Torrentów: 155308      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Nikodem Marsza³ek - Odrodzenie Feniksa [PL] [mp3@128]
Kondycja:
Dodane: 06/05/2009
Rozmiar: 288.33 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 2
leecher(ów): 0
Pobrane: 2692

Ocena: N/A

Nikodem Marsza³ek – Odrodzenie Feniksa [AudioBook PL] [mp3@128]

Tytu³: Odrodzenie Feniksa
Autor: Nikodem Marsza³ek
Czyta: Tomasz Kuæma
Format pliku: mp3
Bitrate: 128kb/s
Jêzyk: polski
Czas trwania: 5 godz 14 min
Ilo¶æ mp3: 43

Poznaj sekrety zwyk³ych ludzi, którzy osi±gaj± niezwyk³e rezultaty. Czêsto sukces jest odpychany, przez z³e s³owa, czyny i obrazy z m³odo¶ci. Pamiêtaj, ¿e Twój sukces bêdzie najwiêksz± zemst± dla ich s³ów \"nie dasz rady, nie uda Ci siê, daj sobie spokój\".
To wszystko siê nie liczy, je¶li przeczytasz i zastosujesz od zaraz prawa i techniki, które pomagaj± ludziom na ca³ym ¶wiecie w osi±ganiu ich celów i marzeñ.

- Odkryjesz jak stosowaæ uniwersalne prawa, które stosuj± mistrzowie olimpijscy, guru sprzeda¿y oraz najlepsi menad¿erowie do osi±gania sukcesu.
- Stworzysz nowy optymistyczny sposób ¿ycia.
- Zharmonizujesz piêæ stref ¿yciowych by utrzymaæ siê w strefie zwyciêzców.
- Zbudujesz swój nowy prawdziwy wizerunek w³asny.
- Skutecznie wyznaczysz i osi±gniesz swoje cele.
- Odkryjesz jak korzystaæ z nieograniczonej osobistej kreatywno¶ci.
- Ju¿ nigdy nie zadasz pytania: \"Dlaczego nie ja?\"


„Odrodzenie Feniksa” jest podrêcznikiem motywacyjnym. Autor pokazuje metodê osi±gania celów opart± na popularnych zasadach pozytywnego my¶lenia. Przedstawia szereg, mobilizuj±cych do systematycznego dzia³ania, æwiczeñ popartych dowodami na ich skuteczno¶æ z w³asnego do¶wiadczenia ¿yciowego. Pokazuje jak narzuciæ sobie zdrow± dyscyplinê, która nie tylko pozwoli osi±gn±æ sukces, ale równie¿ stanowi czynnik naszego rozwoju. Autor nawi±zuje momentami do sfery duchowo¶ci, jednak brak jej tutaj mocnego i sensownego ugruntowania. Nie szkodzi to bynajmniej ksi±¿ce, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e dodaje jej ciep³a i ³agodno¶ci. Jest jeszcze co¶, co wyró¿nia tê ksi±¿kê spo¶ród innych publikacji o tematyce motywacyjnej - ogromna szczero¶æ autora, wrêcz intymno¶æ w obcowaniu z czytelnikiem, która przekonuje o prawdziwo¶ci jego intencji. Podoba mi siê tak¿e zachowanie równowagi pomiêdzy huraoptymistycznymi argumentami za „mogê wszystko” a „prawdziwym ¿yciem”. Taka rzetelno¶æ przemawia na korzy¶æ ksi±zki chyba bardziej ni¿ cokolwiek innego.


Nikodem Marsza³ek jest specjalist± w dziedzinie motywacji, któr± zajmuje siê od 7 lat. Przez ten okres uczy³ siê bezpo¶rednio u takich ¶wiatowych autorytetów jak: Zig Ziglar, Brian Tracy, Dexter Yager, Dr. Denis Waitley, w Polsce natomiast propaguje do dzi¶ kursy zwi±zane z rozwojem osobistym dla firm sprzeda¿y bezpo¶redniej, oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Zajmuje siê tak¿e motywacj± sportowców oraz studentów.

Jego osobistym mentorem i konsultantem by³ sam Robert Kiyosaki, u którego podczas osobistych spotkañ zdobywa³ cenn± wiedzê, któr± z powodzeniem wykorzystuje w ¿yciu i w biznesie.
POLECAM DLA WSZYSTKICH KTÓRYCH CHC¡ ZMIENIÆ SWOJE ¯YCIE
Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] Nikodem Marsza³ek - Motywacja bez granic [PL] [mp3@64]
[E-Booki + Audio] Nikodem Marsza³ek - Motywacja bez granic [PL]
[E-Booki + Audio] Odrodzenie Feniksa [PL]
[DivX - XviD] Nikodem Dyzma *1956* [DVDRip.XviD] [PL]
[DivX - XviD] Nikodem Dyzma (1956) [DVDRip] [XviD] [AC-3] [PL] [H-1]
[DivX - XviD] Teatr Telewizji: Marsza³ek (2017) [480p] [WEB-DL] [x264] [PL] [Hytry1]
[Gry PC] Disciples III: Odrodzenie [ENG/GER]
[E-Booki + Audio] Berg Carol - Odrodzenie [PL]
[Gry PC] Disciples III Reincarnation - Odrodzenie [ENG] [-iNLAWS] [.iso]
[E-Booki + Audio] Odrodzenie - Berg Carol - Rai-Kirah [pdf,rtf,doc]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane06/05/2009 06:05:19
Ostatnie Uaktualnienie16/03/2013 03:39:12
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe