Torrentów: 148452      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Mircea Eliade - Dzie³a zebrane [PL]
Kondycja:
Dodane: 10/07/2010
Rozmiar: 95.74 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 2
leecher(ów): 0
Pobrane: 950

Ocena: N/A

Dzie³a zebrane:

1.Eliade Mircea - Inicjacja, obrzedy, stowarzyszenia tajemne
2.Eliade Mircea - Dajan
3.Eliade Mircea - Majtreji
4.Eliade Mircea - M³odo¶æ stulatka
5.Eliade Mircea - Obrazy i symbole
6.Eliade Mircea - Pamietniki 02 - ¦wiêtojañskie ¿niwo
7.Eliade Mircea - Pamiêtniki 01 - Zapowied¼ równonocyEliade w pogl±dach na religiê by³ najbardziej zbli¿ony do Rudolfa Otto, Nathana Söderbloma oraz Gerardusa van der Leeuwa. By³ g³ównym przedstawicielem tzw. szko³y morfologii ¶wiêto¶ci w religioznawstwie, inicjatorem nurtu zajmuj±cego siê badaniem porównawczym fundamentalnych struktur i archetypów religijnych, manifestuj±cych siê w dziejach religii poprzez symbole, mity, hierofanie oraz rytua³y. Istotê jego koncepcji religii stanowi teoria sacrum w opozycji do profanum – dwóch sposobów realizowania przez cz³owieka w³asnej egzystencji. Odrzucaj±c metodologiê badañ neguj±c± istnienie sacrum pozostawi³ jakby u progu religioznawstwa nauki humanistyczne i spo³eczne, zaznaczaj±c, ¿e sedno badañ tkwi w sednie religii – to jest w sacrum. By³ twórc± koncepcji morfologii sacrum. Inspirowa³ siê teori± archetypów C.G. Junga (dlatego czêsto obok Josepha Campbella wymienia siê go jako przedstawiciela tzw. analizy jungowskiej), ale terminu archetyp Eliade u¿ywa³ w innym sensie ni¿ Jung - na okre¶lenie "modelowego wzorca" objawionego w micie i aktualizowanego w rytuale. Eliade by³ promotorem podej¶cia fenomenologicznego, pragn±cego odkryæ istotê religii, niezale¿nie od uwarunkowania historycznego b±d¼ kulturowego. Eliade uwa¿a³, ¿e religioznawstwo powinno stosowaæ dwie wzajemnie dope³niaj±ce siê metody: fenomenologiczny opis struktur religijnych (czyli morfologiê ¶wiêto¶ci) oraz metodê historyczno-porównawcz± (czyli dialektykê sacrum i profanum). Propagowa³ antyredukcjonistyczne, antyewolucjonistyczne i holistyczne podej¶cie do religii. Takie spojrzenie wi±za³o siê z ogóln± koncepcj± cz³owieka, zgodnie z któr± cz³owiek jest istot± religijn± (Eliade uku³ termin homo religiosus), czego obiektywnym korelatem jest istnienie sacrum- nieredukowalnego j±dra wszelkich zjawisk religijnych.
Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] Mircea Eliade - Sacrum a profanum [PL]
[E-Booki + Audio] Joseph Conrad - Dzie³a zebrane [PL]
[E-Booki + Audio] Kaczkowski Zygmunt - Dzie³a zebrane [PL]
[E-Booki + Audio] Sven Hassel - Dzie³a [PL] [.pdf]
[DivX - XviD] Rychu do dzie³a - Carry On Dick [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[DVD-R] Siostro do dzie³a - Carry On Nurse *1959* [DVD5] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Emanuello do dzie³a - Carry On Emmannuelle *1978* [DVDRip.XviD]
[DivX - XviD] Szeregowcu do dzie³a - Carry On Sergeant *1958* [DVDRip.XviD]
[DivX - XviD] Doktorze do dzie³a - Carry On Doctor *1967* [DVDRip.XviD]
[DivX - XviD] Dziewczêta do dzie³a - Carry On Girls [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane10/07/2010 12:07:59
Ostatnie Uaktualnienie28/01/2013 09:44:40
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe