Torrentów: 149684      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Pro Evolution Soccer 2009 [ENG]
Kondycja:
Dodane: 11/02/2009
Rozmiar: 6.89 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 125
leecher(ów): 351
Pobrane: 239

Ocena:

Pro Evolution Soccer 2009 ENG - RELOADED

producent: Konami
wydawca: Konami
dystrybutor PL: CD Projekt
kategoria: sportowe / pi³ka no¿na

Data Premiery:
¦wiat: 17 pa¼dziernika 2008
Polska: 17 pa¼dziernika 2008


WYMAGANIA SPRZÊTOWE:

MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS:
Windows XP SP2, Vista
Intel Pentium IV 1.4GHz or equivalent processor
1GB RAM
6GB free hard disk space
4x DVD-ROM Drive
DirectX 9.0c compatible video card. 128MB Pixel Shader 2.0 (NVIDIA GeForce FX or ATI Radeon 9700 video card)
800 x 600 monitor resolution

RECOMMENDED SYSTEM REQUIREMENTS:
Windows XP SP2, Vista
Intel Pentium IV 3.0GHz or AMD Athlon 64 or equivalent or higher
2GB RAM
8GB free hard disk space
8x DVD-ROM Drive
DirectX 9.0c compatible video card. 256MB Pixel Shader 3.0 (ATI x1600 or NVidia 6800 GT/GS or better)
1280 x 720 monitor resolution

OPIS:

ro Evolution Soccer 2009 (zwana w skrócie PES 2009) to kolejna ods³ona jednego z najbardziej znanych cyklów pi³karskich symulatorów, które wydawane s± co roku przez japoñsk± firmê Konami. Seria ma ju¿ kilkana¶cie lat i jak zwykle ta czê¶æ wnosi wiele nowych elementów w porównaniu do poprzedniczki.

Kolejna edycja PES bazuje oczywi¶cie na pomys³ach zawartych ju¿ we wcze¶niejszych czê¶ciach cyklu. Zobaczymy wiêc ponownie modu³ Teamvision (wprowadzony w PES 2008), odpowiedzialny za sztuczn± inteligencjê przeciwników oraz zapewniaj±cy maksimum realizmu. Cech± tego systemu jest fakt uczenia siê przez przeciwnika naszego stylu gry, przez co przewidywalne zagrania bêd± ³atwo blokowane. W tej edycji dopracowano algorytmy tego modu³u i rozszerzono jego mo¿liwo¶ci – przeciwna dru¿yna potrafi wiêc dynamicznie zmieniaæ taktykê, stosuj±c rozmaite strategie zale¿nie od sytuacji na boisku.

Zmieniono tak¿e pewne elementy sterowania i mechanikê rozgrywki. Zawodnicy szybciej reaguj± na nasze polecenia i potrafi± znacznie wiêcej – miêdzy innymi dwójkami kryæ przeciwnika, czy odbieraæ pi³kê na nowe sposoby. Poza tym, wszyscy pi³karze mog± teraz wykonywaæ rozmaite sztuczki, których powodzenie zale¿y od indywidualnych umiejêtno¶ci. Usprawniono system podañ i strza³ów – jest on bardziej intuicyjny i ³atwiejszy do opanowania. Tak¿e za spraw± zmodernizowanych algorytmów obliczania trajektorii lotu pi³ki. Dodatkowe zmiany w kwestii sterowania wprowadzano do edycji gry przeznaczonej na konsolê Wii.

Prócz tych technicznych usprawnieñ gra oferuje nowe sposoby zabawy. Najwa¿niejsz± nowo¶ci± jest tryb Become a Legend przeznaczony dla jednego gracza, w którym wcielamy siê w rolê pocz±tkuj±cego pi³karza rozpoczynaj±cego dopiero swoj± karierê. Rozwiniêciem tego pomys³u jest sieciowa forma zabawy – Legends – umo¿liwiaj±ca wspóln± grê kilkunastu graczom jednocze¶nie.

W PES 2009 wprowadzono te¿ pomniejsze usprawnienia stylistyczne maj±ce oddaæ jeszcze realniej wygl±d meczu i zachowanie pi³karzy – mo¿emy wiêc zobaczyæ gestykulacjê, pro¶by o podania, czy inne formy komunikacji miêdzy zawodnikami. To wszystko oczywi¶cie na podrasowanym silniku graficznym (dopracowano przede wszystkim modele postaci i o¶wietlenie), dziêki czemu gra wygl±da jeszcze lepiej.


SCREENS:
http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=6718


INFO:

1. Podczas instalacji wpisz Serial, który znajdujê siê w folderze CRACK.
2. Po instalacji skopiuj cracka do g³ównego folderu z gr±.

Gra dzia³a na 100%
Podobne torrenty
[Gry Konsole] Pro Evolution Soccer 2009 [Eng]
[Gry PC] Pro Evolution Soccer 2009 [ENG]
[Gry Konsole] Pro Evolution Soccer 2009 [ENG]
[Gry PC] Pro Evolution Soccer 2009 [ENG]
[Gry PC] Pro Evolution Soccer 2009 [ENG]
[Muzyka] Pro Evolution Soccer 2009 [mp3@128]
[Gry Konsole] Pro Evolution Soccer 2009 [ENG]
[Gry PC] Pro Evolution Soccer 2009
[Gry PC] Pro Evolution Soccer (2009) [ENG]
[Gry Konsole] Pro Evolution Soccer 2009 [ENG] [Multi6] [.iso]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://vip.tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane11/02/2009 22:02:26
Ostatnie Uaktualnienie05/02/2013 23:50:59
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe