Torrentów: 149535      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Second Hide v3.2 regged [Eng]
Kondycja:
Dodane: 12/02/2009
Rozmiar: 1.13 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 336

Ocena: N/A

http://www.secondhide.com/images/scr2.jpg
http://www.secondhide.com/images/scr3.jpg
http://www.secondhide.com/images/scr4.jpg

Ukryj drugi jest wszystko w jednym szefa kluczowym narzêdziem, które bêd± natychmiast pokrycie bie¿±cej dzia³alno¶ci za pomoc± jednego klawisza lub myszy. Mo¿esz ustawiæ

ró¿nych szef-klucze wszystkie otwarte programy, jak równie¿ jeden Hotkey ukrywa, ¿e ich wszystkich na raz. B³yskawicznie ukryæ okna (aplikacji) lub

wszystko na pulpicie w celu zapobie¿enia nieproszony osoby z nimi zobaczyæ. Nie bêdzie zamkn±æ lub zminimalizowaæ okna, ale

ca³kowicie ukryæ je z ekranu. Móg³by równie¿ czystych prywatnych plików i przegl±darki historii. Ukryj swoje prywatne okna na drugim!

Get a szef kluczowych.Key Feature

   Kliknij ¶rodkowy przycisk myszy Ukryj do pulpitu systemu Windows w drugie.
    Wystarczy jedno klikniêcie, aby ukryæ wszystkie okna (w tym wszystkie okna lub okre¶lonych okien) na ekranie w drugim. Kliknij Hotkey ponownie

ponowne wy¶wietlenie okna ukryæ
   Ukryj ikony, szczególnego programu lub Uruchom w tle.
    Wyznaczone programy w tle (nawet ukryæ ikony w zasobniku systemowym) i opcjê usuwania drugiej Ukryj's zasobniku systemowym

ikonê i staæ siê uruchomiæ w tle.
   Ucharakteryzowaæ okre¶lonym oknie.
    Zmieñ ikonê i tytu³ wniosku do ukrycia nara¿ania elementy do okien legit niezbêdne w wierszu pracy.

Szybko dokonaæ zminimalizowane okna gra wygl±daæ sprawozdania lub równowagi lub cokolwiek chcesz. Oferuje 12 ikon do zast±pienia, obejmuje

PhotoShop, Notepad, Outlook, MS Word, Excel, Adobe Reader, Windows Kalkulator, Flash oraz Dreamweaver.FAQ

Dlaczego system Windows nie mo¿e byæ ukryte po klikniêciu myszk± w lewym i prawym przyciskiem na pasku zadañ lub w tytu³owym okna aplikacji?
Ze wzglêdu na niski poziom myszy haka nie mo¿e zostaæ utworzony przy wersji systemu operacyjnego (OS) jest Windows 2000 przed, która nie jest

problem w przypadku systemu operacyjnego nale¿±cego do systemu Windows 2000 lub nowszej.

Jak mam zrobiæ, je¶li zapomnê skrótu do drugiego Wy¶wietl Ukryj po jej ikony jest ukryty?
Rerun drugiej Ukryj, aby wy¶wietliæ jego okno g³ówne.

Okno od¶wie¿a listê ponownie i ponownie, i nie mogê rezerwy okna.
Przystanek od¶wie¿enie okna listy, klikaj±c go do przeniesienia fokusu na widoku listy.

Dlaczego niektóre ikony w oknie listy (listy lub ikon) t³a programu Kreator s± oznaczone znakiem zapytania?
Poniewa¿ zasobnik ikony nie s± uzyskane w drodze zwyk³ej metody te typy ikon zasobnika mo¿e byæ ukryty, ale nie mo¿na za po¶rednictwem ponownie

Ukryj drugie, co jest rzadkie.

Dlaczego nie mogê ukryæ ikony zasobnika w moim komputerze?
Poniewa¿ funkcja ukrywanie ikon zasobnika s± dostêpne tylko dla systemu operacyjnego Windows XP, który nie jest obs³ugiwany przez innego rodzaju OS

platformy. Jednak bêdziemy rozwój i poprawê drugie Ukryj wkrótce je funkcjonuj±cego w ramach innych platform OS.
Podobne torrenty
[Windows] Fox DVD Creator v8.0.5.22 WinAll Regged-PALACE
[Windows] Hide IP NG v1.53
[Windows] Hide IP NG v1.04
[Windows] Super Hide IP v3.0.9.6 [PL]
[Windows] Real Hide IP v4.1.0.2 [PL]
[Windows] Platinum Hide IP 3.0.6.6 [ENG]
[Windows] Real Hide IP 3.6.5.2 [ENG]
[Windows] Hide IP Next Generation v1.39 [ENG]
[Windows] Hide Your IP Address v1.0 [ENG].txt
[Windows] Hide IP Platinum 3.5 [PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://www.h33t.com:3310/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane12/02/2009 09:02:01
Ostatnie Uaktualnienie31/08/2013 00:53:33
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe