Torrentów: 156093      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Metal Slug Anthology (2007) [PAL] [MULTi5]
Kondycja:
Dodane: 16/02/2011
Rozmiar: 4.38 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 11
leecher(ów): 14
Pobrane: 10

Ocena: N/A


SNK ( producent )
SNK ( wydawca )

zrêczno¶ciowe ( strzelanina )

14 grudnia 2006 ( ¶wiatowa data premiery )
obecnie brak planów wydania ( data wydania w Polsce )
30 marca 2007 ( Europejska data premiery ) (PAL)
14 grudnia 2006 ( data premiery w USA ) (NTSC)

Metal Slug Anthology to specjalna kompilacja klasycznych dwuwymiarowych strzelanin, nastawionych wy³±cznie na bezmy¶lne eksterminowanie wrogich jednostek, przy u¿yciu wszelakiej ma¶ci narzêdzi zbrodni.

Metal Slug Anthology to specjalna kompilacja dwuwymiarowych strzelanin, nastawionych wy³±cznie na bezmy¶lne eksterminowanie wrogich jednostek, przy u¿yciu wszelakiej ma¶ci narzêdzi zbrodni. Wydawanie omawianej sagi zainaugurowano na automatach wrzutowych. Kolejne ods³ony pojawi³y siê równie¿ na m.in. PS2 i GBA. Z okazji faktu, i¿ marka Metal Slug dostêpna jest na rynku elektronicznej rozrywki od 1996 roku, zdecydowano siê na konwersjê pierwszych piêciu czê¶ci oraz Metal Slug X na platformê Nintendo Wii. Zrobiono rzecz jasna nale¿yty u¿ytek z rewolucyjnego kontrolera ¿yroskopowego, nadaj±cego klasycznej zabawie zupe³nie nowy wymiar.

Metal Slug to pierwsza ods³ona cyklu, który zosta³ zapocz±tkowany na automatach wrzutowych. Zadanie gracza jest wyj±tkowo prozaiczne, bowiem wciela siê on w postaæ komandosa, który stawia czo³a niezliczonym ilo¶ciom wrogich ¿o³nierzy na terenie miasta Rebellion. Do naszej dyspozycji oddano dwie postaci, które jednak nie maj± wp³ywu na przebieg rozgrywki. Omawiana czê¶æ serii zosta³a te¿ przeniesiona na kieszonkow± konsolê GameBoy Advance.

W Metal Slug 2 pojawi³o siê dwóch nowych awanturników oraz opcja zabawy z udzia³em pary u¿ytkowników jednocze¶nie. Udostêpniono tak¿e dru¿ynê specjalnych jednostek, a wszystko po to, aby unikn±æ ¶miertelnego niebezpieczeñstwa, jakie odkry³a The Intelligence Agency. Zatem ponownie wcielamy siê w konkretn± postaæ i rozprawiamy siê z wrogimi jednostkami, przechodz±c kolejne poziomy tej dwuwymiarowej strzelaniny.

Metal Slug 3 jest pierwsz± czê¶ci± serii, która ukaza³a siê na PlayStation 2. Ponownie przejmujemy kontrolê nad Marco, Tarme, Eri czy te¿ Fio i uzbrojeni po uszy przechodzimy przez szereg dostêpnych poziomów i walczymy z hordami przeciwników, wykorzystuj±c przy tym bogaty arsena³ broni.

W Metal Slug 4 zaimplementowano pewnego rodzaju scenariusz, bêd±cy jedynie pretekstem do wyeliminowania szeregu nieprzyjacielskich stworów. Opowiedziana historia przedstawia nam siatkê terrorystów, którzy wypu¶cili wirusa komputerowego, pozwalaj±cy na przejêcie kontroli nad najwa¿niejszymi bazami wojskowymi. Przejmujemy wiêc kontrolê nad wybran± przez siebie postaci± (do wyboru: Marco, Fio, Trevor i Nadia) i ruszamy do walki, aby zapobiec dzia³aniom przestêpców.

Metal Slug 5 pozwala siê wcieliæ w Marco, Fio, Tarmê lub Eri i walczyæ z organizacj± o nazwie Ptolemaic Army, która wykrada dane z komputerów wojskowej siedziby Metal Slug. Identycznie jak we wszystkich poprzednich czê¶ciach, równie¿ w tej mamy do czynienia nadal z dwuwymiarow± opraw± wizualn±, pomimo tego, i¿ program zadebiutowa³ w 2005 roku. Jednak autorzy zastosowali ulepszony engine, co zaowocowa³o bardziej szczegó³ow± grafik± i wyra¼niejszymi animacjami postaci.

W Metal Slug X przejmujemy kontrolê nad jednym z czterech dostêpnych awanturników i odwiedzamy wiele egzotycznych krajów (m.in. Egipt), aby wzi±æ udzia³ w walce przeciwko nieprzyjacio³om, których jak zwykle jest olbrzymia ilo¶æ. Wszystko to przy wykorzystaniu m.in. nowych pojazdów, a tak¿e korzystaniu z ró¿nej ma¶ci narzêdzi eksterminacji, rzecz jasna w dwuwymiarowej oprawie wizualnej.
Podobne torrenty
[Gry Konsole] Metal Slug Anthology [EUR] [ENG]
[Gry Konsole] Metal Slug 3D [JAP]
[Gry Konsole] Metal Slug XX
[GSM - PDA] Metal Slug 3 [ENG]
[Gry PC] Metal Slug 7 in 1 [ENG]
[Gry PC] Metal Slug 3 [MULTI7][BETA]
[Gry PC] Metal Slug 3 [P] [ENGMulti7] (2014)
[Muzyka] Metal Slug Complete Sound Box (2006) [mp3@320]
[Gry Konsole] Twisted Metal Head On [ENG] [Multi5] [EUR] [fullUMD]
[xbox360] Metal Gear Revengeance [MULTI5][Region Free]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.publicbt.com/announce
Kategoria:Gry » Gry Konsole
Dodane16/02/2011 15:02:10
Ostatnie Uaktualnienie20/03/2013 10:19:02
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe