Torrentów: 148554      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Quake 4 [ENG]
Kondycja:
Dodane: 05/01/2009
Rozmiar: 2.70 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 38
leecher(ów): 65
Pobrane: 33

Ocena: N/A

Raven Software ( producent )
Activision Blizzard ( wydawca )
Licomp Empik Multimedia ( dystrybutor PL )
gry akcji ( FPS )
18 pa¼dziernika 2005 ( ¶wiatowa data premiery )
14 czerwca 2006 ( data wydania w Polsce )
tryb gry: single player    no¶nik: 1 DVD / 4 CD
tryb multiplayer: LAN / Internet    
wymagania wiekowe: 18+
Oficjalna strona

wymagania sprzêtowe: Pentium 4 2 GHz, 512MB RAM, 64MB akcelerator 3D, 2.8 GB HDD, Windows 2000/XP

Czwarta ods³ona serii kultowych strzelanin osadzonych w perspektywie pierwszej osoby (FPS), która zosta³a opracowana przez firmê Raven Software (producentów m.in. Hexen: Beyond Heretic oraz Star Wars: Jedi Knight II – Jedi Outcast), pod ¶cis³ym nadzorem cz³onków id Software.

Akcja Quake IV rozpoczyna siê tu¿ po zakoñczeniu drugiej czê¶ci, wydanego w 1997 roku programu. Bezimienny komandos, który samotnie postanowi³ przemierzyæ planetê Stroggów, ostatecznie pokona³ g³ównego przeciwnika Makrona. Bolesny cios, jaki zosta³ zadany rasie obcych nie przypieczêtowa³ jednak ich klêski. Niedobitki ¿o³nierzy wroga przegrupowa³y siê i stworzy³y nowe, realne zagro¿enie. Na dodatek Stroggowie powo³ali do ¿ycia nowego Makrona, znacznie bardziej niebezpiecznego, ni¿ ich dotychczasowy lider. Do akcji wkracza specjalna grupa komandosów, kryj±ca siê pod kryptonimem Rhino Squad. Jej zadanie jest proste: raz na zawsze pozbyæ siê obcych.

Podobnie jak to mia³o miejsce w czê¶ci drugiej, tak¿e teraz rozgrywka koncentruje siê na trybie dla jednego gracza. Matthew Kane bo tak nazywa siê komandos, w którego rolê siê wcielimy  bêdzie musia³ polegaæ nie tylko na swoich umiejêtno¶ciach w operowaniu broni±, ale równie¿ zdaæ siê na pomóc kolegów, którzy wezm± aktywny udzia³ w kampanii przeciwko Stroggom. Mimo ogromnego ³adunku akcji, rozgrywaj±cej siê zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w klaustrofobicznych korytarzach instalacji obcych, w Quake IV pojawi± siê równie¿ proste zadania, polegaj±ce np. na przeniesieniu przedmiotu z jednego miejsca do drugiego, itp.  zupe³nie jak w starszym o osiem lat bracie.

W grze pojawi³ siê silny w±tek eksperymentów medycznych przeprowadzanych przez Stroggów na ludziach (czê¶æ z nich mogli¶my ogl±daæ ju¿ w Quake II). Podczas zmagañ, schwytany Kane sam staje siê ofiar± dyskusyjnych moralnie zabiegów, dziêki czemu uzyskuje specjalne implanty, pozwalaj±ce mu siaæ jeszcze wiêksze zniszczenie. W kwestii tradycyjnych broni nie dokonano drastycznych zmian. Wróci³y stare i dobre ¶rodki zag³ady, np. Nailgun, Hyper Blaster, Railgun, Shotgun, a tak¿e Lightning Gun, czyli destrukcyjny miotacz energii, który pojawi³ siê w pierwszej ods³onie programu. Jakby tego wszystkiego by³o ma³o, w Quake IV si±dziemy za kierownic± kilku pojazdów. Szybka jazda po³±czona z eksterminacj± potworów, jest jednym z najja¶niejszych punktów zmagañ.

Równie¿ wizerunki przeciwników to powrót do korzeni. Powróc± doskonale znani wrogowie: Berzerkerzy, Gunnerzy i Grunty. W trakcie zmagañ zobaczymy równie¿ upiorne postacie odpowiedzialne za eksperymenty medyczne, potê¿nych bossów i samego Makrona  ogromnego robota, pokrytego ¿yw± tkank±.

Program korzysta z dobrodziejstw najnowocze¶niejszego obecnie silnika, stworzonego przez id Software dla potrzeb Doom 3. Doskona³a gra ¶wiate³ i cieni doskonale komponuje siê z ogromnymi budowlami wzniesionymi przez Stroggów. Autorzy postarali siê, aby obok klaustrofobicznych lokacji spowitych mrokiem, znalaz³o siê du¿o otwartych przestrzeni, powalaj±cych rozmachem ogl±danych konstrukcji. O zgodno¶æ z duchem Quake II postarano siê równie¿ w inny sposób. W grze ujrzymy mnóstwo symboli i flag z drugiej czê¶ci gry, a tak¿e specyficzny styl budownictwa, który charakteryzowa³ Stroggów.
Podobne torrenty
[Gry PC] Quake II [ENG] [.exe]
[Gry Konsole] Quake 2 [ENG]
[Gry PC] Quake 2
[Gry Konsole] Quake III
[XXX] Big Ass Quake !
[Gry PC] Klasyka FPS-ów Gra 1 Quake 2
[E-Booki + Audio] Quake 4 - Poradnik [PL] [.pdf]
[GSM - PDA] Quake 3 CE for Pocket PC [ENG]
[Gry PC] Quake 3 Arena [ENG/PL] [.iso]
[Gry PC] Quake.3.Arena
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://open.tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane05/01/2009 15:01:48
Ostatnie Uaktualnienie28/12/2012 12:06:30
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe