Torrentów: 155969      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

crysis 2
Kondycja:
Dodane: 16/02/2011
Rozmiar: 9.22 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 1
leecher(ów): 1
Pobrane: 20

Ocena: N/A


INFO
Jêzyk angielski (oryginalny), francuski, niemiecki, hiszpañski, turecki
Crytek Studios ( producent )
Electronic Arts Inc. ( wydawca )
Electronic Arts Polska ( dystrybutor PL )
gry akcji ( FPS )
marzec 2011 ( ¶wiatowa data premiery )
marzec 2011 ( data wydania w Polsce )
marzec 2011 ( data premiery w USA )
tryb gry: single / multiplayer    no¶nik: 1 DVD
tryb multiplayer: LAN / Internet    
wymagania wiekowe: 16+   cena w dniu premiery: 149,90 z³

OPIS

Efektowny FPS autorstwa studia Crytek (znanego m.in. z doskona³ego Far Cry) bêd±cy kontynuacj± wielkiego przeboju z roku 2007.

Crysis 2 to pierwszoosobowa strzelanina, w której ponownie przywdziewamy daj±cy nadludzkie mo¿liwo¶ci nanoskafander, by stan±æ przeciwko hordom obcych naje¼d¼ców. Stawk± w tym starciu jest przysz³o¶æ naszej planety.

Akcja gry zaczyna siê trzy lata po wydarzeniach, których ¶wiadkami byli¶my w pierwszej czê¶ci. Przez ten czas obcy zadbali, by znaczna czê¶æ naszej planety przeobrazi³a siê w pole bitewne. Najwiêksze miasta ¶wiata, takie jak Rio de Janeiro, Londyn czy Tokio, sta³y siê wyludnionymi ruinami, których ulicami w³adaj± sondy obcych, a niebo nad nimi patroluj± masywne statki kosmiczne. Gracz zostaje rzucony w samo serce zrujnowanego Nowego Jorku, gdzie musi stawiæ czo³o nie tylko potworom z innej planety, ale równie¿ wrogo nastawionym ¿o³nierzom Crynet Ops Infantry.

Tym razem twórcy znacznie wiêkszy nacisk po³o¿yli na fabu³ê. Jej przebieg ¶ledzimy nie tylko dziêki scenkom przerywnikowym, ale równie¿ poprzez konwersacje miêdzy postaciami oraz skanowanie zw³ok. Ponadto w ods³anianiu sekretów scenariusza pomagaj± porzucone nagrania audio, na które regularnie natykamy siê przemierzaj±c zrujnowane dzielnice.

Crysis 2 od innych gier FPS odró¿nia du¿a swoboda dzia³ania. W czasie zabawy przemierzamy du¿e nieliniowe lokacje, które powalaj± na zastosowanie wielu ró¿norodnych taktyk.

W porównaniu z pierwsz± czê¶ci± spore zmiany zasz³y w sposobie funkcjonowania nanoskafandra. Tym razem sposób jego dzia³ania jest nieco inny, do wyboru mamy dwa g³ówne tryby: stealth (niewidzialno¶æ) i armor (podkrêcenie statystyk). Ka¿dy z nich mo¿emy modyfikowaæ, nak³adaj±c na niego dwa pomniejsze tryby dodatkowe. Oznacza to, ¿e w ka¿dym momencie nasza postaæ definiowana jest przez trzy wybrane przez nas modyfikatory. Kombinezon mo¿emy regularnie usprawniaæ, zwiêkszaj±c jego skuteczno¶æ poprzez dodatkowe modu³y.

Crysis 2 korzysta z nowoczesnej technologii CryEngine 3, co gwarantuje wspania³± grafikê i sprawia, ¿e gra bez problemu radzi sobie z wy¶wietlaniem olbrzymich poziomów.

WYMAGANIA

Pentium Core 2 Duo 2 GHz, 2 GB RAM, karta grafiki 512 MB (GeForce 8800GT lub lepsza), 9 GB HDD, Windows XP/Vista/7

http://www.gry-online.pl/S032.asp?=&=&SEARCH=crysis+2&SER=1

INSTALACJA

1. Zamontuj obraz.
2. Skopiuj ten folder na dysku twardym.
3. Uruchom plik z folderu Crysis2.exe Bin32.
4. Aby zalogowaæ siê do oferty kliknij przycisk Pomiñ
5. Play.
Podobne torrenty
[Gry PC] Crysis 2 [PL]
[Gry PC] Crysis 2 [PL]
[Gry Konsole] Crysis 2 [PL] [3.41 i 3.55]
[Gry Konsole] Crysis 2 [ENG]
[Gry PC] Crysis 2
[Gry PC] Crysis 2
[Gry PC] Crysis 2
[Gry PC] Crysis
[Gry PC] Crysis 2 [PL]
[Gry PC] Crysis [PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://wormsblast.com.pl/announce.php?passkey=ebf915172415ee3befdc54828bedadc7
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane16/02/2011 12:02:43
Ostatnie Uaktualnienie01/05/2013 08:16:43
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe