Torrentów: 147520      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Earl and Fairy 10 [TVRip.x264]
Kondycja:
Dodane: 18/12/2008
Rozmiar: 170.15 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 2
leecher(ów): 1
Pobrane: 7528

Ocena: N/A

Tytu³  Earl and Fairy
Odcinki  10/12
Gatunek  przygoda, magia, romans
Format   mkv
Jêzyk  japoñski
Napisy  angielskie
Grupa  [m.3.3.w]
Jako¶æ  dobra
Rozdzielczo¶æ  640x360
Czas trwania  24 minuty

Cofamy siê w czasie do XIX wieku i przenosimy w okolice Edynburga, gdzie, otoczona piêkn± przyrod±, mieszka siedemnastoletnia Lydia Carlton. Pos³uguje siê tytu³em \"fairy doctor\", gdy¿ zajmuje siê sprawami wszelkich ba¶niowych istot takich, jak wró¿ki, chochliki, skrzydlate elfy, krasnoludki i duszki. Ca³y ten ¶wiat jest dla niej dostrzegalny, ma nawet gadaj±cego kota. Czasy s± jednak bardziej przychylne nauce i technice ni¿ legendom, dlatego zwykli ¶miertelnicy zd±¿yli ju¿ miêdzy bajki w³o¿yæ stare opowiastki i powoli o nich zapominali. Widzi to nasza fairy doctor ka¿dego dnia – coraz wiêcej ludzi zaczyna mieæ j± za gadaj±c± do siebie dziwaczkê.
Pewni niemili ludzie wiedz± jednak, ¿e dziewczyna jest kluczem do pewnego bardzo warto¶ciowego przedmiotu, którego bezskutecznie poszukuj±. Podstêpem wywabiaj± dziewczynê do Londynu i nasza m³oda dama znajduje siê w potrzasku. Wszystko skoñczy³oby siê przykro dla Lydii i jej kota, gdyby nie pewien przystojny jegomo¶æ, z którym wrednym panom udaje jej siê umkn±æ. Nie jest jednak pewna, czy trafi³a w dobre rêce, bowiem jej tajemniczy wybawca nie zrobi³ tego ca³kiem bezinteresownie. Przedstawia siê jako Hrabia Edgar J. C. Ashenbert i prosi j± o pomoc w poszukiwaniach bezcennego rodzinnego skarbu.

Tym razem co¶ dla ¿eñskiej widowni, ale chyba nie ka¿demu spodobaj± siê magiczne istoty i epoka wiktoriañska. S±dzê, ¿e w Polsce docelow± bêdzie widownia starsza, która w³a¶nie na te cechy charakterystyczne zwróci uwagê. Pomijaj±c te szczegó³y jest to raczej normalne shōjo, z typow± narracj±, bishōnenami i postaciami mniej p³askimi ni¿ w przeciêtnych anime. Szczególnie podoba mi siê postaæ Hrabiego, który jest postaci± nie do koñca zdefiniowan±, ma bardzo dobre i bardzo z³e strony. Pocz±tkowo mo¿na mu nawet przykleiæ etykietkê czarnego charakteru. Z pewno¶ci± jest to postaæ pozytywna, ale tak j± przedstawiono, ¿e nigdy nie bêdziemy pewni jej intencji i dzia³ania. Dlatego dylemat Lydii wzglêdem tego, czy ma mu zaufaæ, jest bardzo realistyczny. Dobre jest to, ¿e humor dawkowany jest bardzo oszczêdnie, nie ma scenek chibi. Serial powstaje w oparciu o light novels, a wiêc jest prawdopodobne, ¿e bêdzie mia³ fabu³ê i dialogi na odpowiednio wy¿szym poziomie ni¿ przeciêtna manga.
Mimo ¿e amatorem tego serialu raczej siê nie stanê, s±dzê, ¿e mo¿e okazaæ siê ca³kiem niez³y w swojej klasie. Wizualnie prezentuje siê ró¿nie. Zapewne napracowano siê z powodu samego pokazania tamtej epoki, s± sceny, gdzie widaæ ten wysi³ek, ale czasami ma siê wra¿enie, ¿e nie wszystkie rysunki obowi±zuje ten sam poziom wykonania. Muzycznie tak¿e jest nienajlepiej. Obsadê mamy tu za to ca³kiem niez³±.
Podobne torrenty
[Manga - Anime] Earl and Fairy 03
[Manga - Anime] Earl and Fairy 06
[Manga - Anime] Earl and Fairy 05
[Manga - Anime] Earl and Fairy 04
[TV + Seriale] My name is Earl (2005-2007) [TVRip.XviD] [Rus]
[TV + Seriale] My Name Is Earl [3x18] [720p] [HDTV] [x264-CTU]
[TV + Seriale] My Name Is Earl [3x21-22] [720p] [HDTV] [x264]
[TV + Seriale] My Name Is Earl S04E07 [720p] [HDTV] [X264]
[TV + Seriale] My Name is Earl S04E06 [720p.HDTV.x264]
[TV + Seriale] My Name Is Earl S04E08 [720p][HDTV][x264]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.doctorx.eu:5190/announce
Kategoria:Inne » Manga - Anime
Dodane18/12/2008 17:12:15
Ostatnie Uaktualnienie09/03/2013 22:01:54
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe