Torrentów: 149505      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Yakuza 2 [ENG]
Kondycja:
Dodane: 11/02/2009
Rozmiar: 7.67 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 11
leecher(ów): 48
Pobrane: ---

Ocena: N/A

Yakuza 2 [ENG] [NTSC] [2xDVD5]


producent: SEGA
wydawca: SEGA
kategoria: gry akcji / TPP

Data Premiery:
Europa (PAL): 19 wrze¶nia 2008
Polska: 25 wrze¶nia 2008
USA (NTSC): 09 wrze¶nia 2008

tryb gry: single player
wymagania wiekowe: 18+

no¶nik: 2 DVD

Wykorzystuje:
karta pamiêci 8 MB.

Screeny: http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=6309

Opis Gry

Yakuza 2 jest oficjaln± kontynuacj± wydanej w 2006 roku gry akcji. Omawiany sequel oferuje bardzo zbli¿one podej¶cie do rozgrywki. Mamy wiêc do czynienia z tytu³em zapewniaj±cym du¿± swobodê dzia³ania oraz uczestnictwo w brutalnych starciach z udzia³em mistrzów wschodnich sztuk walki.

Akcja opisywanej drugiej czê¶ci rozgrywa siê rok po wydarzeniach, które przedstawione zosta³y w pierwszej czê¶ci serii Yakuza. Wcielamy siê w tê sam± postaæ. Jest to Kazuma Kiryu, by³y cz³onek tytu³owej Yakuzy. W grze zawarto tak¿e wiele innych, znanych z pierwszej czê¶ci sagi postaci. Pojawiaj± siê one w ró¿nych momentach rozgrywki, odgrywaj±c zazwyczaj znacz±ce role. Tym razem g³ówny bohater musi przyczyniæ siê do za³agodzenia narastaj±cego konfliktu pomiêdzy dwoma ró¿nymi klanami. Problem ten pojawi³ siê w momencie zg³adzenia jednego z przywódców organizacji Tojo. Za zamachem stoi by³y cz³onek klanu Omi.

Podobnie jak mia³o to miejsce w przypadku pierwszej czê¶ci sagi, zajmujemy siê g³ównie swobodn± eksploracj± uliczek Tokio oraz eliminacj± napotykanych przeciwników. Na naszej drodze staj± zarówno policjanci, jak i pospolici bandyci, czy cz³onkowie ró¿norakich klanów. Model walki ju¿ w pierwszej czê¶ci Yakuzy by³ bardzo rozbudowany, oferuj±c szeroki wachlarz ciosów, opcjê wykorzystywania broni bia³ej (np. kijów baseballowych) czy swobodn± demolkê elementów otoczenia.

W omawianej drugiej czê¶ci producent doda³ ca³± masê nowych ruchów, które mo¿emy oczywi¶cie ³±czyæ w efektowne kombinacje. Ciekawsze akcje dotycz± miêdzy innymi b³yskawicznego rozbrajania atakuj±cych nas przeciwników, czy wyprowadzania skutecznych kontrataktów. W ramach ciekawostki warto te¿ dodaæ, i¿ znajduj±ce siê w najbli¿szym otoczeniu osoby nie zawsze biernie przygl±daj± siê walkom. Wykonuj±c efektowne uderzenia mo¿emy spowodowaæ, i¿ podrzuc± nam cenn± broñ, czy przytrzymaj± na chwilê atakowanych wrogów. Z drugiej strony, napotykanych przechodniów mo¿emy te¿ przes³uchiwaæ, wykorzystuj±c brutalne metody perswazji.

W sequelu nie zabrak³o znanych z pierwszej czê¶ci elementów RPG, polegaj±cych na rozwijaniu wybranych cech sterowanej postaci. Zdobyte pieni±dze mo¿emy przeznaczaæ na ró¿norakie cele. Nie zabrak³o tu ciekawych mini-gier, miêdzy innymi zabawy w krêgle, baseballa, czy prostej odmiany golfa. Gotówkê wydajemy tak¿e w znajduj±cych siê na terenie Tokio kasynach. Oprawa wizualna gry prezentuje nieco wy¿szy poziom od pierwszej czê¶ci serii. Wydarzenia w dalszym ci±gu obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Na ekranie widoczna jest tak¿e szczegó³owa mapka okolicy, informuj±ca miêdzy innymi o przynale¿no¶ci danej strefy, czy budynkach, do których mo¿emy spróbowaæ wej¶æ.
Podobne torrenty
[DivX - XviD] Yakuza: Apokalipsa - Gokudou Daisensou - Yakuza Apocalypse *2015* [BDRip] [XviD-KiT] [Lektor PL] [zibi6248]
[DivX - XviD] Amerykañski Yakuza - American Yakuza *1993* [DVDRip.XviD] [ENG]
[Gry Konsole] Yakuza 2 [ENG]
[Gry Konsole] Yakuza 2 [ENG]
[Gry Konsole] Yakuza.2.USA [PS2] [DVD9]
[Gry Konsole] Yakuza [ENG] [NTSC]
[Gry Konsole] Yakuza 2 [English]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://open.tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry Konsole
Dodane11/02/2009 21:02:14
Ostatnie Uaktualnienie22/03/2013 11:00:38
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe