Torrentów: 146974      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

IK Multimedia T-Racks 3 Deluxe [ENG]
Kondycja:
Dodane: 26/11/2008
Rozmiar: 53.95 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 332

Ocena: N/A

Zgodnie z zapowiedzi±, firma IK Multimedia przedstawi³a now± wersjê jednego ze swych produktów. Okaza³o siê, ¿e skrywan± tajemnic± by³a trzecia generacja pakietu efektów masteringowych. T-RackS 3 – bo o nim tu mowa jest du¿o bardziej rozbudowany ni¿ poprzednik. Dziêki wykorzystaniu technologii SCC (Sonic Character Cloning) i DSM (Dynamic Saturation Modeling) mo¿liwe by³o stworzenie wiernych emulacji legendarnych procesorów studyjnych, które zaimplementowano w nowej wersji programu. T-RackS 3 zosta³ wyposa¿ony w dziewiêæ modu³ów – do czterech znanych ju¿ procesorów (Classic T-RackS Compressor, Classic T-RackS Multi-band Limiter, Classic T-RackS Clipper, Classic T-RackS Equalizer) dosz³o a¿ piêæ nowych: Vintage Tube Compressor/Limiter model 670 (emulacja kompresora Fairchild 670), Vintage Tube Program Equalizer (emulacja korektora Pultec EQP-1A), Opto compressor (kompresor optyczny), Brickwall Limiter (limiter brickwall wykorzystuj±cy wiele algorytmów) i Linear Phase Equalizer (6-pasmowy korektor o liniowej charakterystyce fazowej). Powy¿sze modu³y mo¿emy ³±czyæ w ró¿nej kolejno¶ci. Program udostêpnia 12 slotów, w których mo¿emy je umieszczaæ, przy czym tor audio zaprojektowano tak, ¿e do dyspozycji mamy dwa 4-elementowe rzêdy mog±ce pracowaæ równolegle, po których nastêpuj± 4 kolejne sloty po³±czone szeregowo. Modu³y mo¿na indywidualnie w³±czaæ/wy³±czaæ. Nowa wersja programu, charakteryzuj±ca siê tak¿e zmienionym interfejsem graficznym, zosta³a wyposa¿ona ponadto w rozbudowan± sekcjê monitoringu oferuj±c± szerok± gamê mierników. T-RackS 3 mo¿e pracowaæ jako wtyczka VST/AU/RTAS lub jako samodzielna aplikacja. Program, który wspó³pracuje z komputerami PC (Windows XP/Vista) i MacIntosh (MacOS X) bêdzie oferowany w dwóch wersjach – Deluxe [379.99 Euro] oraz Standard [149.99 Euro]. Ta druga wyposa¿ona jest tylko w cztery klasyczne modu³y T-RackS. Wiêcej informacji na stronie

www.ikmultimedia.com.


System Requirements

Power PC based Macintosh
Minimal: 866 MHz G4 processor, 512 MB of RAM, Mac OS X 10.4 or later.
Suggested: dual 1.25 GHz G4 or G5 processor, 1 GB of RAM, Mac OS X 10.4 or later.
Supported Plug-in formats: AU, VST, RTAS.

Intel based Macintosh®
Minimal: 1.5 GHz Intel Core Solo processor, 512 MB of RAM, Mac OS X 10.4.4 or later.
Suggested: 1.66 GHz Intel Core Duo processor, 1 GB of RAM, Mac OS X 10.4.4 or later.
Supported Plug-in formats: AU, VST, RTAS.

Windows®
Minimal: Pentium 1GHz / Athlon XP 1.33 GHz, 512 MB of RAM, Windows XP / Vista or later.
Suggested: Pentium 2.4 GHz / Athlon XP 2.4 GHz, 1 GB of RAM, Windows XP / Vista or later.
Supported Plug-in formats: VST, RTAS.


Instrukcja instalacji :
1. Rozpakowaæ i zainstalowac
2. Rozpakowaæ plik keygen i uruchomic
3. Przy uruchomieniu programu wybrac przycisk authorize
4. W keygenie wybrac odpowiedni program, wygenerowac serial
5. Wpisac w odpowiednie miejsce
6. Przy pojawieniu sie kolejnego okna : Request new authorization code
7. Nastepnie : Request from another computer
8. Skopiowac ID do keygena i wygenerowac klucz autoryzacyjny.
9. Wklejamy klucz autoryzacyjny w odpowiednie miejsce
10. Cieszymy sie pe³na wersja programu


Program dziala jako wtyczka VST, a takze jako samodzielna aplikacja.
Podobne torrenty
[Windows] T-Racks 24 v2.04 IK Multimedia [ENG]
[Windows] Multimedia Fusion 2 + Extras [ENG]
[Windows] Ultra Multimedia Fusion 2 [PL]
[Windows] Edgard Multimedia - Hiszpañski w pigu³ce 2.0 [PL]
[Windows] Licealista 2.0 Matematyka Edgard Multimedia [PL]
[Windows] Nero 10 Multimedia Suite 10.0.13200
[Windows] Nero Multimedia Suite 10.0.13100 [PL]
[Windows] Nero Multimedia Suite 10.0.13100 [Multilang/PL]
[XXX] Real Racks 5
[XXX] Real Racks # 5
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane26/11/2008 14:11:03
Ostatnie Uaktualnienie13/09/2013 11:25:50
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe