Torrentów: 151055      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Made Man [ENG]
Kondycja:
Dodane: 07/02/2009
Rozmiar: 162.01 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 1906

Ocena:

producent: Silverback Entertainment
wydawca: Mastertronic

kategoria: gry akcji

Data Premiery:
¦wiat: 24 listopada 2006
Polska: obecnie brak planów wydania


tryb gry: single player
wymagania wiekowe: 16+


Made Man studia SilverBack to niezwyk³a gra akcji pozwalaj±ca nam poznaæ od podszewki, równie fascynuj±cy co niebezpieczny, ¶wiat mafii. Nad tytu³em pracowali miêdzy innymi autor bestsellerów David Fisher oraz by³y cz³onek wp³ywowej rodziny mafijnej Bill Bonano. Obecno¶æ tych dwóch panów w procesie powstawania gry ma gwarantowaæ, jak najwierniejsze odwzorowanie realiów nie³atwego ¿ycia w bezlitosnym ¶wiecie gangsterów.

G³ównego bohatera – Joey’a Verolê – poznajemy w latach sze¶ædziesi±tych dwudziestego wieku i bêdziemy mu towarzyszyæ przez nastêpne dwie dekady, obserwuj±c najwa¿niejsze momenty w jego ¿yciu. S³u¿±c w Wietnamie, jako ¿o³nierz amerykañskich si³ zbrojnych, Joey poznaje ludzi, którzy pomog± mu do³±czyæ do mafijnych struktur, ju¿ po powrocie do ojczyzny. W Nowym Jorku nasz bohater zmienia profesjê, co prawda dalej pozostaje ¿o³nierzem, ale tym razem walczy w szeregach przestêpczej organizacji.

Pracuj±c dla gangsterów uczestniczymy w ca³ym szeregu nielegalnych przedsiêwziêæ: wymuszanie haraczy, porwania, napady, korumpowanie urzêdników, ¶ci±ganie fikcyjnych po¿yczek, fa³szowanie ksi±g rachunkowych itp. Prowadzimy równie¿ nieustann± wojnê z konkurencj±. Niemal wszystkim wymienionym zjawiskom (a ostatniemu obowi±zkowo) towarzyszy przemoc. Joey szykuj±c siê na akcjê mo¿e korzystaæ z arsena³u licz±cego sobie dwadzie¶cia piêæ rodzajów broni (palnej i do walki wrêcz). Aby uczyniæ rozróbê bardziej skuteczn± (i widowiskow± przy okazji), jednocze¶nie mo¿emy u¿ywaæ dwóch narzêdzi walki. W wielu momentach z pomoc± przychodz± elementy otoczenia (krzes³a, kije bilardowe itp.), lub sami rywale (po rozbrojeniu przeciwnika mo¿na wykorzystaæ go jak ¿yw± tarczê). Bardzo przydatne, ze wzglêdu na rozmiar zniszczeñ, s± równie¿ wszelkiego rodzaju pociski miotane: granaty, koktajle Mo³otowa, bomby w³asnej roboty itp.

Twórcy gry wyposa¿yli Joey’a w dwie bardzo przydatne umiejêtno¶ci: automatyczny odskok w najbli¿sze bezpieczne miejsce, a tak¿e mo¿liwo¶æ odtworzenia wcze¶niej widzianych lokacji (nieocenione w przypadku gdy chcemy przypomnieæ sobie gdzie widzieli¶my dany przedmiot, lub ilu gangsterów przebywa³o w jakim¶ pomieszczeniu).

Programi¶ci z SilverBack zwracali szczególn± uwagê na odwzorowanie praw fizyki, dziêki czemu dokonywana przez nas demolka wygl±da bardzo widowiskowo i zarazem realistycznie.
Podobne torrenty
[Muzyka] Who Made Who
[Gry PC] Made Man [ENG]
[Muzyka] VA - Best Of Made Up Records Vol 1 [mp3@256]
[Teledyski/Koncerty] Eminem - We made you [HD] [mkv]
[XXX] My Stepmother Made Me P1
[Teledyski/Koncerty] Eminem - We Made You
[Teledyski/Koncerty] Eminem - We made you
[XXX] My Tits Were Made For Fucking
[Muzyka] DJ Shell - ... And Then God Made A DJ 020 (2008) [mp3@320]
[Muzyka] We Made God - As We Sleep (2008) [mp3@320]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane07/02/2009 17:02:04
Ostatnie Uaktualnienie13/09/2013 10:09:24
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe