Torrentów: 148062      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

RawShooter Premium 2006 v1.0.1 [ENG]
Kondycja:
Dodane: 01/12/2008
Rozmiar: 7.73 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 1
Pobrane: 21

Ocena: N/A

RawShooter Premium 2006 v1.0.1 [ENG] [patch]


Spo¶ród wielu przetestowanych przeze mnie programów do obróbki plików RAW, RawShooter firmy Pixmantec wyda³ mi siê najciekawszy i najwygodniejszy (zanim pojawi³ siê Lightroom). W jako¶ci generowanych obrazów byæ mo¿e ustêpuje minimalnie programowi CaptureOne (zdaniem niektórych, ja nie jestem przekonany), pod wzglêdem ergonomii jest chyba trochê lepszy. Oba programy pozostawiaj± za¶ w tyle ca³± konkurencjê.Program RawShooter wystêpuje w dwóch wersjach: darmowej Essential i komercyjnej Premium. Do pocz±tku 2007 roku u¿ywa³em wersji Premium, ale wersja darmowa - choæ okrojona - jest równie¿ bardzo u¿yteczna i niezmiernie wygodna.RawShooter nie jest programem do obróbki graficznej zdjêæ. Nie nale¿y go myliæ z programami typu Photoshop czy PaintShop Pro. RawShooter to typowy konwerter RAW. Jego g³ównym zadaniem jest przekonwertowanie du¿ej liczby plików do formatów, które pó¼niej mo¿na obrabiaæ w edytorach graficznych.Pracê z programem mo¿na podzieliæ na szereg etapów:
- Wczytywanie zdjêæ z aparatu.
Wczytujemy zdjêcia z aparatu i umieszczamy na dysku.
- Wstêpne porz±dkowanie.
Przegl±damy wszystkie zdjêcia. Dzielimy je na kategorie ze wzglêdu na przyk³ad na warunki w których zosta³y wykonane albo ze wzglêdu na prirytet wa¿no¶ci albo jak±kolwiek inn± cechê. Na tym etapie oznaczamy równie¿ zdjêcia do usuniêcia.
-Modyfikacje grupowe.
Wykonujemy modyfikacje parametrów, które dotycz± wielu zdjêæ. Na przyk³ad czê¶æ zdjêæ zosta³a wykonana z u¿yciem lampy b³yskowej a inna czê¶æ na s³onecznej pla¿y. Dla ka¿dej z grup zdjêæ mo¿emy ustawiæ inny balans bieli.
-Modyfikacja indywidualna.
Dostrajanie parametrów dla ka¿dego zdjêcia niezale¿nie (np. krzywe, poziomy, kadrowanie).
-Zmiana nazw plików.
Grupowa zmiana nazw plików z mo¿liwo¶ci± ustawienia ró¿norodnej numeracji.
-Konwersja.
Konwersja w trybie wsadowym do formatu JPG lub TIFF.

Zalety:
- Intuicyjny interfejs
- Niezwyk³a ergonomia pracy
- Precyzyjne korekty
- U³atwienia w pracy z du¿± liczb± plików
Podobne torrenty
[XXX] Premium Teens
[Windows] Nero 7 Premium v7.8.5.0 [PL]
[Windows] KeyScrambler Premium 2.6.0.0
[XXX] Kamikaze Premium Vol. 44
[XXX] Sasuke Premium 12
[Windows] Translatica 4 Premium [PL]
[Windows] Windows 7 Home Premium SP1 [x64] [PL]
[Windows] AudioLava Premium Edition v1.0.0.386
[Pozostałe - Różne] TemplatesBox Premium Web Templates
[Windows] Adobe CS3 Design Premium
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane01/12/2008 20:12:46
Ostatnie Uaktualnienie13/09/2013 11:19:13
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe