Torrentów: 147514      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

CorelDRAW Graphics Suite X4 1.4.0.567 [ENG] [Portable]
Kondycja:
Dodane: 08/04/2010
Rozmiar: 89.80 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 358

Ocena: N/ACorelDRAW Graphics Suite X4 1.4.0.567 [ENG] [Portable]CorelDRAW Graphics Suite to rewelacyjny pakiet graficzny, który zawiera absolutnie wszystko co jest potrzebne do profesjonalnego tworzenia i edycji grafiki, sk³adu niewielkich dokumentów, a tak¿e tworzenia animacji. Trzon pakietu stanowi± CorelDRAW X4 - do edycji grafiki wektorowej oraz Photo-Paint X4 - do edycji grafiki rastrowej. W sk³ad pakietu wchodz± ponadto: Corel PowerTRACE X4 - narzêdzie do konwersji obrazów bitmapowych na wektorowe oraz Corel CAPTURE X4 - do zrzutów ekranowych. Nowa wersja zawiera przesz³o 50 nowych funkcji w stosunku do X3 m.in. live text formatting (formatowanie tekstu w locie), font identification (identyfikacja czcionek), independent page layers (niezale¿ne warstwy dla poszczególnych stron), interactive tables (interaktywne tabele) i wiele innych.

Najwa¿niejsze nowo¶ci wersji X4

Live text formatting

(formatowanie tekstu w locie) - CorelDRAW Graphics Suite X4 wprowadza podgl±d u¿ytych opcji formatowania tekstu zanim ostatecznie zaaplikujemy je do dokumentu, dziêki czemu zyskujemy na czasie podczas dobierania fontów, ich rozmiarów, czy chocia¿by odpowiadaj±cych nam sposobów wyrównywania tre¶ci.

Font identification (identyfikacja czcionek) - CorelDRAW Graphics Suite X4 integruje siê z WhatTheFont, us³ug± identyfikacji czcionek online z MyFonts.com, co przy¶piesza odnalezienie zestawów fontów ju¿ u¿ytych w ró¿norakich dokumentach graficznych.

Independent page layers (niezale¿ne warstwy dla poszczególnych stron) - zaawansowana kontrola i edycja warstw niezale¿nie dla ka¿dej strony dokumentu.

Interactive tables (interaktywne tabele) - nowe, interaktywne narzêdzie tabel w CorelDRAW Graphics Suite X4 pozwala na tworzenie oraz importowanie tabel w celu uzyskania efektywnego uk³adu strony dla tekstu i grafiki.

Integracja z CorelDRAW ConceptShare - oparta na ¶rodowisku Web opcja ConceptShare umo¿liwia dzielenie siê w czasie rzeczywistym projektami i pomys³ami z wspó³pracownikami, czy klientami z poziomu obszaru roboczego u¿ytkownika

Wsparcie dla nowych formatów plików - CorelDRAW Graphics Suite X4 : Microsoft Office Publisher, Word 2007, Illustrator CS3, Photoshop CS3, PDF 1.7 (Acrobat , DXF i DWG, oraz Corel Painter X.

Profesjonalne szablony - CorelDRAW Graphics Suite X4 zawiera 80 profesjonalnie przygotowanych szablonów z mo¿liwo¶ci± dowolnej edycji, ka¿dy z nich z przypisami autorów m.in. wyja¶niaj±cymi powody zastosowania okre¶lonych rozwi±zañ, czy z radami odno¶nie przygotowania w³asnych projektów opartych na tych ju¿ gotowych.

Specialized fonts (specjalistyczne fonty) - poszerzona gama czcionek.

Nowy ekran powitalny - szybki dostêp do ostatnio edytowanych dokumentów, szablonów, czy samouczków wideo.

Wsparcie dla plików RAW - mo¿liwo¶æ bezpo¶redniego importu plików RAW z aparatu cyfrowego (oko³o 300 obs³ugiwanych aparatów, podgl±d w czasie rzeczywistym, szybkie poprawianie kolorów, czy jako¶ci zdjêcia - z poziomu Corel PHOTO-PAINT X4 i CorelDRAW X4).

Straighten image ("prostowanie" obrazu): Szybkie i ³atwe wyrównywanie w PHOTO-PAINT obrazów krzywo zeskanowanych lub sfotografowanych (podgl±d zmian w czasie rzeczywistym), od razu z opcj± automatycznego przycinania.


Systemy operacyjne:
Windows 2000/XP/Vista/7

Producent:
Corel Corporation


screen po aktywacji:

http://naforum.zapodaj.net/72dc56e497e5.jpg.html
Podobne torrenty
[Windows] CorelDRAW.Graphics.Suite.X4-.Portable.-okuyun
[Windows] Corel Paint Shop Pro Photo X2 i CorelDRAW Graphics Suite X4 Portable [PL]
[Windows] CorelDRAW Graphics Suite X3 [PL]
[Windows] CorelDRAW Graphics Suite X4 [PL]
[Windows] CorelDRAW Graphics Suite X5 v1.5.0.0.488 [PL]
[Windows] CorelDRAW Graphics Suite X5 15.0.0.486 [ENG]
[Windows] CorelDRAW Graphics Suite X4 SP1 v14.0.0.653
[Windows] CorelDraw Graphics Suite X4 [PL]
[Windows] CorelDRAW Graphics Suite X4 v14.0.0.567 [PL]
[Windows] CorelDRAW Graphics Suite X3 [PL] [ Keygen]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane08/04/2010 08:04:13
Ostatnie Uaktualnienie08/09/2013 13:59:33
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe