Torrentów: 149167      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Norma 4.01 [PL]
Kondycja:
Dodane: 18/01/2009
Rozmiar: 305.97 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 3
leecher(ów): 0
Pobrane: 10412

Ocena: N/A

Norma 4.01 [PL] [serial]

NORMA PRO to propozycja firmy Athenasoft dla najbardziej wymagaj±cych Klientów. Program posiada zaawansowane funkcje umo¿liwiaj±ce sporz±dzanie kosztorysów wariantowych, z³o¿onych i porównawczych, tworzenie pozycji scalonych o dowolnym stopniu agregacji, definiowanie okresów rozliczeniowych i kodów wykonawczych, tworzenie i korzystanie z cenników obiektów i asortymentów robót, rejestracjê zmian i korekt. Posiada mechanizmy, które pozwalaj± na wyliczanie warto¶ci nak³adów metod± interpolacji i ekstrapolacji. Stosowanie tych metod jest zalecane przez rozporz±dzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r

System NORMA PRO pozwala tak¿e tworzyæ kosztorysy wariantowe, które umo¿liwiaj± przedstawienie alternatywnych sposobów wykonania. Opcja rejestrowania zmian i korekt oraz drzewiasta struktura kosztorysu umo¿liwiaj± szybkie sprawdzanie kosztorysu i nanoszenie poprawek.

NORMA PRO to jedyny w Polsce profesjonalny system kosztorysowy posiadaj±cy wiele narzêdzi i funkcji pozwalaj±cych budowaæ kosztorysy o dowolnym stopniu z³o¿ono¶ci zgodnie z normami obowi±zuj±cymi w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Mo¿liwo¶æ zapisania kosztorysu w formacie XML pozwala zintegrowaæ proces kosztorysowania z du¿ymi systemami zarz±dzania firm±, opartymi na systemach baz danych MS SQL, Oracle, IBM DB2, SAP.

Norma Pro wspó³pracuje z programem do planowania i harmonogramowania MS Project i systemem do zarz±dzania CAPITAL. Aby wspó³praca ta by³a mo¿liwa i informacje o nak³adach RMS i ¶rodkach finansowych by³y przekazywane pomiêdzy poszczególnymi programami w formie elektronicznej, konieczna jest nak³adka ATH Project, która jest funkcjonalnym rozszerzeniem MS Project. Dodatkowo ATH Project mo¿e zapisaæ harmonogram i dokument zapotrzebowania w formacie XML, dziêki czemu dokumenty te mog± byæ wykorzystane przez program Capital.
Podobne torrenty
[Muzyka] Norma Jean - The Anti Mother (Single) 2008
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane18/01/2009 10:01:54
Ostatnie Uaktualnienie27/09/2012 00:10:37
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe