Torrentów: 147516      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Wojny Rady (Tom 1-3) - Ringo John [PL]
Kondycja:
Dodane: 06/12/2008
Rozmiar: 5.82 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 2
leecher(ów): 0
Pobrane: 1412

Ocena: N/A

W przysz³o¶ci nie ma trudu, wojen, chorób i przedwczesnej ¶mierci. Chorych lecz± nanity, replikatory produkuj± ¿ywno¶æ, a dziêki teleportacji w ka¿dej chwili mo¿na przenie¶æ siê do dowolnego miejsca na ziemi. Dzieci rodz± siê w pêcherzach si³owych, bawi± siê, przenosz±c góry, i dorastaj±, surfuj±c na nartach energetycznych przez powierzchnie oceanów. Dowolnie kszta³tuje siê cia³a, wedle kaprysów nadaj±c im formê delfinów, krasnoludów, smoków czy p³aszczek zaprojektowanych z my¶l± o badaniu morskich otch³ani. Jako zwierzêta domowe trzyma siê olbrzymie koty i lataj±ce, upierzone jaszczurki. Chcieæ, równa siê mieæ. Choæ liczba ludno¶ci spad³a, ¶wiat jest rajem, a ludzie bogami. I nagle, w jednej chwili, wszystko siê koñczy. Cz³onkowie Kieruj±cej Sieci± Rady wszczyna wojnê. Pomiêdzy sob±. Ludzie, którzy nigdy nie zaznali wysi³ku i bólu, musz± nagle zacz±æ walczyæ o przetrwanie. A pogoda, po tysi±cleciach ograniczania przez si³y, którym nie mog³a sprostaæ, znów dowiod³a swej potêgi. Jednak na ca³ej ziemi istniej± rozproszone grupy, które potrafi± przetrwaæ Upadek. Z nieskoñczonym luksusem wi±¿e siê nieskoñczona nuda, wiêc niektórzy wrócili do naturalnego ¿ycia z ziemi i roli. Rekreacjoni¶ci tworzyli fantazje przesz³o¶ci, gdy nagle nadszed³ ich czas. W wiosce Ravens Mill Edmund Talbot, mistrz kowalski i wytrawny historyk, przekonuje siê nagle, ¿e na jego g³owê spadaj± wszystkie problemy ¶wiata. Nap³ywaj± uchod¼cy, pola s± zalane, w lasach grasuj± bandyci, a co najdziwniejsze, z pomoc± pojawia siê Bast, le¶ny elf. Równocze¶nie jego by³a ¿ona wraz z córk± przedzieraj± siê przez opustosza³e ziemie, a wrogowie, starzy i nowi, zbieraj± siê niczym hieny wokó³ rannego lwa. Jednak hieny nie wiedz±, ¿e choæ lew mo¿e i jest stary, daleko mu do ¶mierci. A w przesz³o¶ci kryje siê tajemnica, która czeka na ujawnienie. Nie wszystko z³oto, co siê ¶wieci. Nie ka¿d± szpetotê widaæ w ¶wietle dnia. A przebrania s± tylko czasowe. Wej¶æ w drogê Edmundowi Talbotowi to pewna ¶mieræ.
Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] Ringo John - Cykl: Wojny Rady (3 ksi±¿ki) [PL] [PDF, DOC, EPUB, MOBI]
[E-Booki + Audio] John Ringo - Pierwsze uderzenie [PL]
[E-Booki + Audio] John Ringo - Pie¶ñ przed bitw± [PL]
[E-Booki + Audio] John Ringo - Doktryna piekie³ [PL]
[E-Booki + Audio] Warta na Renie - John Ringo, Tom Kratman [PL]
[E-Booki + Audio] Ringo John - Posleen 03 - Taniec z diablem [PL] [Doc]
[E-Booki + Audio] Imperium Cz³owieka - David Weber i John Ringo [PL]
[E-Booki + Audio] Ringo John, Williamson Michael Z., Cochrane Julie, Kratman Tom - Cykl Dziedzictwo Aldenata Tomy 1-7/7 [PL] [.docx] [.epub] [.pdf] [.mobi]
[TV + Seriale] Wielka Encyklopedia II Wojny ¦wiatowej (¦wiat w ogniu wojny) cz.2 - WYBUCH WOJNY IX 1939 - V 1940 [DVDRip] [RMVB] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Na układy nie ma rady (2017) [480p] [WEB-DL] [XviD] [AC3-KiT] [PL] [H1]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane06/12/2008 21:12:39
Ostatnie Uaktualnienie09/03/2013 22:13:53
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe