Torrentów: 150095      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Serious Sam 2 [ENG]
Kondycja:
Dodane: 23/08/2010
Rozmiar: 2.54 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 4
leecher(ów): 6
Pobrane: 6192

Ocena: N/A

Serious Sam 2
Serious Sam II

producent: Croteam
wydawca: Take 2 Interactive

kategoria: gry akcji / FPS

Data Premiery:
¦wiat: 11 pa¼dziernika 2005
Polska: 08 listopada 2005

tryb gry: single / multiplayer
tryb multiplayer: LAN / Internet | liczba graczy: 1 - 16
wymagania wiekowe: 16+

Wymagania sprzêtowe:
Pentium 4 1.5 GHz, 512 MB RAM, karta graficzna 128 MB (GeForce3 lub lepsza), Windows 2000/XP.

Screeny: http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=3551

Serious Sam 2 to oficjalna kontynuacja s³ynnych strzelanek z 2001 i 2002 roku, w których akcja obserwowana by³a z perspektywy pierwszej osoby. Tytu³ ten pod wieloma wzglêdami przypomina takie produkcje jak Will Rock, Quake II czy Halo. Oprócz wersji PC przewidziano edycjê na konsolê Xbox.

Podobnie jak wcze¶niej, gracz wciela siê w postaæ tytu³owego miê¶niaka i staje do walki z hordami wrogo nastawionych istot. Gra nastawiona jest na ostr± akcjê. Fabu³a odgrywa szcz±tkow± rolê i stanowi jedynie pretekst do eliminacji kolejnych przeciwników. Gracz w trakcie zabawy spotyka ponad 40 ró¿nych rodzajów istot, z którymi musi siê oczywi¶cie uporaæ. Poszczególne potwory ró¿ni± siê miêdzy sob± nie tylko wygl±dem, ale i zachowaniem. Niektórzy przeciwnicy próbuj± doprowadziæ do walk wrêcz, inni ra¿± g³ównego bohatera z dystansu. Gracz musi dopasowaæ taktykê walki do aktualnie panuj±cej sytuacji na polu bitwy. W opisywanej strzelance pojawiaj± siê bestie znane z poprzednich ods³on serii, ale i zupe³nie nowe monstra przygotowane na potrzeby kontynuacji. Arsena³ dostêpnych broni obejmuje miêdzy innymi efektown± pi³ê tarczow±, tradycyjn± dubeltówkê, kilka typów karabinów maszynowych (miêdzy innymi s³ynne Uzi), przydatn± do eliminacji oddalonych wrogów snajperkê czy te¿ wyj±tkowo silne dzia³o plazmowe. Warto jednocze¶nie dodaæ, i¿ silniejsze giwery pojawiaj± siê dopiero w dalszej czê¶ci gry. W przeciwieñstwie do swoich poprzedników Serious Sam 2 umo¿liwia skorzystanie z ponad dziesiêciu ró¿nych ¶rodków lokomocji. Gracz mo¿e usi±¶æ za sterami futurystycznego ¶mig³owca, wielofunkcyjnego poduszkowca a nawet naje¿onej kolcami ogromnej kuli, dziêki której sprawniej wyeliminuje okoliczne potwory.

Przygotowana przez producentów kampania singleplayer (tzn. dla pojedynczego gracza) sk³ada siê z ponad 40 rozbudowanych poziomów, umiejscowionych w siedmiu ró¿nych ¶rodowiskach (d¿ungla, bagna, tundra, futurystyczne miasta, planety wulkaniczne itd.). Na samym koñcu zabawy na tytu³owego bohatera czeka oczywi¶cie ogromny boss. Autorzy przewidzieli równie¿ mo¿liwo¶æ odblokowania kilku ukrytych plansz. Multiplayer obejmuje kilka najpopularniejszych typów zabawy. Zupe³n± nowo¶ci± jest natomiast tryb kooperacji. W pojedynkach sieciowych mo¿e braæ udzia³ maksymalnie szesnastu zawodników. W ramach ciekawostki warto dodaæ, i¿ przewidziano mo¿liwo¶æ importowania „skórek” postaci przygotowanych na potrzeby poprzednich ods³on serii.

Serious Sam 2 dzia³a na nowoczesnym trójwymiarowym silniku graficznym. ¦wiat gry jest zbudowany z du¿ej ilo¶ci szczegó³owych obiektów. Warto przy tym zaznaczyæ, i¿ gracz mo¿e niszczyæ wybrane elementy otoczenia. Autorzy zadbali równie¿ o realistyczny model fizyczny poszczególnych obiektów (postaci, przedmiotów itd.).
Podobne torrenty
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane23/08/2010 10:08:13
Ostatnie Uaktualnienie16/01/2013 02:49:23
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe