Torrentów: 151525      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Call of Duty: Black Ops [PL]
Kondycja:
Dodane: 29/12/2010
Rozmiar: 7.39 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 10
leecher(ów): 4
Pobrane: 36767

Ocena: N/A

Treyarch ( producent )
Activision Blizzard ( wydawca )
Licomp Empik Multimedia ( dystrybutor PL )
gry akcji ( FPS )
09 listopada 2010 ( ¶wiatowa data premiery )
09 listopada 2010 ( data wydania w Polsce )
09 listopada 2010 ( data premiery w USA )

tryb gry: single / multiplayer
no¶nik: 1 DVD
tryb multiplayer: LAN / Internet
wymagania wiekowe: 18+

wymagania sprzêtowe: Core 2 Duo 2.4 GHz, 2 GB RAM,
karta grafiki 256 MB (GeForce 8600 GT lub lepsza),
12 GB HDD, Windows XP/Vista/7

Screeny: http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=9364

Nastêpna czê¶æ niezwykle popularnego cyklu strzelanek. Za siódm± ods³onê gry odpowiada studio Treyarch.

Call of Duty: Black Ops to siódma ods³ona znanej serii FPS-ów, która stawia na widowiskow± akcjê. Studio odpowiedzialne za grê – Treyarch – przygotowa³o kilka poprzednich czê¶ci marki (Call of Duty 3, Call of Duty: World at War).

Kolejna ods³ona cyklu odchodzi zarówno od klimatów pierwszych Call of Duty jak i nowszych Modern Warfare, przenosz±c graczy do ery Zimnej Wojny. Ca³a kampania dla pojedynczego gracza przedstawiona zosta³a w formie przes³uchania Alexa Masona, ¶wietnie wyszkolonego komandosa na us³ugach CIA, który jest przetrzymywany przez bli¿ej niezidentyfikowane osoby. W kolejnych etapach powraca siê do misji, w których Mason bra³ udzia³, steruj±c nim samym lub innymi osobami z jego oddzia³u. Godne odnotowania jest to, ¿e istotn± rolê w nowej grze odgrywa Wiktor Reznow, jeden z g³ównych bohaterów Call of Duty: World at War. W Black Ops, wzorem poprzednich czê¶ci serii, podró¿uje siê po ca³ym ¶wiecie, odwiedzaj±c miêdzy innymi Wietnam, czy góry Uralu.

Black Ops to przede wszystkim kampania jednoosobowa sk³adaj±ca siê z niezwykle widowiskowych misji, które stawiaj± graczy w wyj±tkowo nietypowych sytuacjach. W jednym z zadañ pilotujemy wiêc helikopter Hind i eliminujemy posterunki wroga w d¿ungli, a w innym znajdujemy siê na pok³adzie samolotu zwiadowczego Lockheed SR-71, z którego wspieramy naziemne jednostki (informuj±c je o pozycjach wroga). Misje opieraj± siê na skryptach, wiêc s± liniowe, chocia¿ z drugiej strony gwarantuj± niesamowite prze¿ycia. W wiêkszo¶ci z nich skupiamy siê tylko na strzelaniu, chocia¿ niektóre pozwalaj± tak¿e zakradaæ siê i walczyæ z ukrycia.

Sama rozgrywka nie uleg³a zasadniczym zmianom, chocia¿ w grze pojawi³o siê kilka nowych broni, pasuj±cych bardziej do epoki i realiów Zimnej Wojny. Gracze mog± postrzelaæ z kuszy z celownikiem optycznym, do której przygotowano kilka typów amunicji (w tym ³adunki wybuchowe). W¶ród innych nowych broni pojawiaj± siê te¿ chocia¿by potê¿ne pociski Dragon’s Breath („oddech smoka”) do strzelb. Przeciwników jak zwykle spotykamy na drodze sporo – tym razem s± oni nieco bardziej inteligentni. Warto dodaæ, ¿e twórcy zastosowali system trafieñ w ró¿ne punkty cia³a (podobne rozwi±zanie zosta³o u¿yte w World at War).

Wa¿nym elementem kolejnej ods³ony popularnej strzelanki jest oczywi¶cie tryb multiplayer, w którym pojawiaj± siê ponownie pojazdy (znane z World at War). Podstaw± zabawy jest system perków (umiejêtno¶ci) oraz zró¿nicowanego uzbrojenia, który pozwala stworzyæ w³asn± klasê i unikalnego ¿o³nierza. W grze powracaj± równie¿ killstreaki (zabójstwa pod rz±d), chocia¿ dzia³aj± one teraz na innych zasadach (ich liczba jest przenoszona po ¶mierci postaci). Warto dodaæ, ¿e w pecetowej wersji produkcji przywrócono wsparcie dla serwerów dedykowanych (zabrak³o go w Modern Warfare 2).

Oprócz kampanii singleplayer oraz potyczek w Sieci w omawianej grze nie zabrak³o tak¿e trybu Zombie, doskonale znanego posiadaczom Call of Duty: World at War. Walki z nieumar³ymi toczone s± zarówno na starych, jak i nowych mapkach, miêdzy innymi wewn±trz Pentagonu.

Silnik graficzny gry to mocno zmodyfikowana technologia z Call of Duty: World at War. Autorzy starali siê wprowadziæ lepsz± fizykê i ograniczon± destrukcjê otoczenia oraz stworzyæ niezwykle szczegó³owe lokacje.

Galeria ::
http://www.gry-online.pl/S055.asp?ID=198424

!!!!! PS !!!!
gra jest bez cracka i keya trzeba poszukac :P
Podobne torrenty
[Gry PC] Call of Duty: Black Ops [ENG]
[Gry PC] Call of Duty: Black Ops *2010* [ENG]
[Gry PC] Call of Duty: Black Ops [Repack]
[Gry PC] Call of Duty:Black Ops spolszczenie
[Gry PC] Call of Duty: Black Ops - FINAL Crack
[Gry PC] Call of Duty: Black Ops II - Digital Deluxe Edition (RUS ENG) [Rip] R.G. Catalyst
[Gry PC] Call of Duty Black Ops *2010* [PL][POLISH REPACK GTX BOX Team][.iso]
[Gry PC] Call of Duty: Black Ops II Muliplayer + Zombies [Rip] [ENG] (2012-2013) (1.0.0.1)
[Gry PC] Call Of Duty Black Ops II 2012 - V1.0 U3 [Update3] [MULTi6-PL] [ISO] [Bill22]
[GSM - PDA] Call of Duty Black Ops Zombies v1.0.5 [Apk+Data][Super Compressed] Android
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane29/12/2010 17:12:49
Ostatnie Uaktualnienie04/07/2013 15:40:59
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe