Torrentów: 146421      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Neverwinter Nights 2 Storm of Zehir
Kondycja:
Dodane: 20/11/2008
Rozmiar: 5.78 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 154
leecher(ów): 345
Pobrane: 1481

Ocena:

TITLE: Neverwinter Nights 2: Storm of Zehir
GENRE: RPG
PLATFORM: PC
DEVELOPER: Obsidian Entertainment
PUBLISHER: Atari
ONLINE PLAY: Yes
Language: English


Opis Gry:
Storm of Zehir jest ju¿ drugim oficjalnym rozszerzeniem do znanego RPGa osadzonego w ¶wiecie Forgotten Realms, autorstwa studia Obsidian Entertainment - Neverwinter Nights 2. W za³o¿eniach nawi±zuje on bezpo¶rednio do takich klasycznych roleplayów jak Baldur’s Gate oraz Icewind Dale, czyli jak ³atwo siê domy¶leæ wprowadza wiele zmian w do wersji podstawowej.

Fabularnie gra korzysta systemu Dungeon & Dragons 3,5, nieznacznie wzbogaconego elementami czwartej edycji, która wprowadza do gry m.in. nowego boga. Jej akcja toczy siê po wydarzeniach znanych z kampanii Neverwinter Nights 2. Jak siê okazuje, pokonanie Króla Cieni to dopiero pocz±tek d³ugiej drogi do ustabilizowania sytuacji na Wybrze¿u Mieczy. Oczywi¶cie, organizacje kupieckie szybko wykorzysta³y powojenne zamieszanie, dziêki któremu powiêkszaj± swoje wp³ywy. W tych w³a¶nie niespokojnych czasach do akcji wkracza nasza dru¿yna, która mo¿e zarówno przy³±czyæ siê do kupców i razem z nimi stworzyæ wielkie imperium, lub zadbaæ jedynie o w³asn± kieszeñ poprzez rabowanie karawan, a nastêpnie sprzeda¿ towarów na czarnym rynku. W dodatku, gdzie¶ w tle ci±gle dzia³a frakcja wê¿oludzi Yuan-Ti.

Jak widaæ tym razem zamiast z góry ustalonego scenariusza otrzymali¶my po prostu ¿yj±cy w³asnym ¿yciem ¶wiat, na którego rozwój zasadniczy wp³yw maj± wybory jakich dokonamy w czasie gry. Swoboda w jego eksploracji jest naprawdê du¿a, przypomina tê znan± z serii Baldur’s Gate oraz Icewind Dale. Mo¿emy wiêc dowolnie przemierzaæ Wybrze¿e Mieczy oraz Chultañski Pó³wysep.

W Storm of Zehir dodanych zosta³o wiele nowo¶ci, miêdzy innymi pojawi³y siê pewne zmiany w mechanice rozgrywki oraz dodatkowe czary, rasy i klasy postaci. Kolejnym wprowadzonym elementem, znanym ze wspomnianych wcze¶niej serii, jest mo¿liwo¶æ stworzenia i dostosowania dru¿yny do w³asnych potrzeb. Tylko od nas zale¿y, jakie cechy, umiejêtno¶ci i klasy bêd± posiadali jej cz³onkowie. Warto dobrze przemy¶leæ te aspekty, zw³aszcza, ¿e potyczki sta³y siê trudniejsze, a praca zespo³owa jest dodatkowo premiowana. Powróci³y tak¿e znane z Wrót Baldura rozmowy pomiêdzy cz³onkami dru¿yny.

Je¿eli chodzi o d³ugo¶æ rozgrywki, to Storm of Zehir dostarcza oko³o 15 godzin zabawy.


Wymagania sprzêtowe:

Minimum:
Operating System: Windows XP SP2, Windows Vista
Processor: 2.4 GHz Intel Pentium 4 or equivalent processor
Memory: 1 GB RAM
Hard Disk Space: 8 GB free hard disk space
Video: ATI Radeon X700 or NVIDIA GeForce 6800 or higher

Recommended:
Processor: 2.6 GHz Intel Pentium D 805 or AMD X2 +3800 or faster
Memory: 2 GB System RAM
Video Card: ATI Radeon X1950 512MB series, NVIDIA GeForce 8800 512MB series, or higher


Images:
http://www.gamespot.com/pc/rpg/neverwinternights2stormofzehir/images.html?tag=tabs;images

Videos:
http://www.gamespot.com/pc/rpg/neverwinternights2stormofzehir/videos.html?tag=tabs;videos
Podobne torrenty
[Gry PC] Neverwinter Nights 2 Storm Of Zehir
[Gry PC] Neverwinter Nights 2 Storm of Zehir 2008 [Eng]
[Gry PC] Neverwinter Nights 2
[Gry PC] Neverwinter Nights 2 [PL]
[Gry PC] Neverwinter Nights 2 [PL] [DVD] [CRACK]
[Gry PC] Neverwinter Nights 2: Maska Zdrajcy [PL]
[Gry PC] Neverwinter Nights - Diamentowa Edycja [PL]
[Gry PC] Neverwinter Nights 2: wrota zachodu [PL]
[Gry PC] NeverWinter Nights Diamond Edition [ENG]
[Gry PC] Neverwinter Nights 2: Gniew Zehira [PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane20/11/2008 11:11:30
Ostatnie Uaktualnienie18/09/2012 12:25:33
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2018 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe