:

producent: Ion Storm
wydawca: Eidos
kategoria: gry akcji / FPP / przygodowe

Data Premiery:
¦wiat: 25 maja 2004
Polska: 07 lipca 2004

tryb gry: single player
wymagania wiekowe: 12+

no¶nik: 1 DVD

Wymagania sprzêtowe:
Pentium 4 2.0 GHz, 512MB RAM, karta grafiki 64MB (GeForce 3 lub lepsza), 3 GB HDD.

Screeny: http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=1517

Ca³a akcja rozgrywa siê w obrêbie jednego, du¿ego ¶redniowiecznego miasta, które podobnie jak to mia³o miejsce w rzeczywisto¶ci, podzielone jest pomiêdzy biedotê (slumsy) i mieszkañców zamo¿nych (zamki, wynios³e katedry, muzea, rezydencje, itp.). Rz±dz± w nim trzy g³ówne ugrupowania The Order of the Hammer, The Pagans oraz Keepers  z tym ostatnim od dawna zwi±zany jest bohater gry. Fabu³a rzeczonej produkcji opowiada o wysi³kach Garretta maj±cych na celu powstrzymanie nadchodz±cej, dawno przepowiedzianej ery ciemno¶ci. Bohater, by zapobiec temu kataklizmowi musi wykra¶æ z najlepiej strze¿onych miejsc w mie¶cie najstarsze oraz najcenniejsze skarby i artefakty. Niestety, w trakcie wykonywania swej roboty, sprawy nagle siê komplikuj±. Garrett przez przypadek budzi staro¿ytne z³o, a jakby nie do¶æ tego, ugrupowanie, Keepers, któremu zgodzi³ siê pomóc w za¿eganiu nadchodz±cej ery ciemno¶ci uznaje go za zdrajcê. Teraz ca³kowicie osamotniony, bez sojuszników i przyjació³, musi ocaliæ miasto przed gro¿±cym mu niebezpieczeñstwem oraz wyplataæ siê z tej intrygi.

Na graczy wcielaj±cych siê w postaæ Garretta ponownie czeka fascynuj±ca i ekscytuj±ca przygoda oraz to, co lubi± najbardziej (to czemu ta seria zawdziêcza swój sukces), czyli w³amywanie siê do przeró¿nych zamków, wiêzieñ, podziemi, muzeów czy katedr, skradanie siê w ciemno¶ciach, obezw³adnianie wartowników oraz wykradanie ró¿nych skarbów. Akcja gry podzielona zosta³a na szereg misji, które mo¿na ukoñczyæ na kilka sposobów. Nasz bohater jest do¶wiadczonym i ¶wietnie wyszkolonym z³odziejem, potrafi wspinaæ siê murach, bezszelestnie skradaæ oraz perfekcyjnie u¿ywaæ no¿a, ³uku (kilka typów strza³) oraz innych z³odziejsko/skrytobójczych gad¿etów.

Du¿± nowo¶ci± i unowocze¶nieniem w tej czê¶ci jest mechanizm zwany body awareness, dziêki któremu gracz mo¿e widzieæ rêce swego bohatera i dziêki temu mieæ wiêksz± kontrolê nad tym co on wykonuje, czy to otwiera zamki, czy wspina siê (widzimy kolejne wypuk³o¶ci - punkty podparcia - w np. murze). Du¿ym atutem tego Thiefa jest te¿ nowoczesny silnik graficzny ze specjalnym systemem o¶wietlenia i cieniowania (u¿yty te¿ w grze Deus Ex 2), zaawansowany silnik fizyczny drugiej generacji firmy Havok oraz pe³ni±cy bardzo wa¿n± rolê, przestrzenny system d¼wiêkowy, dziêki któremu gracz mo¿ne rozpoznaæ, z którego kierunku zbli¿a siê stra¿nik, po czym st±pa (dywan, czy go³y kamieñ), itp. Nie nale¿y te¿ zapominaæ o bardzo rozbudowanej sztucznej inteligencji steruj±cej komputerowymi postaciami, stra¿nikami, innymi z³odziejami, czy skrytobójcami.
Podobne torrenty
[Windows] Thief: Deadly Shadows [ENG]
[Gry PC] Thief 3 Deadly Shadows v1.1 [PL] [ENG] [RIP+INSTALLER]
[Gry PC] Thief Deadly Shadows *2004* [PL][POLISH REPACK GTX BOX Team] [iso]
[Gry PC] Thief: Master Thief Edition (2014) [RUS/ENG] [Update 5 + DLC] [RePack] [R.G. Mechanics] [exe/.bin]
[Gry PC] Thief: Master Thief Edition (2014) [RUS/ENG] [Update 5 + DLC] [RePack] [R.G. Freedom] [exe/.bin]
[Gry PC] Thief - Master Thief Edition v1.3 *2014*[MULTi8-PL][Repack RG Catalyst][EXE
[Gry PC] Thief: Master Thief Edition [RePack] [Multi8] (2014) [1.0.4107.35 DLC][EXE]
[Gry PC] Thief: Master Thief Edition (2014) [RePack] [MULTi2-SEYTER]
[Gry PC] Thief: Master Thief Edition (MULTi8 PL) Pre-Load [ R.G. GameWorks]
[Gry PC] THIEF MASTER THIEF EDITION [2014] [RELOADED] [MULTI-8 PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane26/11/2008 08:11:58
Ostatnie Uaktualnienie08/03/2014 20:22:29
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe