Torrentów: 147487      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

RaimaRadio v2.27 [PL]
Kondycja:
Dodane: 12/12/2008
Rozmiar: 9.72 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 397

Ocena: N/A

RaimaSoft RaimaRadio v2.27 [PL] [FULL]
RaimaRadio to ¶wietny program przeznaczony do ods³uchiwania i nagrywania strumieni stacji internetowych z ca³ego ¶wiata!!!

Aplikacja w swojej bazie posiada szerok± gamê stacji radiowych podzielonych tematycznie, wed³ug kryteriów gatunkowych.

RaimaRadio pozwala dodatkowo na wy¶wietlanie albumu do ka¿dej piosenki, zapisywanie informacji TAG utworów muzycznych, tworzenie zadañ zapisywania audycji na dysku twardym w okre¶lonym czasie czy jednoczesne odtwarzanie i rejestrowanie kilku stacji.

Do ogromnej bazy mo¿na równie¿ za pomoc± wygodnego kreatora dodawaæ w³asne pozycje z wyszczególnieniem URL, gatunku stacji, kraju, strony WWW, loga stacji itp.

RaimaRadio oferuje dodatkowo wtyczkê pozwalaj±c± na integracjê z popularnym odtwarzaczem multimediów Winamp. Autorzy staraj± siê tak¿e by ich produkt oferowa³ w przysz³o¶ci linki do stacji telewizyjnych nadaj±cych online. Aktualnie jest ich tylko kilka, ale u¿ytkownicy maj± mo¿liwo¶æ dodawania do bazy w³asnych pozycji.

Najwa¿niejsze funkcje:
- Nagrywaj wiele stacji radiowych i tv jednocze¶nie.
• Tworzenie harmonogramu automatycznego nagrywania.
• Poka¿e ok³adkê i teksty piosenek dla ka¿dego.
• Zapisz znacznikiem informacji do plików muzycznych.
• Mo¿liwo¶æ dodawania w³asnych stacji.
• Stacje radiowe s± automatycznie aktualizowane w bazie danych online.
• Sklep online ulubionych.
• Odtwarzanie losowe stacji.
• Wsparcie jêzykowe

Co nowego?
Dodano: Opcja, aby rozpocz±æ nagrywanie ci±g³e (z split) z nastêpnego utworu
Dodano: Opcja okre¶liæ limit czasu nagrania
Dodano: Opcja tylko nadpisywanie nagrañ, je¶li plik jest wiêkszy ni¿ rozmiar orygina³u
Dodano: Opcja okre¶liæ ID3 tag wersji
Dodano: Mo¿liwo¶æ edytowania i zapisywania lyrics
Dodano: Opcja aktywna, aby zobaczyæ Strumienie w us³udze Active Utwory panelu i prze³±czaæ siê miêdzy nimi
Dodano: Zdolno¶æ do okre¶lania parametrów nagrywania koduj±cych
Dodano: Current Song Tylko teraz zapisywane w rodzimych / w formacie RAW zawsze u¿ywaæ do nagrywania bufor
Dodano: Ci±g³y odtworzyæ za pomoc± wbudowanego w pliku explorer
Dodano: teraz mo¿na zmieniæ czcionki w okienku informacyjnym, a tak¿e automatycznie rozmiaru ok³adki
Dodano: teraz mo¿na zmieniæ czcionki dla wszystkich oknach dialogowych
Dodano: przyciski Nastêpny i Poprzedni, aby zmieniæ aktywny strumieñ
Dodano: mo¿liwo¶æ ukrywania panelu na dole info uruchomiæ
Dodano: ulepszone wsparcie dla bitrate filtrowania
Dodano: obs³uga jêzyka greckiego
Naprawiono: Ró¿ne poprawki
Zmiana: Lepsza obs³uga stacji czasu

Strona producenta:.
http://translate..com/translate?u=http://www.raimersoft.com/rs/RarmaRadio.aspx&hl=en&ie=UTF8&sl=en&tl=pl
Podobne torrenty
[Windows] RaimaRadio 2.05 [PL]
[Windows] RaimaRadio Pro 2.16.2 [Portable] [PL]
[Windows] RaimaSoft RaimaRadio v2.13 [PL]
[Windows] RaimaRadio Pro v.2.16.2 [PL] [MultiALL] [FULL]
[Windows] RaimaSoft RaimaRadio v2.13 [PL] [FULL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane12/12/2008 10:12:56
Ostatnie Uaktualnienie13/09/2013 11:05:52
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe