Torrentów: 148452      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

¦wi±tynia Pierwotnego Z³a [PL]
Kondycja:
Dodane: 05/01/2009
Rozmiar: 1.27 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 1
leecher(ów): 0
Pobrane: 395

Ocena: N/A

¦wi±tynia Pierwotnego Z³a
Greyhawk: The Temple of Elemental Evil

producent: Troika Games
wydawca: Atari / Infogrames
kategoria: cRPG

Data Premiery:
¦wiat: 16 wrze¶nia 2003
Polska: 19 lutego 2004

tryb gry: single player
wymagania wiekowe: 12+

no¶nik: 2 CD

Wymagania sprzêtowe:
Pentium 4 1.7 GHz, 256 MB RAM, 64 MB akcelerator grafiki 3D, 1.1 GB HDD.

Screeny:
http://www.gram.pl/galeria.asp?id=123&gid=27&pid=27
http://www.gram.pl/galeria.asp?id=124&gid=27&pid=27
http://www.gram.pl/galeria.asp?id=125&gid=27&pid=27

Opis Gry

Greyhawk: The Temple of Elemental Evil to gra z gatunku cRPG bazuj±ca na klasycznym module Advanced Dungeons & Dragons (pen-and-paper) z 1985 roku zatytu³owanym „The Temple of Elemental Evil”. Akcja gry komputerowej rozgrywa siê w tych samych warunkach i tym samym otoczeniu jak to mia³o miejsce w oryginalnym module, tj. w ¶wiecie Oerth, i rozpoczyna siê w momencie, w którym dru¿yna bohaterów przybywa do wioski Hommlet. W zale¿no¶ci od tego czy nasza dru¿yna ma charter z³y, dobry, neutralny, chaotyczny, itp. (dziewiêæ mo¿liwo¶ci) zmienia siê powód, dla którego przybywa akurat w to miejsce - mo¿e trafiæ do Hommlet bo jaki¶ potê¿ny NPC zleci³ jej wykonanie pewnej misji czy te¿ przywiod³a j± tu mapa znaleziona gdzie¶ w podziemiach. Dalej za¶ czeka ju¿ walka z si³ami z³a, w tym i eksploracja ruin tytu³owej ¶wi±tyni.

Na samym pocz±tku przygody mo¿emy stworzyæ piêcioosobow± dru¿ynê, jednak¿e w czasie gry mo¿na przy³±czyæ kolejnych trzech NPC-tów. Przy czym gracz mo¿e bezpo¶rednio kontrolowaæ tylko piêæ bazowych postaci, a trzy pozosta³e, pomimo tego, ¿e stanow± czê¶æ dru¿yny i uzyskuj± do¶wiadczenie, s± niezale¿ne. Maksymalnie nasza grupa ¶mia³ków mo¿e siê sk³adaæ z o¶miu postaci. Gra komputerowa Greyhawk: The Temple of Elemental Evil, w odró¿nieniu od papierowego protoplasty zaopatrzona zosta³a w zasady najnowszej edycji systemu D&D, tj. 3,5. Znaczy to ¿e znajdziemy tu niemal wszystkie aktualne umiejêtno¶ci, monstra, zaklêcia, przedmioty, itd.

* Turowy system walki, ponad 200 czarów które mo¿na rzuciæ, ponad 50 specjalnych ciosów czy wyczynów zwi±zanych ze specjalnymi umiejêtno¶ciami klasy postaci i zdobytym do¶wiadczeniem.
* Oko³o 20 zdolno¶ci, w tym: Appraise, Bluff, Concentration, Diplomacy, Disable Device, Escape Artist, Gather Information, Heal, Hide, Intimidate, Listen, Move Silently, Open Lock, Perform, Pick Pocket, Search, Sense Motive, Spellcraft, Spot, Wilderness Lore.
* Nowoczesny engine graficzny, pre-renderowane t³a, trójwymiarowe modele postaci, szereg nowoczesnych efektów graficznych, które maj± uatrakcyjniæ takie czynno¶ci jak np. rzucanie zaklêæ.
* Ponad sto ró¿nych bestii, pocz±wszy od goblinów, a skoñczywszy na potê¿nych gigantach i demonach.
* Setki postaci pobocznych (NPC-tów), w tym szereg tych które mog± przy³±czyæ siê do dru¿yny. Ka¿da z w³asn± histori±, systemem warto¶ci, itp.
* G³ówny w±tek fabularny obliczony na oko³o 30-40 godzin rozrywki.
* Ponad 50 questów nie powi±zanych z g³ówn± fabu³± gry.
* Ponad 20 ró¿nych zakoñczeñ gry zale¿nych od decyzji i wyborów, których dokona³ graj±cy.
Podobne torrenty
[Gry PC] ¦wi±tynia Pierwotnego Z³a [PL]
[E-Booki + Audio] Indiana Jones i ¦wi±tynia Przeznaczenia
[TV + Seriale] Wied¼min *2002* odc.9 - ¦wi±tynia Melitele [TVRip] [RMVB] [PL]
[DivX - XviD] El Dorado: ¦wi±tynia S³oñca - El Dorado: Temple Of Sun *2009* [DVBRip.Xvid] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Indiana Jones i ¦wi±tynia Zag³ady - Indiana Jones and the Temple of Doom *1984* [480p] [BRRip.XviD.AC3-LTN] [Lektor PL]
[HDTV-HD] Indiana Jones i ¦wi±tynia Zag³ady - Indiana Jones and the Temple of Doom *1984* [HDTV.720p.x264.AC3.5.1]
[DivX - XviD] Allan Quatermain i ÅšwiÄ…tynia Czaszek - Allan Quatermain and the Temple of Skulls (2008) (AVI) (PROAC) (LEKTOR PL)
[DVD-R] Indiana Jones i ¦wi±tynia Zag³ady - Indiana Jones and the Temple of Doom *1984* [PAL] [DVD5] [Lektor i Napisy PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane05/01/2009 18:01:29
Ostatnie Uaktualnienie13/09/2013 10:42:28
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe