Torrentów: 155973      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Canavan Trudi- Trylogia Czarnego Maga - Uczennica maga [PL]
Kondycja:
Dodane: 15/05/2009
Rozmiar: 3.50 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 4
leecher(ów): 0
Pobrane: 2515

Ocena: N/A

Prequel do „Trylogii Czarnego Maga”.

W odleg³ej wiosce Mandryn dziewczyna imieniem Tessia pomaga swojemu ojcu w obowi±zkach Uzdrowiciela - co bardzo niepokoi jej matkê, która wola³aby, ¿eby córka raczej poszuka³a mê¿a. Chocia¿ Gildia Uzdrowicieli niechêtnie przyjmuje w swe szeregi kobiety, Tessia marzy o pój¶ciu w ¶lady ojca. Tymczasem w jej ¿yciu nastêpuje nieoczekiwany zwrot. Lecz±c chorego przebywaj±cego w rezydencji miejscowego maga, Mistrza Dakona, Tessia zmuszona jest odeprzeæ zaloty sachakañskiego maga przebywaj±cego tam w go¶cinie - i bezwiednie pos³uguje siê magi±. Teraz - jako uczennicê Mistrza Dakona - czeka j± zupe³nie inna przysz³o¶æ. Mimo ¿e nauka oznacza dyscyplinê oraz wiele godzin spêdzonych nad ksi±¿kami, nowe ¿ycie daje równie¿ Tessii wiêcej mo¿liwo¶ci, ni¿ oczekiwa³a. Otwiera siê przed ni± wspania³y ¶wiat, pe³en piêknych ubrañ i s³u¿by, a tak¿e - co cieszy j± najbardziej - czêstych podró¿y do wielkiego miasta, Imardinu. Przyjemno¶ci i przywileje to jednak nie wszystko: Tessia odkrywa równie¿, ¿e z talentem magicznym ³±czy siê odpowiedzialno¶æ. Wokó³ niej dojrzewaj± zdarzenia, maj±ce doprowadziæ do wojny miêdzy pañstwami i konfliktów miêdzy magami, jak równie¿ straszliwych dzia³añ magicznych, których efekty bêd± odczuwalne przez wiele stuleci…
Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] Trudi Canavan - Trylogia Czarnego Maga cz.2 - Nowicjuszka [PL] [.pdf] [.doc]
[E-Booki + Audio] Trudi Canavan - Trylogia Czarnego Maga - Tom II Nowicjuszka [PL] [mp3@64]
[E-Booki + Audio] Trylogia Czarnego Maga 01- Gildia Magów - Canavan Trudi [rtf,pdf,doc]
[E-Booki + Audio] Canavan Trudi - Trylogia Czarnego Maga 01 - Gildia Magów [PL] [.pdf] [.doc] [.rtf]
[E-Booki + Audio] Trudi Canavan - Gildia magów Ksiêga I Trylogii Czarnego Maga [PL] [mp3@64]
[E-Booki + Audio] Abraham ¯yd - Ksiêga Magii Maga Abramelina [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Friedman C. S. - Trylogia Zimnego Ognia - ¦wit Czarnego S³oñca
[DivX - XviD] Zła uczennica - The Wrong Student (2017) [HDTV] [XViD] [AC3-H1] [Lektor PL]
[DivX - XviD] W³adca pier¶cieni - trylogia - The Lord of the Ring - Trylogia (2002-2004) [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[E-Booki + Audio] Robert E. Howard - Ludzie Czarnego Krêgu [PL] [.jpg]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane15/05/2009 16:05:52
Ostatnie Uaktualnienie05/01/2013 15:19:57
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe