Torrentów: 146420      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Google SketchUp Pro v7.0.8657 [ENG]
Kondycja:
Dodane: 20/11/2008
Rozmiar: 56.47 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 2
leecher(ów): 1
Pobrane: 3436

Ocena: N/A

Google SketchUp Pro.v7.0.8657 [Crack][ENG]


Google Sketchup 7: architektura dla ka¿dego

Google wyda³o SketchUp 7 oraz SketchUp Pro 7, nowe wersje popularnego oprogramowania modeluj±cego.

[size=4]Mo¿liwo¶ci najnowszych edycji mo¿na zobaczyæ na filmie.[/size]

W¶ród nowo¶ci s± komponenty dynamiczne - nowe modele, które zachowuj± siê odpowiednio do tego co reprezentuj± i na¶laduj± zachowanie rzeczywistych obiektów. Przyk³adem s± schody, w których przy powiêkszaniu zamiast zwyk³ego rozci±gania powoduj±cego zwiêkszenie szeroko¶ci stopni nastêpuje zwiêkszenie ilo¶ci stopni. Zachowywana jest tak¿e rozdzielczo¶æ przy skalowaniu. Dodane zosta³o tak¿e specjalne okienko opcji pozwalaj±ce na ³atwe ustawianie w³a¶ciwo¶ci obiektów.

Wprowadzono funkcjê Interact za pomoc± której mo¿na uruchamiaæ wbudowane zachowania modeli, takie jak animacje czy zmiany kolorów. Dodano mo¿liwo¶æ tworzenia w³asnych szablonów, antialiasing dla tekstur, ró¿ne poprawki w interfejsie u¿ytkownika a tak¿e mo¿liwo¶æ edycji tekstur w zewnêtrznych programach.

W komercyjnej, kosztuj±cej 495 dolarów wersji SketchUp Pro 7, wprowadzono finaln± wersjê komponentu LayOut 2 zawieraj±cego funkcjê Vector Rendering umo¿liwiaj±c± tworzenie z³o¿onych rysunków niezale¿nie od rozdzielczo¶ci. Pojawi³y siê edytowalne ¶cie¿ki dla krzywych dowolnego kszta³tu, funkcje eksportu obrazów, nowa funkcja Styles daj±ca obiektom bardziej organiczny wygl±d oraz tryb \"explode\" pozwalaj±cy wprowadzaæ ró¿ne drobne poprawki.

Zarówno w wersji podstawowej jak i komercyjnej pojawi³a siê integracja z Google 3D Warehouse, serwisem w którym u¿ytkownicy mog± publikowaæ swoje modele. Przy okazji dodano mo¿liwo¶æ tagowania modeli np. swoim nazwiskiem.
Projektowaæ prawdziwe budynki mo¿e niewielu, natomiast amatorzy architektury mog± spróbowaæ swoich si³ tam, gdzie jedynym ograniczeniem jest wyobra¼nia, nie za¶ wytrzyma³o¶æ materia³ów i... grawitacja.

.com/intl/en/product/gsup.html target=_blank>Oficjalna Strona

-zainstaluj Google SketchUp 7
-crack wklej do :C:/Program Files/Google/Google SketchUp 7
-wpisz dowolny klucz
Podobne torrenty
[Windows] Google Sketchup Pro 7.0.8657 [ENG]
[Windows] Google Chrome 3.0.193.0
[E-Booki + Audio] Google Hacking [PL]
[E-Booki + Audio] Using Google Spreadsheets
[Windows] Google Earth Pro v4.2.0180.1134 [PL]
[Windows] Google Earth Pro 7 1 2 2041 Final
[Windows] Google Earth Pro 7.1.1.1580 With Activator
[Windows] Google Earth Pro 7.1.1.1580 With Activator
[Windows] Client for Google Translate Pro 5.1.552 [MultiLang/PL]
[Windows] Google Earth Plus PRO 6 0 2 2074 Final [PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://inferno.demonoid.com:3399/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane20/11/2008 16:11:37
Ostatnie Uaktualnienie09/03/2013 14:08:59
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2018 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe