Torrentów: 147487      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

X-men *2000* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
Kondycja:
Dodane: 07/12/2008
Rozmiar: 705.29 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 2127

Ocena: N/A

produkcja: USA
gatunek: Fantasy, Sci-Fi, Akcja
re¿yseria Bryan Singer
scenariusz David Hayter
zdjêcia Newton Thomas Sigel
muzyka Michael Kamen, James Seymour Brett
na podstawie: serii komiksów
czas trwania: 104

X-Men (X-Men)  amerykañski film science-fiction z 2000 roku. Ekranizacja popularnej serii komiksowej X-Men opowiadaj±cej o grupie obdarzonych ponadnaturalnymi zdolno¶ciami mutantów.

Cyklop, Jean Grey i Storm s± dzieæmi atomu  homo superior  nastêpnym ogniwem ewolucji. Ka¿de z nich przysz³o na ¶wiat w wyniku mutacji genetycznej, a natura obdarzy³a ich niezwyk³ymi mocami: Cyclops mo¿e emitowaæ wi±zki energii o ogromnej sile ra¿enia, Jean Grey ma zdolno¶ci telekinetyczne i telepatyczne, a Storm mo¿e kontrolowaæ warunki pogodowe i zmieniaæ klimat. Otacza ich powszechna nienawi¶æ i uprzedzenia. Spo³eczeñstwo nie chce zaakceptowaæ ich odmienno¶ci, boi siê ich i skazuje na ¿ycie w odosobnieniu. Atmosferê nienawi¶ci podsyca senator Robert Kelly, polityk d±¿±cy do uchwalenia praw, które ska¿± \"mutantów\" na ¿ycie poza nawiasem spo³eczeñstwa. Cyklopowi i reszcie udaje siê jednak przetrwaæ. Profesor Charles Xavier, najpotê¿niejszy telepata na ¶wiecie, za³o¿y³ bowiem szko³ê, w której \"mutanci\" ucz± siê wykorzystywaæ swoje moce dla dobra ca³ej ludzko¶ci – tej samej, która nie chce uznaæ ich prawa do ¿ycia i samostanowienia. W szkole profesora Xaviera pojawia siê dwoje nowych \"mutantów\": Wolverine, samotnik ze stalowymi szponami u r±k, który posiad³ niezwyk³± moc regeneracji i Rogue, wyalienowana nastolatka, która poch³ania si³y ¿yciowe i wspomnienia ka¿dego, kogo dotknie. Wolverine i Rogue wstêpuj± w szeregi \"X-Menów\", którzy staj± do walki z dawnym koleg± profesora Xaviera, Erikiem Lehnsherrem zwanym \"Magneto\". Magneto, dysponuj±cy ogromn± moc± \"mutant\" odwróci³ siê od spo³eczeñstwa, wyznaje bowiem pogl±d, ¿e ludzie i \"mutanci\" nie mog± pokojowo wspó³istnieæ. Jest zdania, ¿e \"mutanci\" powinni walczyæ o swoje miejsce w ¶wiecie, przysz³o¶æ nale¿y bowiem do nich. Magneto utworzy³ tajemne Bractwo skupiaj±c wokó³ siebie potê¿nego Sabretooth, Mystique, która mo¿e dowolnie zmieniaæ kszta³ty i Toad, który s³aby wzrok nadrabia niezwyk³± zwinno¶ci±. Magneto nie cofnie siê przed niczym, by dowie¶æ s³uszno¶ci swych przekonañ, nawet, gdy w grê wchodziæ bêdzie przysz³o¶æ ca³ego rodzaju ludzkiego  i nie tylko ludzkiego...

Obsada:
* Hugh Jackman  Logan/Wolverine
* Patrick Stewart - Profesor Charles Xavier
* Ian McKellen  Eric Lensherr/Magneto
* Famke Janssen  Jean Grey
* James Marsden  Scott Summers/Cyklop
* Halle Berry  Ororo Munroe/Sztorm
* Anna Paquin  Rogue/Marie
* Tyler Mane  Victor Creed/Szablozêby
* Ray Park  Mortimer Toynbee/Toad
* Rebecca Romijn  Raven Darkholme/Mystique
Podobne torrenty
[RMVB] Dracula 2000 *2000* [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] Dracula 2000 *2000* [DVDRip] [RMVB] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Heavy Metal 2000 *2000* [DVDRip.XviD-WunSeeDee][Napisy PL]
[DivX - XviD] U-571 *2000* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[DivX - XviD] X-MEN *2000* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[DivX - XviD] X-Men *2000* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[DivX - XviD] U-571 *2000* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[x 264] Heavy Metal 2000 (2000)[DVDRip.x264.AC3][Multi Subtitles/Napisy PL][English]
[DivX - XviD] Cherry model 2000 - Cherry 2000 *1987* [DVDRip.XviD] [Napisy PL]
[DivX - XviD] Tunnel *2000* [STV.FS.DVDRip.XviD] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Filmy » DivX - XviD
Dodane07/12/2008 11:12:27
Ostatnie Uaktualnienie13/09/2013 11:11:47
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe