Torrentów: 151056      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Gran Turismo 4 [ENG]
Kondycja:
Dodane: 30/12/2010
Rozmiar: 4.36 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: ---

Ocena: N/A

Gran Turismo 4 [PS2][PAL][ENG]

Gry z serii „Gran Turismo” nale¿± do tych kategorii produkcji, które zwiêkszaj± sprzeda¿ konsol. Szacuje siê, ¿e ³±cznie sprzedano 30 mln egzemplarzy genialnych wy¶cigów ze stajni Polyphony Digital. Liczba ta nie jest ostateczna, bowiem „Gran Turismo 4” przebija rozmachem wykonania wszystkie poprzednie czê¶ci, staj±c siê pozycj± wrêcz niezbêdn± w biblioteczce gier ka¿dego posiadacza PlayStation 2.

Liczba dostêpnych aut jest doprawdy osza³amiaj±ca: ponad 500 modeli z 80 fabryk ca³ego ¶wiata. Do dyspozycji s± gracza same s³ynne marki: Honda, Pontiac, Toyota, Suzuki, Nissan, Chrysler, Chevrolet, Subaru, Mitsubishi, Renault i wiele innych. Ka¿dy samochód jest wiern± kopi± rzeczywistej maszyny, odwzorowan± z drobiazgow± pieczo³owito¶ci±. Wybieraæ mo¿na miêdzy wozami nowymi i starymi, ma³ymi i du¿ymi, seryjnymi i przeróbkami wy¶cigowymi, mówi±c wprost: do wyboru, do koloru. Choæ to wydaje siê niemo¿liwe, zwiêkszono ilo¶æ parametrów wp³ywaj±cych na zachowanie auta w okre¶lonych warunkach auta oraz ulepszono fizykê jazdy.

Je¿d¿±c w „Gran Turismo 4” gracz zwiedza dos³ownie ca³y ¶wiat. Do zaliczenia jest 100 tras, w¶ród których oprócz starych znajomych, znanych z poprzednich czê¶ci (poddanych gruntownemu liftingowi), przychodzi ¶cigaæ siê na ca³kiem nowych odcinkach, jak El Capitan w Yosemite (USA), kalifornijski Infineon Raceway (USA), Suzuka (Japonia) czy Tuscan (W³ochy). Poza profesjonalnymi torami, autorzy urz±dzili niektóre wy¶cigi w dzikich krajobrazach (trasa w Wielkim Kanionie), s± te¿ potyczki w¶ród miejskiej zabudowy (ulice Nowego Jorku). Generalnie, dok³adne poznanie wszystkich tras wyrywa kawa³ czasu z ¿yciorysu.

Ilo¶æ i rodzaje trybów gry pokrywaj± siê w wiêkszo¶ci z tym, co ju¿ oferowali poprzednicy „Gran Turismo 4”. Nadal spektrum zabawy jest tryb simulation mode, w którym przy pomocy kasy za wysokie lokaty w wy¶cigach gracz kupuje (lub wygrywa) nowe wozy, rozbudowuje je, sprzedaje itd. W gara¿u czeka miejsce a¿ na 1000 aut (w „Gran Turismo 3: A-Spec” mo¿na by³o mieæ tylko 200). Oczywi¶cie dla tych, którzy bez zbêdnych ceregieli chc± jak najprêdzej zacz±æ siê ¶cigaæ, jest tryb arcade, nie zabrak³o te¿ szkó³ki jazdy i testów licencyjnych. Novum natomiast jest photo mode, pozwalaj±cy na pstrykanie zdjêæ w trakcie wy¶cigu. Mo¿na robiæ ujêcia najbardziej widowiskowych, dramatycznych sytuacji (np. kraks) lub skupiæ siê na fotografowaniu pojazdów na tle piêkna przyrody. Wirtualny album mie¶ci do 300 fotek.

Grafika wygl±da tak, jak w „Gran Turismo 4 Prologue”, czyli bardzo efektownie. Uwagê przyci±gaj± dopracowane modele aut i detale t³a, a oczy wy³awiaj± najró¿niejsze smaczki: poruszaj±ce siê, smagane wiatrem drzewa, ¿ywio³owo reaguj±c± publiczno¶æ, odblaski na karoseriach samochodów i inne. Oprawa muzyczna zapisana jest w systemie Dolby Pro Logic II. Maniacy motoryzacji nie po raz pierwszy zachwycaj± siê odg³osami pracy silników, nagranych oddzielnie dla ka¿dego modelu auta. Na koniec nale¿y wspomnieæ o trybie rozgrywki wieloosobowej: na podzielonym ekranie, w wybranych przez siebie brykach mo¿e siê ¶cigaæ dwóch kierowców.

„Gran Turismo 4” obs³uguje wszystkie znane modele kierownic.
Podobne torrenty
[Muzyka] Gran Turismo 4 OST - Gran Turismo 4 soundtracks
[Gry Konsole] Gran Turismo 2
[Gry Konsole] Gran Turismo 3
[Gry PC] Gran Turismo 2
[Gry Konsole] Gran Turismo 6 [PL] [EUR]
[Gry Konsole] Gran Turismo 6 [EUR/ENG]
[Gry Konsole] Gran Turismo 4 [ENG]
[Gry Konsole] Gran Turismo
[Gry Konsole] Gran Turismo
[Gry Konsole] Gran turismo 3: A-Spec [PAL] [MULTI 5]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry Konsole
Dodane30/12/2010 21:12:08
Ostatnie Uaktualnienie06/03/2013 02:55:40
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe