Torrentów: 144852      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

KRUK - BEYOND LIVE (2015) [WMA] [FALLEN ANGEL]
Kondycja:
Dodane: 10/10/2017
Rozmiar: 533.46 MB
Uploader: Fallen_Angel

seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 0

Ocena: N/A

...SI£A I PIÊKNO MUZYKI TKWI¡ W JEJ RÓ¯NORODNO¦CI...
Koncertowe wydawnictwo Kruka to matrioszka. Niespodzianka dla fanów, a w tej niespodziance kolejna niespodzianka, a w niej jeszcze jeden podarek i tak dalej, a¿ do ostatniej minuty tego imponuj±cego spektaklu.

Co Kruk gra, ka¿dy wie, a przynajmniej wiedzieæ powinien. To hard rock wyros³y na inspiracji klasykami gatunku z Deep Purple, Black Sabbath, Uriah Heep, Budgie i Led Zeppelin na czele. Przy czym Purpurowych jest tu bodaj najwiêcej, bo zespó³ nie boi siê hammondów, a na dodatek ma prawdziwego speca od klawiszy (uk³ony dla Micha³a Kurysia). Raz to granie wychodzi Krukowi lepiej, raz gorzej; czasem brzmi± powa¿niej, a momentami potrafi± trochê na wyrost podkolorowaæ muzykê i przesadziæ z lukrem, ale ogólnie dobrze siê Kruka s³ucha i mo¿na siê przy ich niezobowi±zuj±cym graniu ca³kiem fajnie pobawiæ. W ka¿dym razie, dobrze, ¿e Kruk w g³odnej klasycznego hard rocka Polsce jest.

Ju¿ samo wydawnictwo \'Beyond Live\' jest niespodziank± - przede wszystkim dla fanów, bo my¶lê, ¿e Kruk koncertówk± raczej nowych s³uchaczy nie szuka³. Kolejny prezent to czas trwania, bo DVD ci±gnie siê przez - uwaga, to nie pomy³ka - 160 minut (w paczce równie¿ okrojona i szczerze mówi±c zupe³nie zbêdna wersja CD koncertu). Ju¿ widzê jak wielbiciele dostaj± ¶linotoku, ca³kiem zreszt± s³usznie, bo przez te niemal¿e trzy godziny band jest w doskona³ej formie. O Kurysiu ju¿ wspomnia³em, ale mistrzem ceremonii jest Piotr Brzychcy - ten sam facet, do którego podszed³ niegdy¶ sam Carlos Santana i pogratulowa³ instrumentalnych umiejêtno¶ci. Na \'Beyond Live\' gitarzysta po prostu rz±dzi i dzieli, trzêsie scen±, zachwyca improwizacjami, czaruje riffami, zwala z nóg technik±, a nawet siê przy tym nie skrzywi - gdyby Ritchie Blackmore zobaczy³ co wyczynia Brzychcy, pewnie ze wstydu zrezygnowa³by na dobre z pomys³u powrotu do rockowego grania. Nieco mieszane uczucia mo¿na mieæ wzglêdem wokali Romana Kañtocha, bo o ile to rzeczywi¶cie sprawny wokalista o potê¿nej skali i genialnym falsecie, to brakuje mu w g³osie diab³a, a Kruk gra przecie¿ hard rocka, potrzebuje wiêc niegrzecznego ch³opca przed mikrofonem, takiego bêd±cego za pan brat z wszystkim co pachnie siark± i grzechem. Ale to ju¿ kwestia gustu oraz osobistych upodobañ.

Niespodzianek ci±g dalszy, bo prócz setu bêd±cego przekrojem ca³ej twórczo¶ci zespo³u, pojawiaj± siê covery. Zaczyna siê od Black Sabbath z Dio na wokalu, czyli \'Haven and Hell\', by pó¼niej uraczyæ purpurowym klasykiem \'When The Blind Man Cries\' z go¶cinnym udzia³em Grzegorz Kupczyka (Turbo, Ceti) i Piotra Luczyka (KAT) - to bodaj upominek dla wszystkich, którym brak w Kruku by³o niegrzecznych facetów. Ten pierwszy pojawi siê jeszcze w wieñcz±cej koncert, kolejnej przeróbce Purpli \'Burn\'. Z coverowych i personalnych niespodzianek jest jeszcze \'Memento z banalnym tryptykiem\', a na klawiszach i wokalu nie kto inny tylko Józef Skrzek (SBB), któremu hard rockowa wersja jego genialnego utworu siê bez w±tpienia podoba³a, co by³o widaæ po nieco oszo³omionej minie.

Ponadto bywa na \'Beyond Live\' doprawdy uroczo. Wtedy, gdy zdarza siê Brzychcy podczas swoich ekwilibrystycznych popisów zgubiæ tu i ówdzie d¼wiêk; uroczy jest inglisz Kupczyka oraz jego fa³sze; wzrusza równie¿ spontaniczny charakter, szczególnie drugiej czê¶ci koncertu, gdy w pewnym momencie Grzesiek Kupczyk kradnie Krukowi ca³e show. Takich wynik³ych z braku scenariusza wpadek jest wiêcej, ale wzbudzaj± one jedynie ciep³o w sercu - przez to zreszt± wystêp staje siê niesamowicie swojski, zabawowy i po prostu sympatyczny w swym charakterze.

Niezbyt fajn± niespodziank± jest natomiast set akustyczny, gdzie zespó³ zaaran¿owa³ kilka numerów na pud³o i przys³owiowy brak pr±du. Utwory przypominaj± akustyczne koszmarki z telewizji ¶niadaniowej, czy te¿ ogniskowych biesiad i przez swoj± s³odycz wzbudzaj± po prostu niestrawno¶æ - przez t± czê¶æ koncertu chcia³em przebrn±æ jak najszybciej i równie prêdko o niej zapomnieæ. Druga krytyczna uwaga leci ju¿ pod adresem realizatorów, którzy zdaj± nie znaæ nawet podstaw sztuki robienia koncertówek. Fakt, studio koncertowe Radia Katowice nie dysponuje wielk± scen±, ale momentami mo¿na dostrzec na niej wiêcej kamerzystów ni¿ muzyków. Wygl±da to okropnie, wprowadza niepotrzebny chaos i po prostu rozprasza: ekipa realizatorska powinna byæ niewidoczna dla ogl±daj±cego, by swoim jestestwem w odbiorze DVD nie przeszkadzaæ, tymczasem na \'Beyond Live\' panoszy siê tu i ówdzie w najlepsze. Mo¿na by³o te¿ dopracowaæ sam± scenografi±, bo niestety ta prezentuje siê biednie i po prostu ma³omiasteczkowo.

Faktem jednak jest, ¿e Kruk da³ niemal trzygodzinny koncert bêd±cy zarówno popisem umiejêtno¶ci jak i przekrojem twórczo¶ci. Widowisko w wiêkszej czê¶ci ogl±da siê z nieukrywan± przyjemno¶ci±, a i p³yn±ce z g³o¶ników d¼wiêki potrafi± przyci±gn±æ uwagê fanów klasycznego oblicza hard rocka. Odbiór burzy nieco set akustyczny i wpadki realizatorów, ale to drobnostka w obliczu kupy zabawy jak± \'Beyond Live\' dostarcza. Dobrze, ¿e mamy w Polsce takiego Kruka.
(Grzegorz Bryk)

1. Intro
2. My Morning Star
3. Once
4. Rzeczywisto¶æ
5. Rising Anger
6. It Will Not Come Back
7. When A Blind Man Cries (Vocals – Grzegorz Kupczyk, Guitar – Piotr Luczyk)
8. Cieñ
9. Memento z banalnym tryptykiem (Vocals, Keyboards – Józef Skrzek)
10. Now When Yoy Cry
Bass Guitar – Krzysztof Nowak
Drums – Dariusz Nawara
Electric Guitar, Acoustic Guitar – Piotr Brzychcy
Keyboards – Micha³ Kury¶
Vocals – Ewa Toczkowska-Brzychcy, Grzegorz Kupczyk, Roman Kantochhttps://www.youtube.com/watch?v=RriYBfF5XZ8POBRA£E¦ I SIÊ CIESZYSZ ? POZWÓL WIÊC POBRAÆ INNYM, NIECH TE¯ SIÊ CIESZ¡
!!!INITIAL SEEDING. SEED 14:30-23:00.
POLECAM!!!

START WIECZOREM...
Podobne torrenty
[Muzyka] VADER - BEFORE THE AGE OF CHAOS-LIVE 2015 (2015) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Teledyski/Koncerty] THE ROLLING STONES - FROM THE VAULT-STICKY FINGERS LIVE-AT THE FONDA THEATRE 2015 (2015) [DVD9] [NTSC] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] BLUE FLOYD - LIVE IN ALEXANDRIA (2015) [FLAC] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] KRUK - BE 3 (2012) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] THE ROLLING STONES - FROM THE VAULT-LIVE IN LEEDS 1982 (2015) [DVD9] [NTSC] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] KRUK - BE4ORE (2014) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] KRUK - BEFORE HE\'LL KILL YOU (2009/2014) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] GRZEGORZ KUPCZYK & KRUK - MEMORIES (2006) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] VA - LIVE & LET LIVE-LOVE FOR JAPAN- (2011) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Teledyski/Koncerty] DEPECHE MODE - TOURING THE ANGEL-LIVE IN MILAN (2006) [DVD9] [PAL] [FALLEN ANGEL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.devil-torrents.pl/announce
Multitracker http://tracker.devil-torrents.pl/announce
http://tracker.torrentyorg.pl/announce
http://tracker.electro-torrent.pl/announce
udp://9.rarbg.com:2710/announce
udp://9.rarbg.to:2710/announce
udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
udp://9.rarbg.me:2710/announce
udp://eddie4.nl:6969/announce
udp://shadowshq.eddie4.nl:6969/announce
http://tracker.devil-torrents.pl/announce
http://explodie.org:6969/announce
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969/announce
udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
http://agusiq-torrents.pl:6969/announce

Kategoria: » Muzyka
Dodane10/10/2017 18:10:23
Ostatnie Uaktualnienie19/10/2017 11:18:30
Pokaż/Ukryj pliki:
16 plików
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2018 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe