Torrentów: 147972      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Tales of the Abyss S01E09
Kondycja:
Dodane: 12/12/2008
Rozmiar: 339.73 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 156
leecher(ów): 35
Pobrane: 24040

Ocena: N/A

produkcja: Japonia
gatunek: Fantasy, Przygodowy, Anime
Sub:[gg]
jêzyk: japoñski
napisy: angielski , polskie na www.animesub.info

Obsada:
Chihiro Suzuki.....Luke Fone Fabre  (g³os)
Yukana Nogami.....Tear Grants (g³os)
Halko Momoi.....Anise Tatlin (g³os)
Jouji Nakata.....Van Grants (g³os)
Michiko Neya.....Natalia L. K. Lanvaldear (g³os)
Miki Maruyama.....Mieu (g³os)
Takehito Koyasu.....Jade Curtis (g³os)

Opis:
Uldrant jest planet± sk³adaj±c± siê z cz±steczek, zwanych fononami. To fantastyczny ¶wiat, stworzony przez Yuliê Jue, pierwsz± kap³ankê fonomu d¼wiêku, pozwalaj±cego poznaæ przysz³o¶æ. Za³o¿onemu przez siebie Zakonowi Lorelei, powierzy³a wielk± przepowiedniê. Oto przyjdzie na ¶wiat rudow³osy ch³opiec z królewskiej krwi, który posi±dzie moc Lorelei, a kraj pod jego rz±dami bêdzie op³ywaæ w dostatek. Planeta by³a podzielona miêdzy dwa kraje: Kimlasca i Malkuth, staraj±ce siê zachowaæ pokój, jednak trwa³o to krótko. Nied³ugo po przyj¶ciu na ¶wiat przepowiadanego w³adcy rozgorza³a wielka wojna...
Kilkana¶cie lat pó¼niej rudow³osy spadkobierca tronu, imieniem Luke,  jest pe³nym ¿ycia wojownikiem, chêtnym by pokazaæ ¶wiatu swe umiejêtno¶ci w walce mieczem i niecierpliwym  z powodu przetrzymywania go w pa³acu, aby zapewniæ mu stosowne bezpieczeñstwo. Porwano go bowiem, kiedy by³ jeszcze ma³y i spowodowa³o to utratê wszystkich wspomnieñ ch³opca. Rodzice odzyskali syna po siedmiu latach i teraz pilnowali go jak oka w g³owie, mimo i¿ bardzo dobrze sam móg³ siê ju¿ broniæ. Niepokoj±ce by³y jednak nag³e bóle g³owy, które miewa³ od czasu do czasu i tajemniczy g³os przywo³uj±cy go gdzie¶. Zwiastowa³y one rych³e przebudzenie mocy, któr± nosi³ w sobie od dnia narodzin. Okazja ku temu nadarzy³a siê, kiedy jaka¶ zdolna czarodziejka, zneutralizowawszy pa³acow± ochronê, dosta³a siê do ¶rodka i zaatakowa³a nauczyciela ch³opca. Stan±wszy w jego obronie Luke, po raz pierwszy w ¿yciu poczu³ moc, co spowodowa³o nag³e niekontrolowane jej uwolnienie, czego efektem by³o znikniêcie jego i zaskoczonej agresorki... Tak rozpoczyna siê podró¿, która doprowadziæ ma Luka do odkrycia ca³ej prawdy o sobie i otaczaj±cym go ¶wiecie.
Podobne torrenty
[Manga - Anime] Tales of the Abyss S01E10
[Manga - Anime] Tales of the Abyss S01E01
[Manga - Anime] Tales of the Abyss S01E04
[Manga - Anime] Tales of Abyss 13 [h264]
[Manga - Anime] Tales of the Abyss S01E03
[Manga - Anime] Tales of the Abyss S01E02
[Manga - Anime] Tales of the Abyss S01E11
[Manga - Anime] Tales of Abyss 04 [XviD]
[Manga - Anime] Tales of the Abyss S01E12
[Manga - Anime] Tales of the Abyss S01E08
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://xabin.mine.nu:3335/announce
Kategoria:Inne » Manga - Anime
Dodane12/12/2008 02:12:55
Ostatnie Uaktualnienie09/03/2013 07:55:52
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe