Torrentów: 155978      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Hidden Target PL
Kondycja:
Dodane: 17/05/2009
Rozmiar: 1.74 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 81

Ocena: N/A

wymagania sprzêtowe: Pentium 4 2.4 GHz, 1 GB RAM, karta grafiki 256 MB (GeForce 7800 lub lepsza), 4 GB HDD, Windows XP/Vista
Dynamiczna gra akcji przedstawiaj±ca historiê dwójki bohaterów walcz±cych z organizacj± terrorystyczn±. Terrory¶ci pragn± przej±æ potê¿ny artefakt i zagroziæ ca³emu ¶wiatu.
Hidden Target (czyli The Protector) to dynamiczna gra akcji FPP. Dzie³o zosta³o stworzone przez polskie studio Gingerbread Studios którego cz³onkowie byli w przesz³o¶ci wspó³odpowiedzialni miêdzy innymi za takie produkcje jak: Mortyr II i The Mark na komputery osobiste oraz Paddington Bear na konsolê PlayStation 2.

Akcja rozgrywa siê we wspó³czesnym ¶wiecie sparali¿owanym przez bezwzglêdn± terrorystyczn± organizacjê, planuj±c± dewastuj±cy atak o skali globalnej. Terrory¶ci nie cofn± siê przed niczym  nawet morderstwem  a ich celem jest odszukanie staro¿ytnego, potê¿nego artefaktu. Na szczê¶cie do akcji wkracza dwójka bohaterów: brytyjski najemnik i prawdziwy twardziel Jonathan Kane oraz piêkna amerykañska archeolo¿ka Jennifer Guile. Naszym zadaniem jest naturalnie wsparcie tej zdeterminowanej pary w próbie uratowania sytuacji.

Powstrzymanie organizacji terrorystycznej to nie³atwe zadanie, wymagaj±ce wielu po¶wiêceñ i zmierzenia siê z uzbrojonymi ¿o³nierzami oraz przeciwno¶ciami. Zabawê podzielono na dwie odrêbne sekcje odpowiadaj±ce dwójce wspomnianych bohaterów. Wcielaj±c siê w Kanea, twardego brytyjskiego ¿o³daka, bierzemy udzia³ w misjach pe³nych akcji, strzelania oraz taktyki. Tymczasem w roli Jennifer skupiamy siê przede wszystkim na skradaniu siê i omijaniu gro¼nych przeciwników. Czêsto musimy te¿ rozwi±zywaæ proste ³amig³ówki i braæ udzia³ w mini-gierkach.

Wa¿nym elementem zarówno walki jak i skradania siê jest przygotowane otoczenie. Poszczególne etapy pe³ne s± obiektów i miejsc, w których mo¿emy siê schowaæ lub wykorzystywaæ je w formie os³ony. W momencie gdy ukrywamy siê za przeszkod± obserwujemy akcjê z perspektywy trzeciej osoby, dziêki czemu otrzymujemy wiêksze pole do popisu i lepsz± widoczno¶æ. Oprócz wychylania siê zza danego obiektu mo¿emy te¿ prowadziæ ogieñ na ¶lepo, przydatny szczególnie wobec przewa¿aj±cych si³ wroga.

Twórcy przygotowali system fizyczny, dziêki któremu wiele napotkanych obiektów reaguje na nasze dzia³ania. Ostrzelane przedmioty rozpadaj± siê na drobne kawa³ki, niszcz± i s± odrzucane przez efektowne wybuchy. Do wyboru otrzymujemy poka¼ny zasób do¶æ standardowego wyposa¿enia i broni. W grze pojawia siê te¿ kilka smaczków przyk³adowo mo¿emy rozbroiæ przeciwnika strzelaj±c w jego karabin.

Oprócz tych czysto technicznych aspektów warto podkre¶liæ tak¿e ciekawy w±tek fabularny prowadz±cy do fina³u, który zale¿y przede wszystkim od naszych poczynañ i wyborów dokonanych podczas gry. O poszczególnych niuansach ca³ej historii dowiadujemy siê z licznych przerywników filmowych (przewa¿nie zrealizowanych na silniku gry). Podczas zabawy mo¿emy zwiedziæ stacjê metra, ró¿ne obszary i budynki miejskie, opuszczone magazyny, ale i staro¿ytn± ¶wi±tyniê.
Podobne torrenty
[TV + Seriale] Co siê dzieje w Hidden Hills - Hidden Hills S01E03 [TVRip] [Lektor PL]
[Gry PC] Target [PL] [.mdf]
[Gry Konsole] Target Terror [ENG] [USA] [Wii-QwiiF]
[DivX - XviD] Target Earth *1954* [DVDRip]
[DivX - XviD] Deadly Target (1994) [DVDRip]
[DivX - XviD] Hard Target [1993] [DvDrip] [Eng]
[TV + Seriale] Human Target S02E09 [HDTV.XviD]
[TV + Seriale] Human Target S02E10 [HDTV.XviD]
[TV + Seriale] Human Target S02E09 [TVRip.XviD]
[TV + Seriale] Human Target S01E06 [HDTV.XviD]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane17/05/2009 11:05:20
Ostatnie Uaktualnienie12/09/2013 22:58:45
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe