Torrentów: 149535      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Poci±g *1959* [DVDRiP.XViD] [PL]
Kondycja:
Dodane: 12/02/2009
Rozmiar: 714.54 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 4
leecher(ów): 1
Pobrane: 760

Ocena: N/A

Poci±g *1959*

Produkcja: Polska
Gatunek: Dramat, Psychologiczny
Data premiery: 1959-09-06 (Polska)
Re¿yseria: Jerzy Kawalerowicz
Scenariusz: Jerzy Kawalerowicz, Jerzy Lutowski
Zdjêcia: Jan Laskowski
Muzyka: Andrzej Trzaskowski
Czas trwania: 93 minuty

OPIS:

"Ten film mówi o g³odzie, o têsknocie uczuæ, niekoniecznie zreszt± mi³osnych. Dziewczyna odczuwa niedosyt ¿ycia, u mê¿czyzny - pod jej wp³ywem - rodzi siê samotno¶æ. Ka¿dy cz³owiek jest w pewnym sensie niezadowolony z tego, co ma, i zostawia sobie jak±¶ furtkê, jak±¶ niejasn± perspektywê. T± têsknot± uczuæ zostali obdarzeni wszyscy bohaterowie "Poci±gu". Nast±pi³ niejako podzia³ jednego melodramatu na wiele osób" - mówi³ przed laty o swoim filmie Jerzy Kawalerowicz. W jego s³owach brzmi daleki pog³os tego, co Witkacy nazywa³ "metafizycznym nienasyceniem". Nieustanna ¶wiadomo¶æ jakiego¶ braku, poczucie trudnego do okre¶lenia niespe³nienia - jak¿e to odmienne problemy od tych, które zaprz±ta³y umys³y i wra¿liwo¶æ twórców szko³y polskiej. A przecie¿ to g³ównie oni decydowali o kszta³cie polskiego kina pod koniec lat piêædziesi±tych. Trudno siê te¿ dziwiæ krytykom, którzy film Kawalerowicza umieszczali na marginesie lub nawet w opozycji do najwa¿niejszych nurtów rodzimej kinematografii. Nie oznacza to, ¿e "Poci±g" przyjêto nie¿yczliwie. Wrêcz przeciwnie. Recenzenci rozpisywali siê o "wirtuozerskim popisie realizacyjnym", "wnikliwych portretach psychologicznych bohaterów" czy "nadaniu banalnym zdarzeniom wymiaru uniwersalnego". Dostrzegano te¿ niepokoj±cy klimat moralnej dwuznaczno¶ci, podkre¶lano przewrotne potraktowanie problemu winy i kary. Nie brakowa³o te¿ opinii, ¿e "Poci±g" to portret spo³eczeñstwa "w pigu³ce". Ludzki mikrokosmos z³o¿ony z reprezentatywnych przedstawicieli ró¿nych grup wiekowych i zawodowych. Je¶li przyj±æ ten model interpretacji, to wnioski nie bêd± buduj±ce. W ujêciu Kawalerowicza bowiem zbiorowo¶æ cechuj± przede wszystkim indolencja, g³upota, okrucieñstwo, a nade wszystko agresywna bezmy¶lno¶æ. W tym kontek¶cie "Poci±g" antycypuje takie filmy, jak "Szpital Przemienienia" i "Wodzirej".
Kameralne studium psychologiczne penetruj±ce intymne stany uczuciowe ludzi spêdzaj±cych noc we wspólnym przedziale wagonu sypialnego, którzy - poch³oniêci w³asnymi dramatami-pozostaj± wewnêtrznie samotni. Kupiony przypadkowo bilet na miejsce sypialne w poci±gu z Warszawy na Hel ³±czy niespodziewanie m³od± kobietê z nieznajomym mê¿czyzn±. Marta ma za sob± jaki¶ g³êboki dramat uczuciowy, Jerzy nie mo¿e siê otrz±sn±æ po ¶mierci kilkunastoletniej pacjentki - samobójczyni - na stole operacyjnym. Trzeci± osob± dramatu jest ch³opak, Staszek, zakochany w Marcie i pod±¿aj±cy za ni±, choæ, jak mo¿na siê domy¶laæ, ona traktowa³a ich zwi±zek tylko jako przelotny romans. S± tu jeszcze stary adwokat z m³od±, kokietuj±c± mê¿czyzn ¿on±, kierownik poci±gu flirtuj±cy z konduktork±, ksi±dz. Wiadomo¶æ o morderstwie i obecno¶ci zabójcy w poci±gu powoduje, ¿e dochodzi w pewnym momencie do, nieudanego na szczê¶cie, samos±du. W finale Marta i Jerzy rozstaj± siê.
"Poci±g" to najlepszy polski film roku 1960 wg. "Filmu". Zosta³ nagrodzony na festiwalu w Wenecji, a Lucyna Winnicka otrzyma³a wyró¿nienie za swoj± kreacjê.

OBSADA:

Lucyna Winnicka: Marta
Leon Niemczyk: Jerzy
Teresa Szmigielówna: ¿ona adwokata
Zbigniew Cybulski: Staszek
Helena D±browska: konduktorka
Ignacy Machowski: pasa¿er wagonu sypialnego
Roland G³owacki: morderca
i inni.

INFO:

Release Name: Pociag.1959.PL.DVDRip.XviD-4P2P
Size: 1CD [700 MB, 734 023 680]
Jêzyk oryginalny: Polski
Sample: Tak [(Size: 14.5 MB)(Runtime: 00:01:50)]
IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0053176/
FILMWEB.PL: http://www.filmweb.pl/f8718/Poci%C4%85g,1959
FILMPOLSKI.PL: http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/122322

VIDEO:

Runtime: 01:33:02
Resolution: 640x480, 4:3
Bitrate: 931 kb/s, 25 FPS, Qf: 0.121 bits/pixel
Codec: XviD

AUDIO:

MPEG-1 Layer 3
Bitrate: 112 kb/s (56/ch, stereo) VBR
Fs: 48000 Hz
Podobne torrenty
[DivX - XviD] Ostatni Poci±g z Gun Hill - Last Train from Gun Hill *1959* [DVDRip.XViD][ENG]
[DivX - XviD] Tak niewielu - Never So Few [1959] [DVDRip.XviD]
[Dla Dzieci] Urodzinowy Poci±g [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Rio Bravo *1959* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Poci±g do Hollywood *1987* [DvDRip.XviD] [PL]
[DivX - XviD] Mrowiec - The Tingler *1959* [DVDRip.XviD] [Napisy PL]
[DivX - XviD] Pork Chop Hill 1959 [DVDRip.XviD]
[DivX - XviD] Kieszonkowiec - Pickpocket (1959) [DVDRip] [XviD] [AC3-H1] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Hannibal - Annibale (1959) [DVDRip] [XviD] [AC-3] [Lektor PL] [H1]
[DivX - XviD] Ostatni poci±g - Der Letzte Zug *2006* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Filmy » DivX - XviD
Dodane12/02/2009 09:02:39
Ostatnie Uaktualnienie25/09/2012 23:03:36
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe