Torrentów: 147535      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Tekken 6
Kondycja:
Dodane: 03/04/2010
Rozmiar: 6.86 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 1
leecher(ów): 0
Pobrane: ---

Ocena: N/A

Namco ( producent )
Namco Bandai ( wydawca )
Cenega Poland ( dystrybutor PL )

zrêczno¶ciowe ( walki )

27 pa¼dziernika 2009 ( ¶wiatowa data premiery )
30 pa¼dziernika 2009 ( data wydania w Polsce )
30 pa¼dziernika 2009 ( Europejska data premiery ) (PAL)
27 pa¼dziernika 2009 ( data premiery w USA ) (NTSC)

Tekken 6 stanowi kolejne wcielenie popularnej bijatyki. Jest to zarazem pierwsza czê¶æ w historii serii, wydana nie tylko na konsoli z rodziny PlayStation.

Tekken 6 stanowi kolejne wcielenie popularnej bijatyki. Jest to zarazem pierwsza czê¶æ w historii serii, wydana nie tylko na konsoli z rodziny PlayStation. Zgodnie z tradycj±, premiera gry mia³a miejsce najpierw na automatach, gdzie doczeka³a siê pó¼niejszej aktualizacji w postaci Bloodline Rebellion. Konsolowa wersja nie posiada wprawdzie tego podtytu³u, ale zawiera wszystkie dodatki z tego rozszerzenia.

G³ówny motyw fabularny Tekkena 6 stworzony zosta³ przez Katsuhiro Haradê i nawi±zuje do wydarzeñ z czê¶ci pi±tej. Jin Kazama przej±³ tytu³ swego pradziadka Jinpachiego Mishimy (g³ównego bossa w poprzedniej ods³onie) i obj±³ dowództwo nad Mishima Zaibatsu. Na jego drodze do osi±gniêcia w³adzy absolutnej stoi jedynie organizacja G Corporation, dowodzona przez jego ojca (Kazuya Mishima). Jak mo¿na siê spodziewaæ, wkrótce og³oszona zostaje szósta edycja turnieju King of Iron Fist Tournament.

Liczba postaci, jakie tym razem przygotowali dla nas twórcy, jest naprawdê imponuj±ca. Wiêksza ni¿ w ni¿ kiedykolwiek w serii – mo¿emy wcieliæ siê w jednego z ponad czterdziestu bohaterów, w tym wszystkich wystêpuj±cych w Tekken 5: Dark Resurrection (z wyj±tkiem Jinpachiego Mishimy). Jednak oprócz dobrze znanych wojowników pojawi³o siê jeszcze o¶miu nowych awanturników. S± to Bob, Leo, Miguel Caballero Rojo, Zafina, Alisa Bosconovitch, Lars Alexandersson, Azazel (g³ówny boss) oraz NANCY-MI847J. Oczywi¶cie ka¿da z postaci posiada w³asny styl, bazuj±cy na prawdziwych sztukach walki, takich jak miêdzy innymi karate, kung fu, judo, taekwondo, caporeira czy kickboxing. W zwi±zku z tym wymagaj± one stosowania odmiennych taktyk. Nie zabrak³o te¿ pewnych innowacji, maj±cych uatrakcyjniæ rozgrywkê. Nale¿± do nich chocia¿by mo¿liwo¶æ parowania ataków z wyskoku oraz tak zwany Rage System - kiedy poziom naszego ¿ycia spadnie do 5%, ranna postaæ wpada w sza³ i zadaje znacznie wiêksze obra¿enia. Ponadto twórcy umo¿liwili nam wykorzystywanie ró¿nych przedmiotów, w zale¿no¶ci od tego co w danej chwili trzyma bohater otrzymuje dostêp do dodatkowych ciosów specjalnych.

Oprawa graficzna jest naprawdê niesamowita - modele wojowników wykonane zosta³y bardzo szczegó³owo, w dodatku mamy mo¿liwo¶æ dostosowania ubioru, fryzury i wyposa¿enia danego bohatera. Tak¿e plansze, na których przychodzi nam walczyæ, prezentuj± wysoki poziom, a ka¿da z nich posiada zupe³nie inny klimat – jest to na przyk³ad japoñska ¶wi±tynia przedstawiona na tle zachodz±cego s³oñca lub dotkniête wojn± miasto. W dodatku nie s± one niezniszczalne, na skutek naszych dzia³añ ró¿ne ich elementy mog± ulec zniszczeniu, nawet mury i pod³ogi.

Podobne torrenty
[Gry Konsole] Tekken 5
[Gry Konsole] Tekken 5
[Gry Konsole] PS2 - Tekken 4 - ITA/ENG
[Gry Konsole] TEKKEN 5 PS2 USA
[Gry PC] Emulator Ps1 + Tekken 3
[Gry PC] TEKKEN 3 ONLINE [PC] [PL] [ENG]
[Gry Konsole] Tekken 6 [MULTI5]
[E-Booki + Audio] Tekken 6 - Poradnik [ENG]
[Gry Konsole] Tekken 4 NTSC DVD PS2 [ENG]
[Gry PC] Tekken: Dark Resurrection [ENG]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://10.rarbg.com:80/announce
Kategoria:Gry » Gry Konsole
Dodane03/04/2010 08:04:54
Ostatnie Uaktualnienie21/01/2013 21:51:13
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe