Torrentów: 149062      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Richard M. Watt - Gorzka chwa³a. Polska i jej los 1918-1939 [PL]
Kondycja:
Dodane: 09/01/2009
Rozmiar: 3.58 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 764

Ocena: N/A

Gorzka chwa³a. Polska i jej los 1918-1939
-Richard M. Watt

plus mapki i zdjêcia
Tym razem Watt postanowi³ opowiedzieæ dramatyczn± historiê niezale¿nej Polski w XX wieku. Polska odrodzi³a siê w wyniku pierwszej wojny ¶wiatowej po ponad stu latach rozbiorów i przelewu krwi i by³a najwa¿niejszym spadkiem, jaki pozosta³ po prezydenturze Woodrowa Wilsona i traktacie wersalskim (o którym marsza³ek Foch proroczo powiedzia³ "rozejm na dwadzie¶cia lat"). Rzeczpospolita sta³a siê wschodni± rubie¿± Europy. W 1920 roku bohaterscy ¿o³nierze marsza³ka Józefa Pi³sudskiego powstrzymali tryumfalny pochód Armii Czerwonej dowodzonej przez Tuchaczewskiego. Pó¼niej Hitler postanowi³ zniszczyæ Polskê; jego kampania dyplomatyczna zakoñczy³a siê niepowodzeniem, natomiast wojna b³yskawiczna wprawdzie zapewni³a Niemcom szybkie zwyciêstwo i zakoñczy³a dwudziestoletni± historiê Polski jako dumnego, demokratycznego kraju, ale te¿ spowodowa³a wybuch drugiej wojny ¶wiatowej.
Z zaskakuj±c± energi± Watt opisuje skomplikowane wydarzenia polityczne, które sprawi³y, ¿e Polska zginê³a jako pañstwo, odzyska³a niepodleg³o¶æ i znowu zosta³a zniszczona, omawia trudn± historiê polskich ¯ydów oraz pal±ce problemy ¦l±ska, Gdañska, "korytarza" i "linii Curzona", tworz±ce skomplikowany wêze³, który Hitler postanowi³ przeci±æ niemieckim mieczem. Ta decyzja spowodowa³a po¿ar, który zniszczy³ ca³± Europê i sam± Trzeci± Rzeszê. Watt z wielk± wirtuozeri± ukazuje przebieg wielkich bitw decyduj±cych o historii wspó³czesnej Europy - zwyciêstwa Pi³sudskiego u bram Warszawy i skazanej na klêskê, bohaterskiej walki polskiej armii, usi³uj±cej powstrzymaæ pancerne kolumny Wehrmachtu kawaleryjskimi szar¿ami. Autor omawia równie¿ wysi³ki polskich dyplomatów, którzy przez d³ugie lata zmierzchu pañstwa usi³owali przeciwstawiæ siê smutnemu losowi utrzymuj±c równowagê miêdzy dwoma najwiêkszymi wrogami.Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] Józef Wies³aw Dyskant - Wojenne flotylle wi¶lane 1918-1939 [PL] [.pdf]
[TV + Seriale] Rozbite marzenia. 1918 - 1939 - Clash of Futures (2018) S01E01] [WEBRip] [x264] [XviD] [AAC] [Lektor PL] [H-1]
[TV + Seriale] Rozbite marzenia. 1918 - 1939 - Clash of Futures (2018) [S01E07] [WEBRip] [x264] [XviD] [AAC] [Lektor PL] [H-1]
[TV + Seriale] Rozbite marzenia. 1918 - 1939 - Clash of Futures (2018) [S01E06] [WEBRip] [x264] [XviD] [AAC] [Lektor PL] [H-1]
[TV + Seriale] Rozbite marzenia. 1918 - 1939 - Clash of Futures (2018) [S01E05] [WEBRip] [x264] [XviD] [AAC] [Lektor PL] [H-1]
[TV + Seriale] Rozbite marzenia. 1918 - 1939 - Clash of Futures (2018) S01E04] [WEBRip] [x264] [XviD] [AAC] [Lektor PL] [H-1
[TV + Seriale] Rozbite marzenia. 1918 - 1939 - Clash of Futures (2018) S01E03] [WEBRip] [x264] [XviD] [AAC] [Lektor PL] [H-1]
[TV + Seriale] Rozbite marzenia. 1918 - 1939 - Clash of Futures (2018) S01E02] [WEBRip] [x264] [XviD] [AAC] [Lektor PL] [H-1]
[TV + Seriale] Rozbite marzenia. 1918 - 1939 - Clash of Futures (2018) [S01E08] [WEBRip] [x264] [XviD] [AAC] [Lektor PL] [H-1] [Finał]
[E-Booki + Audio] Marian Olszewski - Powstanie Wielkopolskie 1918-1918 [PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane09/01/2009 20:01:35
Ostatnie Uaktualnienie13/09/2013 10:36:01
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe