Torrentˇw: 138050      Ranga: GoŠ               Stwˇrz konto Odzyskiwanie has│a


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Ksi▒┐ki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozosta│e - Rˇ┐ne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Arnaldur Indriðason - cykl Erlendur Sveinsson (5cz.) [Audiobook PL] eds [MP3@64]
Kondycja:
Dodane: 30/10/2016
Rozmiar: 1.21 GB
Uploader: everdarksoul

seed(ˇw): 1
leecher(ˇw): 2
Pobrane: 0

Ocena: N/A

Paczka audiobook'ˇw 5 powieÂci z cyklu "Komisarz Erlendur Sveinsson", najpopularniejszego autora krymina│ˇw z Islandii. Wszystkie audioksi▒┐ki zapisane zosta│y w formacie MP3, jakoÂci Bit Rate: 64 Kbps, czyta Andrzej Ferenc.
S▒ to wszystkie powieÂci tego cyklu, ktˇre - jak dot▒d - zosta│y wydane w wersji audio na polskim rynku. WielkoŠ ca│oÂci to ok. 1,20 GB.

1 - W bagnie:
Rok 2001, Reykjavik – ciemna jesie˝, niepogoda. krˇtkie dni. Wszystko zaczyna siŕ od morderstwa. Cia│o niejakiego Holberga znaleziono w jego mieszkaniu w suterenie. Mia│ oko│o siedemdziesiŕciu lat i ┐y│ samotnie. Zgin▒│ uderzony w g│owŕ ciŕ┐k▒ szklan▒ popielniczk▒. Czy to kolejna "typowa" islandzka zbrodnia..?
Mo┐na by s▒dziŠ, ┐e Holberg jest przypadkow▒ ofiar▒ - gdyby nie zagadkowe zdanie, zapisane na kartce i pozostawione przy ciele.
Erlendur Sveinsson, niem│ody ju┐ i doÂwiadczony policjant z Reykjaviku, musi poznaŠ przesz│oŠ ofiary i razem ze wspˇ│pracownikami rozpoczyna ┐mudne Âledztwo. Odkopuje bolesne historie sprzed czterdziestu lat i w nich szuka wyjaÂnienia zbrodni...
Sk▒d wziŕ│a siŕ czarno-bia│a fotografia dzieciŕcego grobu, znaleziona w biurku Holberga? Czy ze spraw▒ maj▒ zwi▒zek badania genetyczne prowadzone na Islandii? Co siŕ sta│o ze znajomym ofiary, ktˇry zagin▒│ bez wieÂci przed laty?
Maj▒c na g│owie cˇrkŕ - narkomankŕ, ktˇra spodziewa siŕ dziecka - i borykaj▒c siŕ z k│opotami zdrowotnymi, Erlendur z uporem zmierza ku niepojŕtej prawdzie.
Ponury, przykry Reykjavik i okrutne morderstwo - najs│ynniejszy krymina│ Indriðasona!

2 - G│os:
Zagadka Âmierci portiera hotelowego, ktˇry przed laty by│ wybitnym Âpiewakiem.
Morderstwo w hotelu tu┐ przed Bo┐ym Narodzeniem to k│opot dla wszystkich. Dla opas│ego dyrektora, dr┐▒cego o reputacjŕ zarz▒dzanego przez siebie obiektu w sercu Reykjaviku. Dla policjantki Elinborg, martwi▒cej siŕ, czy zd▒┐y upiec Âwi▒teczne ciasteczka. Dla ekscentrycznego Brytyjczyka kolekcjonuj▒cego p│yty winylowe z nagraniami chˇrˇw ch│opiŕcych. Wreszcie dla komisarza Erlendura, choŠ akurat jego wcale nie ci▒gnie do pustego mieszkania pe│nego ksi▒┐ek o zaginiŕciach i Âmierci.
Ofiara to pracuj▒cy i mieszkaj▒cy w hotelu od dwudziestu lat portier, z│ota r▒czka, cichy cz│owiek, ktˇry co roku przebiera│ siŕ za Žwiŕtego Miko│aja - i w takim te┐ stroju, ale z opuszczonymi spodniami, prezerwatyw▒ na cz│onku i ran▒ k│ut▒ w sercu znalaz│a go pokojˇwka..
Komisarz Erlendur, Âcigany przez demony przesz│oÂci, kluczy w g▒szczu k│amstw i plotek. Poznaje te┐ ponure, mroczne historie. Jedna z nich zaczyna siŕ tak: wiele lat temu pewien ch│opiec, maj▒cy wyj▒tkowo piŕkny i czysty g│os, sta│ u progu wielkiej kariery...

3 - Jezioro:
Zbrodnia sprzed wielu lat i zimnowojenna historia. Kolejne dochodzenie Erlendura Sveinssona…
Islandia. Kleifarvatn, jezioro znajduj▒ce siŕ niedaleko dawnej bazy armii ameryka˝skiej, od jakiego czasu siŕ kurczy. Jest wiosna, na ods│oniŕtym dnie zostaje znaleziony szkielet z dziur▒ w czaszce. Ku swemu zdziwieniu policjanci odkrywaj▒, ┐e do ludzkich szcz▒tkˇw przywi▒zane jest tajemnicze urz▒dzenie. Po szczegˇ│owych badaniach okazuje siŕ, ┐e to aparatura nas│uchowa, wyprodukowana w latach 60. XX wieku w Zwi▒zku Radzieckim.
Erlendur i jego ludzie prowadz▒ ┐mudne Âledztwo. Kryminalna fabu│a z w▒tkiem szpiegowskim przypomni o grozie totalitaryzmu i o bezbronnoÂci krajˇw pozostaj▒cych w strefie wp│ywˇw wielkich mocarstw, krajˇw takich jak Islandia.

4 - Zimny wiatr:
Reykjavik. W mro╝ny styczniowy dzie˝ policja zostaje wezwana na jedno z osiedli – w ogrodzie znaleziono cia│o m│odego, ciemnoskˇrego ch│opca, zamarzniŕtego w ka│u┐y krwi. Žlady ciosˇw zadanych no┐em wykluczaj▒, ┐e mˇg│ byŠ to tragiczny wypadek...
Ledwie Erlendur i jego wspˇ│pracownicy rozpoczynaj▒ Âledztwo, okazuje siŕ, ┐e zagin▒│ te┐ przyrodni brat ofiary - Azjata. Pojawia siŕ pytanie: czy jest zamieszany w ÂmierŠ ch│opaka, czy po prostu obawia siŕ o w│asne ┐ycie...?

5 - Hipotermia:
Nikt nie ma w▒tpliwoÂci, ┐e Maria pope│ni│a samobˇjstwo, lecz czemu zdecydowa│a siŕ na ten krok? Niebawem Erlendur otrzymuje od jej najbli┐szej przyjaciˇ│ki pewn▒ informacjŕ i stopniowo dowiaduje siŕ o tragicznych wydarzeniach z ┐ycia kobiety. Nieoficjalne Âledztwo komisarza kr▒┐y tak┐e wokˇ│ niewyjaÂnionych zagini੠na Islandii…
Rozmowy z bliskimi zmar│ej dowodz▒, ┐e Mariŕ, osobŕ g│ŕboko religijn▒, autentycznie fascynowa│ problem ┐ycia po Âmierci. Zw│aszcza po nidawnym odejÂciu jej matki. Erlendur dowiaduje siŕ te┐, ┐e przed laty ojciec Marii na jej oczach uton▒│ w jeziorze, a dochodzenie wˇwczas przeprowadzono bardzo niestarannie.
Fascynacja Âmierci▒, zaginieni bez wieÂci, rodzinne piek│o…
Czyli stylowy, ciemny krymina│ Arnaldura Indridasona!

Info o autorze oraz wykaz powieÂci cyklu znajdziecie np. tu:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arnaldur_Indri%C3%B0ason

Dane:

1 - 202 MB / 45x MP3-64 Kbps / czas: 07:19:24 / tyt. W bagnie
2 - 236 MB / 50x MP3-64 Kbps / czas: 08:33:02 / tyt. G│os
3 - 298 MB / 61x MP3-64 Kbps / czas: 10:48:07 / tyt. Jezioro
4 - 264 MB / 57x MP3-64 Kbps / czas: 09:34:43 / tyt. Zimny wiatr
5 - 233 MB / 46x Mp3-64 Kbps / czas: 08:25:58 / tyt. Hipotermia
Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] Ove Løgmansbø - cykl Vestmanna 1-3 [Audiobook PL] eds [MP3@96-128]
[E-Booki + Audio] Ian Douglas -cykl Star Carrier -czŕÂci 1-3 [Audiobook PL] eds [MP3@64]
[E-Booki + Audio] Ian Douglas -cykl Star Carrier -czŕÂci 4-6 [Audiobook PL] eds [MP3@64]
[E-Booki + Audio] El┐bieta Cherezi˝ska - cykl Harda 1-2 [Audiobook PL] eds [MP3@64]
[E-Booki + Audio] Evan Currie - cykl Odyssey One 1-4 [Audiobook PL] eds [MP3@64]
[E-Booki + Audio] Marcin Ciszewski - cykl KrŘger, tom 3 - Lew [Audiobook PL] eds [MP3@160]
[E-Booki + Audio] Brandon Sanderson - cykl MÂciciele 1-3 [Audiobook PL] eds [MP3@128]
[E-Booki + Audio] Wojciech Chmielarz - cykl: Jakub Mortka 1-3 [Audiobook PL] eds [MP3@128]
[E-Booki + Audio] Piotr Langenfeld - cykl Czerwona Ofensywa 1-3 [Audiobook PL] eds [MP3@96]
[E-Booki + Audio] Robert Galbraith - cykl Cormoran Strike 1-3 [Audiobook PL] eds [MP3@64]
Szczegˇ│y torrenta
Trackerhttp://agusiq-torrents.pl:6969/announce
Multitracker http://agusiq-torrents.pl:6969/announce
http://tracker.filetracker.pl:8089/announce
http://mgtracker.org:2710/announce
http://149.5.241.17:6969/announce
http://tracker.tfile.me/announce
http://tracker.swateam.org.uk:2710/announce
http://tracker.dutchtracking.nl:80/announce
http://tracker.aletorrenty.pl:2710/announce
http://pow7.com/announce
http://tracker.ex.ua/announce
http://www.tlv.cc:7777/announce
http://retracker.krs-ix.ru:80/announce
http://tracker1.wasabii.com.tw:6969/announce
http://tracker.flashtorrents.org:6969/announce
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969/announce
udp://tracker.aletorrenty.pl:2710/announce
udp://208.67.16.113:8000/annonuce
udp://tracker.coppersurfer.tk:80/annonuce
udp://shadowshq.yi.org:6969/announce
udp://shadowshq.eddie4.nl:6969/announce
udp://www.eddie4.nl:6969/announce
udp://eddie4.nl:6969/announce
udp://torrent.gresille.org:80/announce
udp://11.rarbg.to:80/announce
udp://11.rarbg.com:80/announce
udp://9.rarbg.com:2710/announce
udp://9.rarbg.me:2710/announce
udp://9.rarbg.to:2710/announce
udp://sugoi.pomf.se:80/announce
udp://glotorrents.pw:6969/announce
udp://glotorrents.com:6969/announce
udp://tracker.glotorrents.com:6969/announce
udp://tracker.openbittorrent.com:80/announce
udp://tracker.tricitytorrents.com:2710/announce
udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
udp://thetracker.org:80/announce
udp://zer0day.ch:1337/announce
udp://explodie.org:6969/announce
udp://p4p.arenabg.ch:1337/announce
udp://tracker.piratepublic.com:1337/announce
udp://tracker.sktorrent.net:6969/announce
http://pow7.com:80/announce
http://tracker.electro-torrent.pl/announce
http://retracker.omsk.ru:2710/announce

Kategoria:Ksi▒┐ki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane30/10/2016 17:10:37
Ostatnie Uaktualnienie30/10/2016 17:47:37
Poka┐/Ukryj pliki:
270 plikˇw
NIKT JESZCZE NIE DODAú KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Wiŕcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2017 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe